Prev Chapter Genesis 16 Next Chapter Show all verses
1
Pada saat itu
 
 
Sarai
1yrvw
<8297>
istri
2tsa
<802>
Abram
3Mrba
<87>
tidak
4al
<3808>
mempunyai
 
 
anak
5hdly
<3205>
Sarai
6wl
<0>
mempunyai
7hlw
<0>
hamba perempuan
8hxps
<8198>
dari Mesir
9tyrum
<4713>
bernama
10hmsw
<8034>
Hagar
11rgh
<1904>
2
Lalu
 
 
Sarai
2yrv
<8297>
berkata
1rmatw
<559>
kepada
3la
<413>
Abram
4Mrba
<87>
Lihatlah
5hnh
<2009>
TUHAN
8hwhy
<3068>
 
6an
<4994>
mencegahku
7ynrue
<6113>
melahirkan
9tdlm
<3205>
anak Karena itu aku
 
 
mohon
11an
<4994>
kepadamu
12la
<413>
bersetubuhlah
10ab
<935>
dengan
 
 
hambaku
13ytxps
<8198>
mungkin
14ylwa
<194>
aku
 
 
dapat memiliki anak
15hnba
<1129>
melaluinya
16hnmm
<4480>
Abram
18Mrba
<87>
pun
 
 
mendengarkan
17emsyw
<8085>
suara
19lwql
<6963>
Sarai
20yrv
<8297>
3
Jadi
 
 
setelah
9Uqm
<7093>
sepuluh
10rve
<6235>
tahun
11Myns
<8141>
lamanya
 
 
Abram
13Mrba
<87>
tinggal
12tbsl
<3427>
di
 
 
tanah
14Urab
<776>
Kanaan
15Nenk
<3667>
Sarai
2yrv
<8297>
istri
3tsa
<802>
Abram
4Mrba
<87>
mengambil
1xqtw
<3947>
 
5ta
<853>
Hagar
6rgh
<1904>
hambanya
8htxps
<8198>
orang Mesir
7tyrumh
<4713>
itu dan
 
 
memberikannya
16Nttw
<5414>
kepada
17hta
<853>
Abram
18Mrbal
<87>
suaminya
19hsya
<582>
untuk
 
 
menjadi
20wl
<0>
istrinya
21hsal
<802>
4
Lalu Abram

bersetubuh
1abyw
<935>
dengan
2la
<413>
Hagar
3rgh
<1904>
sehingga perempuan itu
 
 
mengandung
4rhtw
<2029>
Ketika Hagar

tahu
5artw
<7200>
bahwa
6yk
<3588>
dia
 
 
mengandung
7htrh
<2029>
dia pun
 
 
memandang
10hynyeb
<5869>
rendah
8lqtw
<7043>
nyonyanya
9htrbg
<1404>
itu
 
 
5
Sarai
2yrv
<8297>
berkata
1rmatw
<559>
kepada
3la
<413>
Abram
4Mrba
<87>
Kiranya
 
 
penghinaan
5yomx
<2555>
yang kuterima ini menjadi tanggung jawabmu
6Kyle
<5921>
Aku
7ykna
<595>
telah
 
 
memberikan
8yttn
<5414>
hambaku
9ytxps
<8198>
ke dalam pelukanmu
10Kqyxb
<2436>
tetapi ketika dia
 
 
tahu
11artw
<7200>
bahwa
12yk
<3588>
dia
 
 
mengandung
13htrh
<2029>
dia
 
 
memandang rendah
14lqaw
<7043>
aku Kiranya
 
 
TUHAN
17hwhy
<3068>
 
15hynyeb
<5869>
menjadi hakim
16jpsy
<8199>
antara
18ynyb
<996>
aku
 
 
dan
19Kynybw
<996>
engkau