Prev Chapter 1 Samuel 11 Next Chapter Show all verses
1
 
1leyw
<5927>
Nahas
2sxn
<5176>
orang Amon
3ynwmeh
<5984>
itu maju dan
 
 
mengepung
4Nxyw
<2583>
 
5le
<5921>
Yabesh-Gilead
7delg 6sby
<1568> <3003>
Semua
9lk
<3605>
orang
10ysna
<376>
Yabesh
11syby
<3003>
berkata
8wrmayw
<559>
kepada
12la
<413>
Nahas
13sxn
<5176>
Ikatlah
14trk
<3772>
 
15wnl
<0>
perjanjian
16tyrb
<1285>
dengan kami dan kami akan
 
 
melayani
17Kdbenw
<5647>
engkau
 
 
2
Akan tetapi
 
 
Nahas
3sxn
<5176>
orang Amon
4ynwmeh
<5984>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Dengan
 
 
inilah
5tazb
<2063>
aku akan
 
 
mengikat
6trka
<3772>
perjanjian dengan kamu bahwa
9Mkl
<0>
setiap
10lk
<3605>
mata
11Nye
<5869>
kananmu
12Nymy
<3225>
akan
7Mkl
<0>
kucungkil
8rwqnb
<5365>
sehingga
 
 
mendatangkan
13hytmvw
<7760>
malu
14hprx
<2781>
atas
15le
<5921>
seluruh
16lk
<3605>
orang
 
 
Israel
17larvy
<3478>
3
Para tua-tua
3ynqz
<2205>
Yabesh
4syby
<3003>
menjawab
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Berilah
5Prh
<7503> ==>
kami
 
 
kelonggaran
5Prh
<== <7503>
selama
6wnl
<0>
tujuh
7tebs
<7651>
hari
8Mymy
<3117>
agar kami dapat
 
 
mengirim
9hxlsnw
<7971>
pesuruh
10Mykalm
<4397>
ke
 
 
seluruh
11lkb
<3605>
daerah
12lwbg
<1366>
Israel
13larvy
<3478>
Jika
14Maw
<518>
tidak ada
15Nya
<369>
yang
 
 
menyelamatkan
16eyswm
<3467>
kami kami akan
17wnta
<853>
keluar
18wnauyw
<3318>
dan menjadi milikmu
19Kyla
<413>
4
Ketika
 
 
utusan-utusan
2Mykalmh
<4397>
itu
 
 
sampai
1wabyw
<935>
di
 
 
Gibea-Saul
4lwas 3tebg
<7586> <1390>
dan
 
 
menyampaikan
7ynzab 5wrbdyw
<241> <1696> ==>
perkataan
6Myrbdh
<1697>
tersebut
 
 
kepada
7ynzab
<== <241>
bangsa
8Meh
<5971>
itu
 
 
seluruh
10lk
<3605>
bangsa
11Meh
<5971>
itu
 
 
menangis
14wkbyw
<1058>
dengan
12ta
<853>
suara
13Mlwq
<6963>
nyaring
9wavyw
<5375>
5
Ketika itu
1hnhw
<2009>
Saul
2lwas
<7586>
datang
3ab
<935>
dari
6Nm
<4480>
ladang
7hdvh
<7704>
dengan berjalan

di belakang
4yrxa
<310>
sapinya
5rqbh
<1241>
Saul
9lwas
<7586>
bertanya
8rmayw
<559>
Apa
10hm
<4100>
yang terjadi dengan
 
 
orang-orang
11Mel
<5971>
itu
 
 
sehingga
12yk
<3588>
mereka
 
 
menangis
13wkby
<1058>
Mereka
 
 
menceritakan
14wrpoyw
<5608>
kepadanya tentang
17yrbd 16ta 15wl
<1697> <853> <0>
orang-orang
18ysna
<582>
Yabesh
19syby
<3003>
itu