Prev Chapter 1 Chronicles 16 Next Chapter
1
Mereka membawa
 
 
masuk
1waybyw
<935>
 
2ta
<853>
tabut
3Nwra
<727>
Allah
4Myhlah
<430>
dan
 
 
meletakkannya
5wgyuyw
<3322>
di
6wta
<853>
tengah-tengah
7Kwtb
<8432>
tenda
8lhah
<168>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
dibentangkan
10hjn
<5186>
oleh
11wl
<0>
Daud
12dywd
<1732>
Kemudian mereka
 
 
mempersembahkan
13wbyrqyw
<7126>
kurban bakaran
14twle
<5930>
dan
 
 
kurban pendamaian
15Mymlsw
<8002>
di
 
 
hadapan
16ynpl
<6440>
Allah
17Myhlah
<430>
2
Ketika
 
 
Daud
2dywd
<1732>
selesai
1lkyw
<3615>
mempersembahkan
3twlehm
<5927>
kurban bakaran
4hleh
<5930>
dan
 
 
kurban pendamaian
5Mymlshw
<8002>
dia
 
 
memberkati
6Krbyw
<1288>
 
7ta
<853>
bangsa
8Meh
<5971>
itu dalam
 
 
nama
9Msb
<8034>
TUHAN
10hwhy
<3068>
3
Lalu Daud
 
 
membagikan
1qlxyw
<2505>
kepada
 
 
setiap
2lkl
<3605>
orang
3sya
<376>
Israel
4larvy
<3478>
baik
 
 
laki-laki
5syam
<376>
maupun
6dew
<5704>
perempuan
7hsa
<802>
masing-masing
8syal
<376>
seketul
9rkk
<3603>
roti
10Mxl
<3899>
sekerat
11rpsaw
<829>
daging dan sepotong
 
 
kue kismis
12hsysaw
<809>
4
Dia
 
 
mengangkat
1Ntyw
<5414>
beberapa
5Nm
<4480>
orang Lewi
6Mywlh
<3881>
untuk
 
 
menyelenggarakan ibadah
7Mytrsm
<8334>
di hadapan
2ynpl
<6440>
tabut
3Nwra
<727>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Mereka harus
 
 
berdoa
8rykzhlw
<2142>
mengucap syukur
9twdwhlw
<3034>
dan
 
 
memuji
10llhlw
<1984>
TUHAN
11hwhyl
<3068>
Allah
12yhla
<430>
Israel
13larvy
<3478>
 
14P
<0>
5
Asaf
1Poa
<623>
sebagai
 
 
kepala
2sarh
<7218>
Zakharia
4hyrkz
<2148>
orang
 
 
kedua
3whnsmw
<4932>
lalu
 
 
Yeiel
5layey
<3273>
Semiramot
6twmrymsw
<8070>
Yehiel
7layxyw
<3171>
Matica
8hyttmw
<4993>
Eliab
9baylaw
<446>
Benaya
10whynbw
<1141>
 
11dbew
<0>
Obed-Edom
12Mda
<5654>
dan
 
 
Yeiel
13layeyw
<3273>
Mereka memainkan
14ylkb
<3627>
gambus
15Mylbn
<5035>
dan
 
 
kecapi
16twrnkbw
<3658>
sedangkan
 
 
Asaf
17Poaw
<623>
memainkan
 
 
ceracap
18Mytlumb
<4700>
 
19eymsm
<8085>
6
Imam
3Mynhkh
<3548>
Benaya
1whynbw
<1141>
dan
 
 
Yahziel
2layzxyw
<3166>
selalu
5dymt
<8548>
meniup
 
 
nafiri
4twruuxb
<2689>
di hadapan
6ynpl
<6440>
Tabut
7Nwra
<727>
Perjanjian
8tyrb
<1285>
Allah
9Myhlah
<430>
7
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
untuk
 
 
pertama
3za
<227>
kalinya
4Ntn
<5414>
Daud
5dywd
<1732>
menugaskan
9dyb
<3027>
Asaf
10Poa
<623>
dan
 
 
saudara-saudaranya
11wyxaw
<251>
untuk menyampaikan
6sarb
<7218>
ucapan syukur
7twdhl
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
 
