Prev Chapter Genesis 8 Next Chapter
1
Lalu
 
 
Allah
2Myhla
<430>
mengingat
1rkzyw
<2142>
 
3ta
<853>
Nuh
4xn
<5146>
dan
5taw
<853>
segala
6lk
<3605>
binatang
7hyxh
<2416>
dan
8taw
<853>
segala
9lk
<3605>
ternak
10hmhbh
<929>
yang
11rsa
<834>
bersamanya
12wta
<854>
dalam
 
 
bahtera
13hbtb
<8392>
itu
 
 
Allah
15Myhla
<430>
membuat
14rbeyw
<5674> ==>
angin
16xwr
<7307>
berembus
14rbeyw
<== <5674>
ke atas
17le
<5921>
bumi
18Urah
<776>
sehingga
 
 
air
20Mymh
<4325>
pun
 
 
surut
19wksyw
<7918>
2
Setelah itu
 
 
mata air-mata air
2tnyem
<4599>
dari
 
 
kedalaman bumi
3Mwht
<8415>
dan dari
 
 
pintu-pintu air
4tbraw
<699>
di
 
 
langit
5Mymsh
<8064>
juga
 
 
ditutup
6alkyw
<3607>
Hujan
7Msgh
<1653>
dari
8Nm
<4480>
langit
9Mymsh
<8064>
pun
 
 
dihentikan
1wrkoyw
<5534>
3
Air
2Mymh
<4325>
itu
 
 
berangsur-angsur
5Kwlh
<1980>
surut
1wbsyw
<7725>
dari
3lem
<5921>
muka
 
 
bumi
4Urah
<776>
dan pada
 
 
akhir
9huqm
<7097>
hari
12Mwy
<3117>
ke-150
11tamw 10Mysmx
<3967> <2572>
air
8Mymh
<4325>
itu
6bwsw
<7725>
berkurang
7wroxyw
<2637>
4
Pada
 
 
bulan
3sdxb
<2320>
ketujuh
4yeybsh
<7637>
hari
7Mwy
<3117>
yang
 
 
ketujuh
5hebsb
<7651>
belas
6rve
<6240>
pada
 
 
bulan
8sdxl
<2320>
itu
 
 
bahtera
2hbth
<8392>
itu
 
 
kandas
1xntw
<5117>
di
9le
<5921>
pegunungan
10yrh
<2022>
Ararat
11jrra
<780>
5
Air
1Mymhw
<4325>
itu terus
3Kwlh 2wyh
<1980> <1961>
surut
4rwoxw
<2637>
sampai
5de
<5704>
bulan
6sdxh
<2320>
kesepuluh
7yryveh
<6224>
Pada hari
 
 
pertama
9dxab
<259>
bulan
10sdxl
<2320>
kesepuluh
8yryveb
<6224>
itu
11warn
<7200>
puncak-puncak
12ysar
<7218>
pegunungan
13Myrhh
<2022>
itu tampak
 
 
6
Pada
1yhyw
<1961>
akhir
2Uqm
<7093>
dari
 
 
40
3Myebra
<705>
hari
4Mwy
<3117>
itu
 
 
Nuh
6xn
<5146>
membuka
5xtpyw
<6605>
 
7ta
<853>
jendela
8Nwlx
<2474>
bahtera
9hbth
<8392>
yang
10rsa
<834>
dibuatnya
11hve
<6213>
7
dan
 
 
melepaskan
1xlsyw
<7971>
seekor
2ta
<853>
gagak
3breh
<6158>
yang
 
 
pergi
4auyw
<3318>
terbang
5awuy
<3318>
dan
 
 
kembali
6bwsw
<7725>
lagi
 
 
sampai
7de
<5704>
air
9Mymh
<4325>
itu
 
 
mengering
8tsby
<3001>
dari permukaan
10lem
<5921>
bumi
11Urah
<776>
8
Kemudian dia juga
 
 
melepaskan
1xlsyw
<7971>
seekor
2ta
<853>
merpati
3hnwyh
<3123>
darinya
4wtam
<854>
untuk
 
 
mengetahui
5twarl
<7200>
apakah
 
 
air
7Mymh
<4325>
telah
 
 
surut
6wlqh
<7043>
dari
8lem
<5921>
permukaan
9ynp
<6440>
bumi
10hmdah
<127>
9
Akan tetapi
 
