Prev Chapter Job 10 Next Chapter
1
Jiwaku
2yspn
<5315>
membenci
1hjqn
<5354>
hidupku
3yyxb
<2416>
Aku akan
 
 
mencurahkan
4hbzea
<5800>
 
5yle
<5921>
keluh kesahku
6yxyv
<7879>
Aku akan
 
 
berbicara
7hrbda
<1696>
dalam
 
 
kepahitan
8rmb
<4751>
jiwaku
9yspn
<5315>
2
Aku akan
 
 
berkata
1rma
<559>
kepada
2la
<413>
Allah
3hwla
<433>
Jangan
4la
<408>
menghukum
5yneysrt
<7561>
aku
 
 
beritahukan
6yneydwh
<3045>
kepadaku
7le
<5921>
mengapa
8hm
<4100>
Engkau
 
 
menentang
9ynbyrt
<7378>
aku
 
 
3
Apa
 
 
untungnya
1bwjh
<2896>
 
2Kl
<0>
bagi-Mu
3yk
<3588>
menindas
4qset
<6231>
aku
 
 
untuk
5yk
<3588>
membenci
6oamt
<3988>
perbuatan
7eygy
<3018>
tangan-Mu
8Kypk
<3709>
sendiri dan justru
 
 
membela
12tepwh
<3313>
 
9lew
<5921>
rancangan
10tue
<6098>
orang fasik
11Myesr
<7563>
4
Apakah Engkau memiliki
 
 
mata
1ynyeh
<5869>
jasmani
2rvb
<1320>
 
3Kl
<0>
Atau
4Ma
<518>
apakah Engkau
 
 
melihat
5twark
<7200>
seperti
 
 
manusia
6swna
<582>
melihat
7hart
<7200>
5
Apakah hari-hari-Mu seperti
 
 
hari-hari
1ymykh
<3117>
manusia
2swna
<582>
 
3Kymy
<3117>
atau
4Ma
<518>
tahun-tahun-Mu seperti
 
 
tahun-tahun
5Kytwns
<8141>
 
6ymyk
<3117>
manusia
7rbg
<1397>
6
sehingga
1yk
<3588>
Engkau
 
 
mencari-cari
2sqbt
<1245>
kesalahanku
3ynwel
<5771>
dan
 
 
menyelidiki
5swrdt
<1875>
dosaku
4ytajxlw
<2403>
7
Sekalipun
1le
<5921>
Engkau
 
 
tahu
2Kted
<1847>
bahwa
3yk
<3588>
aku
 
 
tidak
4al
<3808>
bersalah
5esra
<7561>
tetapi
 
 
tidak ada seorang pun
6Nyaw
<369>
yang dapat
 
 
melepaskanku
8lyum
<5337>
dari
 
 
tangan-Mu
7Kdym
<3027>
8
Tangan-Mulah
1Kydy
<3027>
yang
 
 
membentuk
2ynwbue
<6087>
dan
 
 
menjadikan
3ynwveyw
<6213>
aku tetapi sekarang Engkau
4dxy
<3162>
berbalik
5bybo
<5439>
menghancurkan
6ynelbtw
<1104>
aku
 
 
9
Ingatlah
1rkz
<2142>
 
2an
<4994>
bahwa
3yk
<3588>
Engkau telah membentukku seperti
 
 
tanah liat
4rmxk
<2563>
Akankah Engkau mengembalikanku menjadi
6law 5yntyve
<413> <6213>
debu
7rpe
<6083>
 