12P
<0>
8
Bersyukurlah
1wdwh
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
serukanlah
3warq
<7121>
nama-Nya
4wmsb
<8034>
Beritakanlah
5weydwh
<3045>
perbuatan-Nya
7wytlyle
<5949>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
6Mymeb
<5971>
9
Bernyanyilah
1wrys
<7891>
bagi-Nya
2wl
<0>
nyanyikanlah mazmur
3wrmz
<2167>
bagi-Nya
4wl
<0>
Ceritakanlah
5wxyv
<7878>
segala
6lkb
<3605>
perbuatan-Nya yang ajaib
7wytalpn
<6381>
10
Bermegahlah
1wllhth
<1984>
dalam
 
 
nama-Nya
2Msb
<8034>
yang
 
 
kudus
3wsdq
<6944>
Bersukacitalah
4xmvy
<8055>
hati
5bl
<3820>
orang-orang yang datang
 
 
mencari
6ysqbm
<1245>
TUHAN
7hwhy
<3068>
11
Carilah
1wsrd
<1875>
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
 
 
kekuatan-Nya
3wzew
<5797>
carilah
4wsqb
<1245>
wajah-Nya
5wynp
<6440>
senantiasa
6dymt
<8548>
12
Ingatlah
1wrkz
<2142>
keajaiban-keajaiban
2wytalpn
<6381>
yang
3rsa
<834>
Dia
 
 
perbuat
4hve
<6213>
serta
 
 
mukjizat-mukjizat
5wytpm
<4159>
dan
 
 
penghakiman-penghakiman
6yjpsmw
<4941>
yang Dia
 
 
ucapkan
7whyp
<6310>
13
Hai
 
 
keturunan
1erz
<2233>
Israel
2larvy
<3478>
hamba-Nya
3wdbe
<5650>
hai
 
 
anak-anak
4ynb
<1121>
Yakub
5bqey
<3290>
orang-orang pilihan-Nya
6wyryxb
<972>
14
Dialah
1awh
<1931>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3wnyhla
<430>
kita
 
 
penghakiman-Nya
6wyjpsm
<4941>
berlaku di
 
 
seluruh
4lkb
<3605>
bumi
5Urah
<776>
15
Dia
 
 
mengingat
1wrkz
<2142>
perjanjian-Nya
3wtyrb
<1285>
untuk
 
 
selama-lamanya
2Mlwel
<5769>
serta
 
 
firman
4rbd
<1697>
yang Dia
 
 
perintahkan
5hwu
<6680>
kepada
 
 
seribu
6Plal
<505>
generasi
7rwd
<1755>
16
yang
1rsa
<834>
Dia
 
 
buat
2trk
<3772>
dengan
3ta
<854>
Abraham
4Mhrba
<85>
dan
 
 
sumpah-Nya
5wtewbsw
<7621>
kepada
 
 
Ishak
6qxuyl
<3327>
17
yang Dia
 
 
teguhkan
1hdymeyw
<5975>
kepada
 
 
Yakub
2bqeyl
<3290>
sebagai
 
 
ketetapan
3qxl
<2706>
dan kepada
 
 
Israel
4larvyl
<3478>
sebagai
 
 
perjanjian
5tyrb
<1285>
yang
 
 
kekal
6Mlwe
<5769>
18
dengan
 
 
berfirman
1rmal
<559>
Aku akan
2Kl
<0>
memberikan
3Nta
<5414>
tanah
4Ura
<776>
Kanaan
5Nenk
<3667>
kepadamu
6lbx
<2256>
sebagai
 
 
milik pusakamu
7Mktlxn
<5159>
19
Ketika
1Mktwyhb
<1961>
jumlah
3rpom
<4557>
mereka
 