 
merpati
3hnwyh
<3123>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
menemukan
2haum
<4672>
tempat untuk bertengger
4xwnm
<4494>
sehingga ia
6hlgr 5Pkl
<7272> <3709>
kembali
7bstw
<7725>
kepada
8wyla
<413>
Nuh
 
 
di dalam
9la
<413>
bahtera
10hbth
<8392>
itu
 
 
karena
11yk
<3588>
air
12Mym
<4325>
masih ada
 
 
di
13le
<5921>
seluruh
15lk
<3605>
permukaan
14ynp
<6440>
bumi
16Urah
<776>
Nuh
 
 
mengulurkan
17xlsyw
<7971>
tangannya
18wdy
<3027>
untuk
 
 
menangkap
19hxqyw
<3947>
merpati itu dan

memasukannya
20abyw
<935>
 
22wyla 21hta
<413> <853>
ke
23la
<413>
bahtera
24hbth
<8392>
10
Jadi dia
 
 
menunggu
1lxyw
<2342>
selama
2dwe
<5750>
7
3tebs
<7651>
hari
4Mymy
<3117>
lagi
5Myrxa
<312>
dan dia kembali
6Poyw
<3254>
melepaskan
7xls
<7971>
 
8ta
<853>
merpati
9hnwyh
<3123>
itu
 
 
dari
10Nm
<4480>
bahtera
11hbth
<8392>
11
Lalu
 
 
merpati
3hnwyh
<3123>
itu
 
 
kembali
1abtw
<935>
kepadanya
2wyla
<413>
pada
 
 
sore
5bre
<6153>
hari
4tel
<6256>
dan
 
 
lihat
6hnhw
<2009>
sehelai daun
7hle
<5929>
zaitun
8tyz
<2132>
yang baru
 
 
terpetik
9Prj
<2965>
ada di
 
 
paruhnya
10hypb
<6310>
Dengan demikian
 
 
Nuh
12xn
<5146>
mengetahui
11edyw
<3045>
bahwa
13yk
<3588>
air
15Mymh
<4325>
telah
 
 
surut
14wlq
<7043>
dari
16lem
<5921>
permukaan bumi
17Urah
<776>
12
Nuh
 
 
menunggu
1lxyyw
<3176>
selama
2dwe
<5750>
tujuh
3tebs
<7651>
hari
4Mymy
<3117>
lagi
5Myrxa
<312>
lalu kembali
 
 
melepaskan
6xlsyw
<7971>
 
7ta
<853>
merpati
8hnwyh
<3123>
itu yang
 
 
tidak
9alw
<3808>
 
10hpoy
<3254>
kembali
11bws
<7725>
 
12wyla
<413>
lagi
13dwe
<5750>
kepadanya
 
 
13
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
5hns
<8141>
yang
 
 
ke-601
4twam 3ssw 2txab
<3967> <8337> <259>
pada hari
 
 
pertama
7dxab
<259>
bulan
8sdxl
<2320>
pertama
6Nwsarb
<7223>
itu
 
 
air
10Mymh
<4325>
telah
 
 
mengering
9wbrx
<2717>
dari
11lem
<5921>
bumi
12Urah
<776>
Lalu
 
 
Nuh
14xn
<5146>
membuka
13royw
<5493>
 
15ta
<853>
atap
16hokm
<4372>
bahtera
17hbth
<8392>
itu dan
 
 
melihat
18aryw
<7200>
bahwa
 
 
permukaan
21ynp
<6440>
tanah
22hmdah
<127>
sudah
19hnhw
<2009>
kering
20wbrx
<2720>
14
Pada
 
 
bulan
1sdxbw
<2320>
kedua
2ynsh
<8145>
hari
5Mwy
<3117>
ke-27
4Myrvew 3hebsb
<6242> <7651>
bulan
6sdxl
<2320>
itu
 
 
bumi
8Urah
<776>
sudah
 
 
kering
7hsby
<3001>
 
9o
<0>
15
Kemudian
1rbdyw
<1696>
Allah
2Myhla
<430>
berkata
 
 
kepada
3la
<413>
Nuh
4xn
<5146>
 
5rmal
<559>
16
Keluarlah
1au
<3318>
dari
2Nm
<4480>
bahtera
3hbth
<8392>
itu
 
 
kamu
4hta
<859>
istrimu
5Ktsaw
<802>
anak-anakmu
6Kynbw
<1121>
dan
 
 
istri-istri
7ysnw
<802>
mereka
8Kynb
<1121>
bersamamu
9Kta
<854>
17
Bawalah
14*auyh {auwh}
<3318>
denganmu
15Kta
<854>
segala
1lk
<3605>
yang
 
