Prev Chapter Genesis 9 Next Chapter Show all verses
1
Allah
2Myhla
<430>
memberkati
1Krbyw
<1288>
 
3ta
<853>
Nuh
4xn
<5146>
beserta
5taw
<853>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
dan
 
 
berfirman
7rmayw
<559>
kepada mereka
8Mhl
<0>
Beranakcuculah
9wrp
<6509>
dan
 
 
berlipatgandalah
10wbrw
<7235>
dan
 
 
penuhilah
11walmw
<4390>
 
12ta
<853>
bumi
13Urah
<776>
2
Ketakutan
1Mkarwmw
<4172>
akan kamu dan
 
 
kegentaran
2Mktxw
<2844>
akan
3hyhy
<1961>
kamu akan berlaku
 
 
atas
4le
<5921>
setiap
5lk
<3605>
binatang
6tyx
<2416>
di
 
 
bumi
7Urah
<776>
dan
 
 
atas
8lew
<5921>
setiap
9lk
<3605>
burung
10Pwe
<5775>
di
 
 
langit
11Mymsh
<8064>
atas
 
 
segala
12lkb
<3605>
yang
13rsa
<834>
merayap
14vmrt
<7430>
di
 
 
bumi
15hmdah
<127>
dan atas
 
 
segala
16lkbw
<3605>
ikan
17ygd
<1709>
di
 
 
laut
18Myh
<3220>
Ke dalam
 
 
tanganmu
19Mkdyb
<3027>
mereka
 
 
diserahkan
20wntn
<5414>
3
Segala
1lk
<3605>
yang
3rsa
<834>
 
4awh
<1931>
hidup
5yx
<2416>
dan
 
 
bergerak
2vmr
<7431>
akan
6Mkl
<0>
menjadi
7hyhy
<1961>
makananmu
8hlkal
<402>
Seperti Aku memberikan

tumbuhan-tumbuhan
10bve
<6212>
hijau
9qryk
<3418>
kepadamu sekarang Aku
 
 
memberikan
11yttn
<5414>
 
13ta 12Mkl
<853> <0>
segalanya
14lk
<3605>
kepadamu
 
 
4
Namun
1Ka
<389>
jangan
5al
<3808>
kamu
 
 
makan
6wlkat
<398>
daging
2rvb
<1320>
yang masih
 
 
bernyawa
3wspnb
<5315>
yaitu
 
 
darahnya
4wmd
<1818>
5
Sebab Aku
 
 
pasti
1Kaw
<389>
akan
 
 
menuntut
5srda
<1875>
pembalasan atas
2ta
<853>
darahmu
3Mkmd
<1818>
yaitu
 
 
nyawamu
4Mkytspnl
<5315>
dari
6dym
<3027>
setiap
7lk
<3605>
binatang
8hyx
<2416>
Aku akan menuntutnya dan Aku juga akan
14wyxa
<251>
menuntut
15srda 9wnsrda
<1875> <1875>
 
16ta
<853>
nyawa
17spn
<5315>
 
10dymw
<3027>
manusia
11Mdah
<120>
lainnya dari
12dym
<3027>
setiap
13sya
<376>
manusia
18Mdah
<120>