Prev Chapter Esther 5 Next Chapter
1
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
ketiga
3ysylsh
<7992>
Ester
5rtoa
<635>
mengenakan
4sbltw
<3847>
pakaian
 
 
kerajaannya
6twklm
<4438>
dan
 
 
berdiri
7dmetw
<5975>
di
 
 
pelataran
8ruxb
<2691>
dalam
11tymynph
<6442>
istana
9tyb
<1004>
raja
10Klmh
<4428>
di
 
 
depan
12xkn
<5227>
pintu
 
 
istana
13tyb
<1004>
raja
14Klmh
<4428>
Raja
15Klmhw
<4428>
bersemayam
16bswy
<3427>
di
17le
<5921>
takhta
18aok
<3678>
kerajaannya
21twklmh 19wtwklm
<4438> <4438>
di dalam
 
 
istana
20tybb
<1004>
berhadapan
22xkn
<5227>
dengan
 
 
pintu gerbang
23xtp
<6607>
istana
24tybh
<1004>
2
Saat
1yhyw
<1961>
raja
3Klmh
<4428>
melihat
2twark
<7200>
Ratu
6hklmh
<4436>
 
4ta
<853>
Ester
5rtoa
<635>
berdiri
7tdme
<5975>
di
 
 
halaman
8ruxb
<2691>
dia mendapat
9havn
<5375>
kasih karunia
10Nx
<2580>
dalam
 
 
pandangan
11wynyeb
<5869>
raja Lalu
 
 
raja
13Klmh
<4428>
mengulurkan
12jswyw
<3447>
 
15ta
<853>
tongkat
16jybrs
<8275>
emas
17bhzh
<2091>
yang
18rsa
<834>
di
 
 
tangannya
19wdyb
<3027>
kepada
 
 
Ester
14rtoal
<635>
Ester
21rtoa
<635>
mendekat
20brqtw
<7126>
dan
 
 
menyentuh
22egtw
<5060>
ujung
23sarb
<7218>
tongkat
24jybrsh
<8275>
emas itu
25o
<0>
3
Kemudian
2hl
<0>
raja
3Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya Ada
 
 
apa
4hm
<4100>
Ratu
7hklmh
<4436>
 
5Kl
<0>
Ester
6rtoa
<635>
Apa
8hmw
<4100>
permohonanmu
9Ktsqb
<1246>
Bahkan
10de
<5704>
separuh
11yux
<2677>
kerajaan
12twklmh
<4438>
ini akan
 
 
diberikan
13Ntnyw
<5414>
kepadamu
14Kl
<0>
4
Ester
2rtoa
<635>
menjawab
1rmatw
<559>
Jika
3Ma
<518>
 
4le
<5921>
raja
5Klmh
<4428>
berkenan
6bwj
<2895>
kiranya
7awby
<935>
raja
8Klmh
<4428>
dan
 
 
Haman
9Nmhw
<2001>
datang
10Mwyh
<3117>
ke
11la
<413>
perjamuan makan
12htsmh
<4960>
yang
13rsa
<834>
sudah aku
 
 
siapkan
14ytyve
<6213>
bagi raja
15wl
<0>
5
Raja
2Klmh
<4428>
menjawab
1rmayw
<559>
Cepat
3wrhm
<4116>
panggil
4ta
<853>
Haman
5Nmh
<2001>
supaya dia dapat
 
 
melakukan
6twvel
<6213>
seperti apa yang
 
 
Ester
9rtoa
<635>
 
7ta
<853>
katakan
8rbd
<1697>
Lalu
 
 
raja
11Klmh
<4428>
dan
 
 
Haman
12Nmhw
<2001>
datang
10abyw
<935>
ke
13la
<413>
perjamuan makan
14htsmh
<4960>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
dipersiapkan
16htve
<6213>
oleh
 
 
Ester
17rtoa
<635>
6
Saat mereka minum

anggur
5Nyyh
<3196>
di
 
 
perjamuan makan
4htsmb
<4960>
raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Ester
3rtoal
<635>
Apakah
6hm
<4100>
permintaanmu
7Ktlas
<7596>
Pasti akan aku
 
 
kabulkan
8Ntnyw
<5414>
Jadi
9Kl
<0>
apa
10hmw
<4100>
permohonanmu
11Ktsqb
<1246>
Bahkan
12de
<5704>
separuh
13yux
<2677>
dari
 
 
kerajaanku
14twklmh
<4438>
pun akan aku
 
 
berikan
15vetw
<6213>
7
Ester
2rtoa
<635>
menjawab
1Netw
<6030>
 
3rmatw
<559>
Permintaan
4ytlas
<7596>
dan
 
 
permohonanku
5ytsqbw
<1246>
adalah
 
 
8
jika
1Ma
<518>
aku
 
 
mendapatkan
2ytaum
<4672>
perkenanan
3Nx
<2580>
di
 
 
mata
4ynyeb
<5869>
raja
5Klmh
<4428>
dan
 
 
jika
6Maw
<518>
 
7le
<5921>
raja
8Klmh
<4428>
berkenan
9bwj
<2895>
untuk
 
 
mengabulkan
10ttl
<5414>
 
11ta
<853>
permintaanku
12ytlas
<7596>
dan
 
 
memenuhi
13twvelw
<6213>
 
14ta
<853>
permohonanku
15ytsqb
<1246>
biarlah
 
 
raja
17Klmh
<4428>
dan
 
 
Haman
18Nmhw
<2001>
datang
16awby
<935>
ke
19la
<413>
perjamuan makan
20htsmh
<4960>
yang
21rsa
<834>
akan aku
 