8ynbyst
<7725>
10
Bukankah
1alh
<3808>
Engkau
 
 
menuangku
3ynkytt
<5413>
seperti
 
 
susu
2blxk
<2461>
dan
 
 
mengentalkanku
5ynaypqt 4hnbgkw
<7087> <1385> ==>
seperti
 
 
keju
4hnbgkw
<== <1385>
11
Engkau
 
 
membungkusku
3ynsyblt
<3847>
dengan
 
 
kulit
1rwe
<5785>
dan
 
 
daging
2rvbw
<1320>
dan
 
 
merajut
6ynkkot
<5526>
aku bersama-sama dengan
 
 
tulang-tulang
4twmuebw
<6106>
dan
 
 
otot-otot
5Mydygw
<1517>
12
Engkau
 
 
mengaruniakan
3tyve
<6213>
kepadaku
4ydme
<5978>
kehidupan
1Myyx
<2416>
dan
 
 
kemurahan
2doxw
<2617>
dan
 
 
pemeliharaan-Mu
5Ktdqpw
<6486>
telah
 
 
menjaga
6hrms
<8104>
rohku
7yxwr
<7307>
13
Namun hal-hal
 
 
itu
1hlaw
<428>
Kausembunyikan
 
 
dalam
2tnpu
<6845>
hati-Mu aku
3Kbblb
<3824>
tahu
4ytedy
<3045>
 
5yk
<3588>
ini
6taz
<2063>
adalah maksud-Mu
7Kme
<5973>
14
Jika
1Ma
<518>
aku
 
 
berdosa
2ytajx
<2398>
Engkau
 
 
mengawasi
3yntrmsw
<8104>
aku dan
 
 
tidak
5al
<3808>
membebaskan
6ynqnt
<5352>
aku dari
 
 
kesalahanku
4ynwemw
<5771>
15
Jika
1Ma
<518>
aku
 
 
bersalah
2ytesr
<7561>
celakalah
3ylla
<480>
aku
4yl
<0>
Jika aku di sisi yang
 
 
benar
5ytqduw
<6663>
aku
 
 
tidak
6al
<3808>
dapat
 
 
mengangkat
7ava
<5375>
kepalaku
8ysar
<7218>
Sebab aku
 
 
kenyang
9ebv
<7646>
dengan
 
 
rasa malu
10Nwlq
<7036>
dan
 
 
lihatlah
11harw
<7200>
pada
 
 
penderitaanku
12yyne
<6040>
16
Jika
 
 
kuangkat kepalaku
1hagyw
<1342>
Engkau akan
 
 
memburuku
3yndwut
<6679>
seperti seekor
 
 
singa buas
2lxsk
<7826>
dan sekali
 
 
lagi
4bstw
<7725>
Engkau
 
 
menunjukkan keajaiban
5alptt
<6381>
kuasa-Mu kepadaku
6yb
<0>
17
Engkau
 
 
memperbarui
1sdxt
<2318>
saksi-saksi-Mu
2Kyde
<5707>
untuk
 
 
melawan
3ydgn
<5048>
aku dan
 
 
memperbesar
4brtw
<7235>
kemurkaan-Mu
5Kvek
<3708>
terhadap aku
6ydme
<5978>
Engkau
 
 
mendatangkan
7twpylx
<2487>
pasukan
8abuw
<6635>
baru untuk
 
 
melawan
9yme
<5973>
aku
 
 
18
Lantas
 
 
mengapa
1hmlw
<4100>
Engkau mengeluarkanku dari
 
 
rahim
2Mxrm
<7358>
Seharusnya aku sudah
3yntauh
<3318>
mati
4ewga
<1478>
dan
 
 
tidak
6al
<3808>
ada
 
 
mata
5Nyew
<5869>
yang melihatku
7ynart
<7200>
19
Seandainya aku seolah-olah
1rsak
<834>
tidak pernah
2al
<3808>
ada
3ytyyh
<1961>
aku sudah
 
 
akan
4hyha
<1961>
dibawa
7lbwa
<2986>
dari
 
 
kandungan
5Njbm
<990>
ke
 
 
liang kubur
6rbql
<6913>
20
Bukankah
1alh
<3808>
hari-hariku
3ymy
<3117>
hanya
 
 
sedikit
2jem
<4592>
Jadi
 
 
berhentilah
4*ldxw {ldxy}
<2308>
dan
 
 
tinggalkan
5*tysw {tysy}
<7896>
aku sendiri supaya aku bisa
 
 
sedikit
8jem
<4592>
 
6ynmm
<4480>
menghibur
7hgylbaw
<1082>
diri
 
 
21
sebelum
1Mrjb
<2962>
aku
 
 
pergi
2Kla
<1980>
dan
 
 
tidak
3alw
<3808>
akan
 
 
kembali
4bwsa
<7725>
lagi
 
 
ke
5la
<413>
negeri
6Ura
<776>
kegelapan
7Ksx
<2822>
dan
 
 
bayang-bayang kematian
8twmluw
<6757>
22
ke
 
 
negeri
1Ura
<776>
yang
 
 
suram
2htpye
<5890>
seperti
3wmk
<3644>
 
4lpa
<652>
bayang-bayang kematian
5twmlu
<6757>
dan
 
 
kekacauan
7Myrdo 6alw
<5468> <3808>
di sana
 
 
terang
8eptw
<3313>
seperti
9wmk
<3644>
kegelapan
10lpa
<652>
 
11P
<0>