 
sedikit
2ytm
<4962>
bahkan sangat
 
 
sedikit
4jemk
<4592>
dan
 
 
tinggal
5Myrgw
<1481>
sebagai orang asing di sana
6hb
<0>
20
mengembara
1wklhtyw
<1980>
dari
 
 
bangsa
2ywgm
<1471>
ke
3la
<413>
bangsa
4ywg
<1471>
dari satu
 
 
kerajaan
5hklmmmw
<4467>
ke
6la
<413>
suku
 
 
bangsa
7Me
<5971>
lainnya
8rxa
<312>
21
Dia
 
 
tidak
1al
<3808>
membiarkan
2xynh
<3240>
siapa
3syal
<376>
pun
 
 
menindas
4Mqsel
<6231>
mereka ya Dia
 
 
mengecam
5xkwyw
<3198>
raja-raja
7Myklm
<4428>
demi
6Mhyle
<5921>
mereka
 
 
22
Jangan
1la
<408>
sentuh
2wegt
<5060>
orang yang Kuurapi
3yxysmb
<4899>
jangan
5la
<408>
berbuat jahat
6wert
<7489>
kepada
 
 
nabi-nabi-Ku
4yaybnbw
<5030>
 
7P
<0>
23
Bernyanyilah
1wrys
<7891>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
hai
 
 
seluruh
3lk
<3605>
bumi
4Urah
<776>
Beritakanlah
5wrvb
<1319>
keselamatan
9wtewsy
<3444>
dari-Nya dari
 
 
hari
6Mwym
<3117>
ke
7la
<413>
hari
8Mwy
<3117>
24
Ceritakanlah
1wrpo
<5608>
 
3ta
<853>
kemuliaan-Nya
4wdwbk
<3519>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
2Mywgb
<1471>
dan
 
 
perbuatan-Nya yang ajaib
7wytalpn
<6381>
di antara
 
 
seluruh
5lkb
<3605>
bangsa
6Mymeh
<5971>
25
TUHAN
3hwhy
<3068>
 
1yk
<3588>
Mahabesar
4llhmw 2lwdg
<1984> <1419>
dan
 
 
sangat
5dam
<3966>
terpuji
 
 
Dia
7awh
<1931>
ditakuti
6arwnw
<3372>
di
 
 
atas
8le
<5921>
semua
9lk
<3605>
ilah
10Myhla
<430>
26
Semua
2lk
<3605>
ilah
3yhla
<430>
bangsa-bangsa
4Mymeh 1yk
<5971> <3588>
adalah
 
 
berhala
5Mylyla
<457>
tetapi
 
 
TUHANlah
6hwhyw
<3068>
yang
 
 
menciptakan
8hve
<6213>
langit
7Myms
<8064>
27
Keagungan
1dwh
<1935>
dan
 
 
kemuliaan
2rdhw
<1926>
ada di
 
 
hadapan-Nya
3wynpl
<6440>
kekuatan
4ze
<5797>
dan
 
 
sukacita
5hwdxw
<2304>
ada di
 
 
tempat-Nya
6wmqmb
<4725>
28
Persembahkanlah
1wbh
<3051>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
hai
 
 
suku-suku
3twxpsm
<4940>
bangsa
4Myme
<5971>
persembahkanlah
5wbh
<3051>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
kemuliaan
7dwbk
<3519>
dan
 
 
kekuatan
8zew
<5797>
29
Berilah
1wbh
<3051>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
kemuliaan
3dwbk
<3519>
nama-Nya
4wms
<8034>
Bawalah
5wav
<5375>
persembahan
6hxnm
<4503>
dan
 