 
siapkan
22hvea
<6213>
untukmu
23Mhl
<0>
Besok
24rxmw
<4279>
aku akan
 
 
melakukan
25hvea
<6213>
sesuai dengan
 
 
pertanyaan
26rbdk
<1697>
raja
27Klmh
<4428>
9
Kemudian
 
 
Haman
2Nmh
<2001>
keluar
1auyw
<3318>
pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
itu
4awhh
<1931>
dengan
 
 
sukacita
5xmv
<8056>
dan
 
 
hati
7bl
<3820>
yang
 
 
gembira
6bwjw
<2896>
Namun ketika
 
 
Haman
9Nmh
<2001>
melihat
8twarkw
<7200>
 
10ta
<853>
Mordekhai
11ykdrm
<4782>
yang
 
 
tidak
14alw
<3808>
berdiri
15Mq
<6965>
dan
16alw
<3808>
bergerak
17ez
<2111>
untuk menghormatinya di

pintu gerbang
12resb
<8179>
istana
 
 
raja
13Klmh
<4428>
Haman
20Nmh
<2001>
 
18wnmm
<4480>
dipenuhi
19almyw
<4390>
kemarahan
23hmx
<2534>
terhadap
21le
<5921>
Mordekhai
22ykdrm
<4782>
10
Meskipun demikian
 
 
Haman
2Nmh
<2001>
menahan diri
1qpatyw
<662>
dan
 
 
pulang
3awbyw
<935>
ke
4la
<413>
rumahnya
5wtyb
<1004>
Dia
 
 
memanggil
6xlsyw
<7971>

8ta 7abyw
<853> <935>
teman-temannya
9wybha
<157>
dan
10taw
<853>
Zeresh
11srz
<2238>
istrinya
12wtsa
<802>
11
Lalu
 
 
Haman
3Nmh
<2001>
menceritakan
1rpoyw
<5608>
kepada
4ta
<853>
mereka
2Mhl
<1992>
tentang
 
 
kemuliaan
5dwbk
<3519>
kekayaannya
6wrse
<6239>
banyaknya
7brw
<7230>
anak
8wynb
<1121>
laki-lakinya
9taw
<853>
segala
10lk
<3605>
hal
 
 
yang
11rsa
<834>
diberikan oleh
12wldg
<1431>
raja
13Klmh
<4428>
kepadanya dan
14taw
<853>
bagaimana
15rsa
<834>
raja
 
 
menaikkan
16wavn
<5375>
pangkatnya di
 
 
atas
17le
<5921>
para
 
 
pemimpin
18Myrvh
<8269>
dan para
 
 
pelayan
19ydbew
<5650>
raja
20Klmh
<4428>
12
Haman
2Nmh
<2001>
berkata
1rmayw
<559>
Bahkan
3Pa
<637>
Ratu
7hklmh
<4436>
 
5haybh
<935>
Ester
6rtoa
<635>
tidak
4al
<3808>
membiarkan seorang pun kecuali aku untuk datang
 
 
bersama
8Me
<5973>
raja
9Klmh
<4428>
ke
10la
<413>
perjamuan makan
11htsmh
<4960>
yang
12rsa
<834>
disiapkannya
17Mgw 16ytwa 15Ma 14yk 13htve
<1571> <853> <518> <3588> <6213>
Besok
18rxml
<4279>
aku
19yna
<589>
pun
 
 
diundang
20awrq
<7121>
olehnya
21hl
<0>
bersama
22Me
<5973>
dengan
 
 
raja
23Klmh
<4428>
13
Namun
5yl
<0>
semuanya
6lkb 1lkw
<3605> <3605>
 
2hz
<2088>
tidak
3wnnya
<369>
berarti
4hws
<7737>
bagiku
 
 
selama
7te
<6256>
 
8rsa
<834>
aku
9yna
<589>
masih
 
 
melihat
10har
<7200>
 
11ta
<853>
Mordekhai
12ykdrm
<4782>
orang Yahudi
13ydwhyh
<3064>
itu
 
 
duduk
14bswy
<3427>
di
 
 
pintu gerbang
15resb
<8179>
istana
 
 
raja
16Klmh
<4428>
14
Kemudian
2wl
<0>
Zeresh
3srz
<2238>
istrinya
4wtsa
<802>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
temannya
6wybha
<157>
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya
 
 
Siapkan
7wvey
<6213>
tiang gantungan
8Ue
<6086>
setinggi
9hbg
<1364>
lima puluh
10Mysmx
<2572>
hasta
11hma
<520>
dan
 
 
besok pagi
12rqbbw
<1242>
mintalah
13rma
<559>
kepada
 
 
raja
14Klml
<4428>
agar
16ta
<853>
Mordekhai
17ykdrm
<4782>
digantung
15wltyw
<8518>
di
18wyle
<5921> ==>
tiang
 
 
itu
18wyle
<== <5921>
Kemudian
 
 
pergilah
19abw
<935>
dengan
 
 
gembira
24xmv
<8056>
ke
22la
<413>
perjamuan makan
23htsmh
<4960>
bersama
20Me
<5973>
raja
21Klmh
<4428>
Hal itu
26rbdh
<1697>
dipandang
27ynpl
<6440>
baik
25bjyyw
<3190>
oleh
 
 
Haman
28Nmh
<2001>
dan dia menyuruh orang

membuat
29veyw
<6213>
tiang gantungan
30Ueh
<6086>
 
31P
<0>