Prev Chapter Genesis 48 Next Chapter Show all verses
1
Setelah
2yrxa
<310>
semua
3Myrbdh
<1697>
itu
4hlah
<428>
terjadilah
1yhyw
<1961>
seseorang
 
 
memberi tahu
5rmayw
<559>
Yusuf
6Powyl
<3130>
Lihatlah
7hnh
<2009>
ayahmu
8Kyba
<1>
sakit
9hlx
<2470>
Lalu dia
 
 
membawa
10xqyw
<3947>
 
11ta
<853>
kedua
12yns
<8147>
anaknya
13wynb
<1121>
yaitu
15ta
<853>
Manasye
16hsnm
<4519>
dan
17taw
<853>
Efraim
18Myrpa
<669>
besertanya
14wme
<5973>
2
Kemudian seseorang
 
 
memberi tahu
1dgyw
<5046>
Yakub
2bqeyl
<3290>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Lihatlah
4hnh
<2009>
anakmu
5Knb
<1121>
Yusuf
6Powy
<3130>
datang
7ab
<935>
kepadamu
8Kyla
<413>
sehingga
 
 
Israel
10larvy
<3478>
menguatkan
9qzxtyw
<2388>
dirinya dan
 
 
duduk
11bsyw
<3427>
di
12le
<5921>
tempat tidur
13hjmh
<4296>
3
Lalu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
Allah
5la
<410>
Yang Mahakuasa
6yds
<7706>
menampakkan
7harn
<7200>
diri
 
 
kepadaku
8yla
<413>
di
 
 
Lus
9zwlb
<3870>
di
 
 
tanah
10Urab
<776>
Kanaan
11Nenk
<3667>
dan
 
 
memberkatiku
12Krbyw
<1288>
 
13yta
<853>
4
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Lihatlah
3ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
membuatmu beranak cucu
4Krpm
<6509>
dan
 
 
melipatgandakanmu
5Ktybrhw
<7235>
Aku akan
 
 
menjadikanmu
6Kyttnw
<5414>
bangsa
8Myme
<5971>
yang besar
7lhql
<6951>
dan akan
 
 
memberikan
9yttnw
<5414>
 
10ta
<853>
tanah
11Urah
<776>
ini
12tazh
<2063>
kepada
 
 
keturunan-keturunan
13Kerzl
<2233>
sesudahmu
14Kyrxa
<310>
sebagai
 
 
milik
15tzxa
<272>
mereka untuk
 
 
selama-lamanya
16Mlwe
<5769>
5
Sekarang
1htew
<6258>
kedua
2yns
<8147>
anakmu
3Kynb
<1121>
Efraim
14Myrpa
<669>
dan
 
 
Manasye
15hsnmw
<4519>
yang
 
 
lahir
4Mydlwnh
<3205>
bagimu
5Kl
<0>
di
 
 
tanah
6Urab
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
sebelum
8de
<5704>
kedatanganku
9yab
<935>
di
10Kyla
<413>
Mesir
11hmyrum
<4714>
 
12yl
<0>
mereka
13Mh
<1992>
adalah milikku sama seperti
 
 
Ruben
16Nbwark
<7205>
dan
 
 
Simeon
17Nwemsw
<8095>
 
19yl 18wyhy
<0> <1961>