Prev Chapter Genesis 13 Next Chapter
1
Abram
2Mrba
<87>
pergi
1leyw
<5927>
dari
 
 
Mesir
3Myrumm
<4714>
menuju ke
 
 
selatan
11hbgnh
<5045>
dia
4awh
<1931>
dan
 
 
istrinya
5wtsaw
<802>
dan
 
 
segala
6lkw
<3605>
kepunyaannya dan
8wl 7rsa
<0> <834>
Lot
9jwlw
<3876>
bersamanya
10wme
<5973>
2
Abram
1Mrbaw
<87>
 
2dbk
<3513>
sangat
3dam
<3966>
kaya akan
 
 
ternak
4hnqmb
<4735>
perak
5Pokb
<3701>
dan
 
 
emas
6bhzbw
<2091>
3
Abram
 
 
meneruskan
1Klyw
<1980>
perjalanannya
2wyeoml
<4550>
mulai dari
 
 
selatan
3bgnm
<5045>
sampai
4dew
<5704>
 
5tyb
<0>
Betel
6la
<1008>
ke
7de
<5704>
tempat
8Mwqmh
<4725>
dia
9rsa
<834>
mendirikan
10hyh
<1961>
 
11Ms
<8033>
tendanya
12*wlha {hlha}
<168>
mula-mula
13hlxtb
<8462>
yaitu
 
 
di antara
14Nyb
<996>
 
15tyb
<0>
Betel
16la
<1008>
dan
17Nybw
<996>
Ai
18yeh
<5857>
4
 
1la
<413>
tempat
2Mwqm
<4725>
dia
5hve 4rsa
<6213> <834>
mendirikan
6Ms
<8033>
mazbah
3xbzmh
<4196>
untuk
 
 
pertama
7hnsarb
<7223>
kalinya Di
 
 
sana
9Ms
<8033>
Abram
10Mrba
<87>
memanggil
8arqyw
<7121>
nama
11Msb
<8034>
TUHAN
12hwhy
<3068>
5
 
1Mgw
<1571>
Lot
2jwll
<3876>
yang
 
 
ikut
3Klhh
<1980>
bersama
4ta
<854>
Abram
5Mrba
<87>
juga
 
 
memiliki
6hyh
<1961>
kawanan
7Nau
<6629>
domba kawanan
 
 
sapi
8rqbw
<1241>
dan
 
 
tenda-tenda
9Mylhaw
<168>
6
sehingga
3Mta 2avn
<853> <5375>
negeri
4Urah
<776>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
cukup lagi menampung mereka untuk
 
 
hidup
5tbsl
<3427>
bersama-sama
6wdxy
<3162>
Karena
7yk
<3588>
 
8hyh
<1961>
harta milik
9Mswkr
<7399>
mereka sangat
 
 
banyak
10br
<7227>
mereka
 
 
tidak
11alw
<3808>
dapat
12wlky
<3201>
tinggal
13tbsl
<3427>
bersama-sama
14wdxy
<3162>
lagi
 
 
7
Lalu
 
 
terjadilah
1yhyw
<1961>
perselisihan
2byr
<7379>
di antara
3Nyb
<996>
para
 
 
gembala
4yer
<7473>
ternak
5hnqm
<4735>
Abram
6Mrba
<87>
dan para
7Nybw
<996>
gembala
8yer
<7473>
ternak
9hnqm
<4735>
Lot
10jwl
<3876>
Pada
 
 
masa itu
13za
<227>
orang Kanaan
11ynenkhw
<3669>
dan
 
 
orang Feris
12yzrphw
<6522>
mendiami
14bsy
<3427>
negeri
15Urab
<776>
itu
 
 
8
Abram
2Mrba
<87>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Lot
4jwl
<3876>
Aku
 
 
mohon
6an
<4994>
jangan
5la
<408>
sampai
 
 
terjadi
7yht
<1961>
perselisihan
8hbyrm
<4808>
antara
10Kynybw 9ynyb
<996> <996> ==>
kamu
 
 
dan
10Kynybw 9ynyb
<== <996> <996>
aku atau
 
 
antara
13Nybw 11Nybw
<996> <996> ==>
gembala-gembalaku
12yer
<7473>
dan
13Nybw 11Nybw
<== <996> <996>
gembala-gembalamu
14Kyer
<7473>
sebab
15yk
<3588>
kita
18wnxna
<587>
ini
16Mysna
<376>
bersaudara
17Myxa
<251>
9
Bukankah
1alh
<3808>
seluruh
2lk
<3605>
tanah
3Urah
<776>
ini ada
 
 
di hadapanmu
4Kynpl
<6440>
Pisahkanlah
5drph
<6504>
dirimu
6an
<4994>
dariku
7ylem
<5921>
Jika
8Ma
<518>
kamu ke
 
 
sebelah kiri
9lamvh
<8040>
aku akan
 
 
pergi ke kanan
10hnmyaw
<3231>
Jika
11Maw
<518>
kamu pergi ke
 
 
sebelah kanan
12Nymyh
<3225>
aku akan
 
 
pergi ke kiri
13hlyamvaw
<8041>
10
Lalu
 
 
Lot
2jwl
<3876>
mengarahkan
1avyw
<5375>
 
3ta
<853>
matanya
4wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
5aryw
<7200>
 