 
datanglah
7wabw
<935>
ke
 
 
hadapan-Nya
8wynpl
<6440>
Sembahlah
9wwxtsh
<7812>
TUHAN
10hwhyl
<3068>
dengan
 
 
berhiaskan
11trdhb
<1927>
kekudusan
12sdq
<6944>
30
Gemetarlah
1wlyx
<2342>
di
 
 
hadapan-Nya
2wynplm
<6440>
hai
 
 
seluruh
3lk
<3605>
bumi
4Urah
<776>
Ya
5Pa
<637>
bumi
7lbt
<8398>
tegak
6Nwkt
<3559>
dan
 
 
tidak
8lb
<1077>
goyah
9jwmt
<4131>
31
Biarlah
 
 
langit
2Mymsh
<8064>
bersukacita
3lgtw 1wxmvy
<1523> <8056>
dan
 
 
bumi
4Urah
<776>
bergembira Biarlah
 
 
bangsa-bangsa
6Mywgb
<1471>
berkata
5wrmayw
<559>
TUHAN
7hwhy
<3068>
memerintah
8Klm
<4427>
32
Biarlah
 
 
laut
2Myh
<3220>
dan
 
 
segala isinya
3wawlmw
<4393>
bergemuruh
1Mery
<7481>
biarlah
 
 
padang
5hdvh
<7704>
dan
 
 
semua
6lkw
<3605>
yang
7rsa
<834>
ada di atasnya
 
 
bersukaria
4Uley
<5970>
 
8wb
<0>
33
Pada
 
 
waktu
1za
<227>
itu
 
 
pohon-pohon
3yue
<6086>
di
 
 
hutan
4reyh
<3293>
akan
 
 
bersorak-sorai
2wnnry
<7442>
di
 
 
hadapan
5ynplm
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
sebab
7yk
<3588>
Dia
 
 
datang
8ab
<935>
untuk
 
 
menghakimi
9jwpsl
<8199>
 
10ta
<853>
bumi
11Urah
<776>
34
Bersyukurlah
1wdwh
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
sebab
3yk
<3588>
Dia
 
 
baik
4bwj
<2896>
Sesungguhnya
5yk
<3588>
untuk
 
 
selama-lamanya
6Mlwel
<5769>
kasih setia-Nya
7wdox
<2617>
35
Katakanlah
1wrmaw
<559>
Selamatkanlah
2wneyswh
<3467>
kami ya
 
 
Allah
3yhla
<430>
Penyelamat
4wnesy
<3468>
kami
 
 
Kumpulkanlah
5wnubqw
<6908>
kami dan
 
 
lepaskanlah
6wnlyuhw
<5337>
kami
 
 
dari
7Nm
<4480>
antara
 
 
bangsa-bangsa
8Mywgh
<1471>
agar kami dapat
 
 
bersyukur
9twdhl
<3034>
kepada
 
 
nama-Mu
10Msl
<8034>
yang
 
 
kudus
11Ksdq
<6944>
dan
 
 
bermegah
12xbtshl
<7623>
dalam
 
 
puji-pujian
13Ktlhtb
<8416>
kepada-Mu
 
 
36
Terpujilah
1Kwrb
<1288>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
dari
5Nm
<4480>
selama-lamanya
6Mlweh
<5769>
sampai
7dew
<5704>
selama-lamanya
8Mleh
<5769>
Seluruh
10lk
<3605>
umat
11Meh
<5971>
berkata
9wrmayw
<559>
Amin
12Nma
<543>
dan
 
 
memuji
13llhw
<1984>
TUHAN
14hwhyl
<3068>
 
15P
<0>
37
Kemudian Daud
 
 
meninggalkan
1bzeyw
<5800>
Asaf
7Poal
<623>
bersama
 
 
saudara-saudaranya
8wyxalw
<251>
di
 
 
sana
2Ms
<8033>
di
 
 
hadapan
3ynpl
<6440>
Tabut
4Nwra
<727>
Perjanjian
5tyrb
<1285>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Mereka harus
 
 
selalu
12dymt
<8548>
melayani
9trsl
<8334>
di
 
 
depan
10ynpl
<6440>
tabut
11Nwrah
<727>
itu
 
 
sesuai
13rbdl
<1697>
dengan ketetapan
 
 
setiap
14Mwy
<3117>
hari
15wmwyb
<3117>
38
Daud juga meninggalkan
1dbew
<0>
Obed-Edom
2Mda
<5654>
dan
 