 
hidup
2hyxh
<2416>
yang
3rsa
<834>
ada
 
 
bersamamu
4Kta
<854>
 
6rvb 5lkm
<1320> <3605>
burung-burung
7Pweb
<5775>
binatang ternak
8hmhbbw
<929>
segala
9lkbw
<3605>
yang
 
 
melata
10vmrh
<7431>
yang
 
 
merayap
11vmrh
<7430>
di atas
12le
<5921>
bumi
13Urah
<776>
supaya mereka dapat
 
 
berkelompok
16wursw
<8317>
di
 
 
bumi
17Urab
<776>
berkembang biak
18wrpw
<6509>
dan
 
 
bertambah-tambah banyaknya
19wbrw
<7235>
di atas
20le
<5921>
bumi
21Urah
<776>
18
Lalu
 
 
Nuh
2xn
<5146>
keluar
1auyw
<3318>
dan
 
 
anak-anaknya
3wynbw
<1121>
istrinya
4wtsaw
<802>
juga para
 
 
istri
5ysnw
<802>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
bersamanya
7wta
<854>
19
Segala
1lk
<3605>
binatang
2hyxh
<2416>
segala
3lk
<3605>
yang merayap
4vmrh
<7431>
segala
5lkw
<3605>
burung
6Pweh
<5775>
segala
7lk
<3605>
yang
 
 
bergerak
8vmwr
<7430>
di atas
9le
<5921>
bumi
10Urah
<776>
keluar
12wauy
<3318>
dari
13Nm
<4480>
bahtera
14hbth
<8392>
menurut
 
 
jenisnya
11Mhytxpsml
<4940>
masing-masing
 
 
20
Kemudian
 
 
Nuh
2xn
<5146>
membangun
1Nbyw
<1129>
sebuah
 
 
mazbah
3xbzm
<4196>
untuk
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
Dia
 
 
mengambil
5xqyw
<3947>
beberapa
6lkm
<3605>
binatang
7hmhbh
<929>
yang
 
 
halal
8hrwhjh
<2889>
dan beberapa dari
9lkmw
<3605>
burung
10Pweh
<5775>
yang
 
 
halal
11rhjh
<2889>
lalu
 
 
mempersembahkan
12leyw
<5927>
persembahan bakaran
13tle
<5930>
di
 
 
mazbah
14xbzmb
<4196>
itu
 
 
21
TUHAN
2hwhy
<3068>
mencium
1xryw
<7306>
 
3ta
<853>
bau
4xyr
<7381>
harum
5xxynh
<5207>
itu dan
 
 
Tuhan
7hwhy
<3068>
berkata
6rmayw
<559>
dalam
8la
<413>
hati-Nya
9wbl
<3820>
Aku
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
lagi
11Poa
<3254>
mengutuk
12llql
<7043>
 
14ta 13dwe
<853> <5750>
tanah
15hmdah
<127>
karena
16rwbeb
<5668>
manusia
17Mdah
<120>
sebab
18yk
<3588>
niat
19ruy
<3336>
hati
20bl
<3820>
manusia
21Mdah
<120>
itu
 
 
jahat
22er
<7451>
sejak
 
 
masa mudanya
23wyrenm
<5271>
Aku juga
 
 
tidak
24alw
<3808>
akan
25Poa
<3254>
memusnahkan
 
 
lagi
26dwe
<5750>
 
28ta 27twkhl
<853> <5221>
setiap
29lk
<3605>
makhluk
 
 
hidup
30yx
<2416>
seperti
 
 
yang
31rsak
<834>
telah Aku
 
 
lakukan
32ytyve
<6213>
22
 
2lk
<3605>
Selama
3ymy
<3117>
bumi
4Urah
<776>
masih
1de
<5750>
ada
 
 
musim tanam
5erz
<2233>
dan
 
 
musim panen
6ryuqw
<7105>
dingin
7rqw
<7120>
dan
 
 
panas
8Mxw
<2527>
musim kemarau
9Uyqw
<7019>
dan
 
 
musim hujan
10Prxw
<2779>
siang
11Mwyw
<3117>
dan
 
 
malam
12hlylw
<3915>
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
berhenti
14wtbsy
<7673>