6ta
<853>
seluruh
7lk
<3605>
Lembah
8rkk
<3603>
Yordan
9Ndryh
<3383>
yang
 
 
terairi dengan baik
12hqsm
<4945>
 
10yk
<3588>
di mana-mana
11hlk
<3605>
seperti
 
 
taman
20Ngk
<1588>
TUHAN
21hwhy
<3068>
seperti
 
 
tanah
22Urak
<776>
Mesir
23Myrum
<4714>
ke
24hkab
<935>
arah
 
 
Zoar
25reu
<6820>
Keadaan itu adalah
 
 
sebelum
13ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
membinasakan
14txs
<7843>
 
16ta
<853>
Sodom
17Mdo
<5467>
dan
18taw
<853>
Gomora
19hrme
<6017>
11
Jadi
2wl
<0>
Lot
3jwl
<3876>
memilih
1rxbyw
<977>
bagi dirinya sendiri
4ta
<853>
seluruh
5lk
<3605>
Lembah
6rkk
<3603>
Yordan
7Ndryh
<3383>
dan
 
 
Lot
9jwl
<3876>
menempuh
 
 
perjalanan
8eoyw
<5265>
ke
 
 
timur
10Mdqm
<6924>
Demikianlah keduanya
 
 
berpisah
11wdrpyw
<6504>
satu
12sya
<376>
sama
13lem
<5921>
lain
14wyxa
<251>
12
Abram
1Mrba
<87>
menetap
2bsy
<3427>
di
 
 
tanah
3Urab
<776>
Kanaan
4Nenk
<3667>
sedangkan
 
 
Lot
5jwlw
<3876>
menetap
6bsy
<3427>
di antara
 
 
kota-kota
7yreb
<5892>
di
 
 
lembah
8rkkh
<3603>
itu dan
 
 
memindahkan tendanya
9lhayw
<167>
sampai ke
10de
<5704>
Sodom
11Mdo
<5467>
13
Namun
 
 
orang
1ysnaw
<376>
Sodom
2Mdo
<5467>
itu
 
 
jahat
3Myer
<7451>
dan
 
 
sangat
6dam
<3966>
berdosa
4Myajxw
<2400>
terhadap
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
14
Tuhan
1hwhyw
<3068>
berkata
2rma
<559>
kepada
3la
<413>
Abraham
4Mrba
<87>
setelah
5yrxa
<310>
Lot
7jwl
<3876>
berpisah
6drph
<6504>
darinya
8wmem
<5973>
Angkatlah
9av
<5375>
 
10an
<4994>
matamu
11Kynye
<5869>
dan
12harw
<7200>
dari
13Nm
<4480>
tempatmu
14Mwqmh
<4725>
berdiri ini pandanglah
16hta 15rsa
<859> <834>
ke arah
17Ms
<8033>
utara
18hnpu
<6828>
dan
 
 
selatan
19hbgnw
<5045>
serta ke
 
 
timur
20hmdqw
<6924>
dan ke
 
 
barat
21hmyw
<3220>
15
sebab
1yk
<3588>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
tanah
4Urah
<776>
yang
5rsa
<834>
 
6hta
<859>
kaulihat
7har
<7200>
itu akan Aku
8Kl
<0>
berikan
9hnnta
<5414>
kepadamu dan kepada
 
 
keturunanmu
10Kerzlw
<2233>
untuk
11de
<5704>
selamanya
12Mlwe
<5769>
16
Aku akan
 
 
menjadikan
1ytmvw
<7760>
 
2ta
<853>
keturunanmu
3Kerz
<2233>
seperti
 
 
debu
4rpek
<6083>
tanah
5Urah
<776>
sehingga
6rsa
<834>
jika
7Ma
<518>
ada orang yang
 
 
dapat
8lkwy
<3201>
 
9sya
<582>
menghitung
10twnml
<4487>
jumlah
11ta
<853>
debu
12rpe
<6083>
tanah
13Urah
<776>
 
14Mg
<1571>
keturunanmu
15Kerz
<2233>
pun akan dapat
 
 
dihitung
16hnmy
<4487>
17
Bangunlah
1Mwq
<6965>
jelajahi
2Klhth
<1980>
tanah
3Urab
<776>
itu menurut
 
 
panjang
4hkral
<753>
dan
 
 
lebarnya
5hbxrlw
<7341>
sebab
6yk
<3588>
Aku
7Kl
<0>
akan
 
 
memberikannya
8hnnta
<5414>
kepadamu
 
 
18
Setelah itu
 
 
Abram
2Mrba
<87>
memindahkan tendanya
1lhayw
<167>
dan
3abyw
<935>
tinggal
4bsyw
<3427>
di dekat
 
 
pohon-pohon tarbantin
5ynlab
<436>
Mamre
6armm
<4471>
di
7rsa
<834>
Hebron
8Nwrbxb
<2275>
Di sana
10Ms
<8033>
dia
 
 
membangun
9Nbyw
<1129>
mazbah
11xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
 
13P
<0>