 
68
5hnwmsw 4Myss
<8083> <8346>
saudaranya
3Mhyxaw
<251>
 
6dbew
<0>
Obed-Edom
7Mda
<5654>
anak
8Nb
<1121>
Yedutun
9Nwtydy
<3038>
dan
 
 
Hosa
10hoxw
<2621>
adalah para
 
 
penjaga pintu gerbang
11Myresl
<7778>
39
Imam
3Nhkh
<3548>
 
1taw
<853>
Zadok
2qwdu
<6659>
dan
 
 
saudara-saudaranya
4wyxaw
<251>
para
 
 
imam
5Mynhkh
<3548>
dia tempatkan di
 
 
hadapan
6ynpl
<6440>
Tenda Suci
7Nksm
<4908>
TUHAN
8hwhy
<3068>
di
 
 
bukit pengurbanan
9hmbb
<1116>
di
10rsa
<834>
Gibeon
11Nwebgb
<1391>
40
Tiap
 
 
pagi
8rqbl
<1242>
dan
 
 
petang
9brelw
<6153>
mereka harus
 
 
mempersembahkan
1twlehl
<5927>
kurban bakaran
2twle
<5930>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
 
6hleh 5xbzm 4le
<5930> <4196> <5921>
secara teratur
7dymt
<8548>
sesuai dengan
 
 
semua
10lklw
<3605>
yang
 
 
tertulis
11bwtkh
<3789>
dalam
 
 
Taurat
12trwtb
<8451>
TUHAN
13hwhy
<3068>
yang
14rsa
<834>
Dia
 
 
perintahkan
15hwu
<6680>
kepada
16le
<5921>
orang
 
 
Israel
17larvy
<3478>
41
Mereka
 
 
disertai
1Mhmew
<5973>
oleh
 
 
Heman
2Nmyh
<1968>
dan
 
 
Yedutun
3Nwtwdyw
<3038>
dan
 
 
orang-orang
4rasw
<7605> ==>
pilihan
5Myrwrbh
<1305>
lainnya
4rasw
<== <7605>
yang
6rsa
<834>
ditunjuk dengan disebut
7wbqn
<5344>
namanya
8twmsb
<8034>
untuk
 
 
mengucap syukur
9twdhl
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
Sesungguhnya
11yk
<3588>
untuk
 
 
selama-lamanya
12Mlwel
<5769>
kasih setia-Nya
13wdox
<2617>
42
 
1Mhmew
<5973>
Heman
2Nmyh
<1968>
dan
 
 
Yedutun
3Nwtwdyw
<3038>
bertugas
 
 
membunyikan
6Myeymsml
<8085>
nafiri
4twruux
<2689>
dan
 
 
ceracap
5Mytlumw
<4700>
serta memainkan
 
 
alat-alat musik
7ylkw
<3627>
untuk mengiringi
 
 
nyanyian
8rys
<7892>
bagi
 
 
Allah
9Myhlah
<430>
Anak-anak
10ynbw
<1121>
Yedutun
11Nwtwdy
<3038>
bertugas menjaga
 
 
pintu gerbang
12resl
<8179>
43
Lalu
 
 
seluruh
2lk
<3605>
umat
3Meh
<5971>
itu
 
 
pulang
1wklyw
<1980>
ke
 
 
rumahnya
5wtybl
<1004>
masing-masing
4sya
<376>
Daud
7dywd
<1732>
juga
 
 
pulang
6boyw
<5437>
untuk
 
 
memberkati
8Krbl
<1288>
 
9ta
<853>
keluarganya
10wtyb
<1004>
 
11P
<0>