Prev Chapter 1 Samuel 15 Next Chapter Show all verses
1
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
5yta
<853>
mengutus
6xls
<7971>
aku untuk
 
 
mengurapi
8Kxsml
<4886>
kamu menjadi
 
 
raja
9Klml
<4428>
atas
10le
<5921>
umat-Nya
11wme
<5971>
yaitu
12le
<5921>
Israel
13larvy
<3478>
Sekarang
14htew
<6258>
dengarkanlah
15ems
<8085>
bunyi
16lwql
<6963>
firman
17yrbd
<1697>
Tuhan
18hwhy
<3068>
 
19o
<0>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Aku akan
 
 
membalas
5ytdqp
<6485>
apa
6ta
<853>
yang
7rsa
<834>
telah
8hve
<6213>
orang
 
 
Amalek
9qlme
<6002>
perbuat terhadap orang
 
 
Israel
10larvyl
<3478>
sebab
11rsa
<834>
mereka
 
 
menghalangi
12Mv
<7760>
orang Israel ketika
14Krdb 13wl
<1870> <0>
keluar
15wtleb
<5927>
dari
 
 
Mesir
16Myrumm
<4714>
3
Sekarang
1hte
<6258>
pergilah
2Kl
<1980>
kalahkan
3htykhw
<5221>
 
4ta
<853>
orang Amalek
5qlme
<6002>
dan
 
 
musnahkan
6Mtmrxhw
<2763>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
ada padanya
10wl
<0>
Jangan
11alw
<3808>
merasa kasihan
12lmxt
<2550>
kepadanya
13wyle
<5921>
tetapi
 
 
bunuhlah
14htmhw
<4191>
laki-laki
15syam
<376>
dan
16de
<5704>
perempuan
17hsa
<802>
anak-anak
18llem
<5768>
dan
19dew
<5704>
bayi-bayi yang menyusu
20qnwy
<3243>
sapi
21rwsm
<7794>
dan
22dew
<5704>
domba
23hv
<7716>
unta
24lmgm
<1581>
dan
25dew
<5704>
keledai
26rwmx
<2543>
 
27o
<0>
4
Kemudian
 
 
Saul
2lwas
<7586>
mengerahkan
1emsyw
<8085>
 
3ta
<853>
rakyat
4Meh
<5971>
dan
 
 
menghitung
5Mdqpyw
<6485>
barisan di
 
 
Telaim
6Myaljb
<2923>
Ada dua
 
 
ratus
7Mytam
<3967>
ribu
8Pla
<505>
orang pasukan berjalan kaki
9ylgr
<7273>
dan
 
 
sepuluh
10trvew
<6235>
ribu
11Mypla
<505>
 
12ta
<853>
orang
13sya
<376>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
5
Saul
2lwas
<7586>
pergi
1abyw
<935>
ke
3de
<5704>
kota
4rye
<5892>
orang
 
 
Amalek
5qlme
<6002>
dan
 
 
mengadang
6bryw
<7378>
di
 
 
lembah
7lxnb
<5158>