Prev Chapter 1 Samuel 9 Next Chapter Show all verses
1
Ada
1yhyw
<1961>
seorang laki-laki
2sya
<376>
dari suku
 
 
Benyamin
3*Nymynbm {Nymy} {0 Nbm}
<1144>
yang
 
 
bernama
4wmsw
<8034>
Kish
5syq
<7027>
anak
6Nb
<1121>
Abiel
7layba
<22>
anak
8Nb
<1121>
Zeror
9rwru
<6872>
anak
10Nb
<1121>
Bekhorat
11trwkb
<1064>
anak
12Nb
<1121>
Afiah
13xypa
<647>
dari
 
 
keturunan
14Nb
<1121>
Benyamin
16ynymy
<3227>
seorang pria
15sya
<376>
yang
17rwbg
<1368>
kaya
18lyx
<2428>
2
Dia
1wlw
<0>
mempunyai
2hyh
<1961>
anak laki-laki
3Nb
<1121>
yang
 
 
bernama
4wmsw
<8034>
Saul
5lwas
<7586>
seorang
 
 
pemuda
6rwxb
<970>
yang
 
 
tampan
7bwjw
<2896>
Tidak ada
8Nyaw
<369>
seorang
9sya
<376>
pun di antara
 
 
orang
10ynbm
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
yang
 
 
lebih tampan
12bwj
<2896>
daripada dia
 
 
Dari
13wnmm
<4480>
bahu
14wmksm
<7926>
ke atas
15hlemw
<4605>
dia
 
 
lebih tinggi
16hbg
<1364>
daripada
 
 
semua
17lkm
<3605>
orang
18Meh
<5971>
3
Kish
3syql
<7027>
ayah
4yba
<1>
Saul
5lwas
<7586>
kehilangan
1hndbatw
<6>
keledai-keledainya
2twntah
<860>
Karena itu
 
 
Kish
7syq
<7027>
berkata
6rmayw
<559>
kepada
8la
<413>
Saul
9lwas
<7586>
anaknya
10wnb
<1121>
Bawalah
11xq
<3947>
 
14ta
<853>
seorang
15dxa
<259>
hamba
16Myrenhm
<5288>
 
12an
<4994>
bersamamu
13Kta
<854>
dan
17Mwqw
<6965>
pergilah
18Kl
<1980>
mencari
19sqb
<1245>
 
20ta
<853>
keledai-keledai
21tntah
<860>
itu
 
 
4
Dia
 
 
berjalan
1rbeyw
<5674>
melalui
 
 
Pegunungan
2rhb
<2022>
Efraim
3Myrpa
<669>
dan
 
 
berjalan
4rbeyw
<5674>
melalui
 
 
tanah
5Urab
<776>
Salisa
6hsls
<8031>
tetapi mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
menemukannya
8waum
<4672>
Lalu mereka
 
 
berjalan
9wrbeyw
<5674>
melalui
 
 
tanah
10Urab
<776>
Sahalim
11Myles
<8171>
tetapi keledai-keledai itu

tidak
12Nyaw
<369>
ada di sana Kemudian mereka
 
 
berjalan
13rbeyw
<5674>
melalui
 
 
tanah
14Urab
<776>
Benyamin
15ynymy
<3227>
tetapi mereka masih
 
 
tidak
16alw
<3808>
menemukannya
17waum
<4672>
5
Ketika
 
 
mereka
1hmh
<1992>
sampai
2wab
<935>
ke
 
 
tanah
3Urab
<776>
Zuf
4Pwu
<6689>
Saul
5lwasw
<7586>
berkata
6rma
<559>
kepada
 
 
hambanya
7wrenl
<5288>
yang
8rsa
<834>
menyertainya
9wme
<5973>
Mari
10hkl
<1980>
kita
 
 
pulang
11hbwsnw
<7725>
Jangan
12Np
<6435>
sampai
 
 
ayahku
14yba
<1>
tidak
13ldxy
<2308> ==>
lagi
 
 
mengkhawatirkan
13ldxy
<== <2308>
 
15Nm
<4480>
keledai-keledai
16twntah
<860>
itu tetapi malah
 
 
mencemaskan
17gadw
<1672>
kita
18wnl
<0>