Prev Chapter Job 17 Next Chapter Show all verses
1
Semangatku
1yxwr
<7307>
patah
2hlbx
<2254>
hari-hariku
3ymy
<3117>
telah
 
 
padam
4wkezn
<2193>
dan
 
 
kuburan
5Myrbq
<6913>
telah tersedia bagiku
6yl
<0>
2
Sungguh
2al 1Ma
<3808> <518>
para
 
 
pengejek
3Mylth
<2049>
ada
 
 
bersamaku
4ydme
<5978>
dan
 
 
mataku
7ynye
<5869>
terus
 
 
tertuju
6Nlt
<3885>
pada
 
 
hasutan
5Mtwrmhbw
<4784>
mereka
 
 
3
Buatlah kesepakatan
2an 1hmyv
<4994> <7760>
untuk
3ynbre
<6148>
aku
 
 
dengan
4Kme
<5973>
Engkau
 
 
Siapa
5ym
<4310>
di sana
 
 
yang
6awh
<1931>
akan memberi
7ydyl
<3027>
keamanan
8eqty
<8628>
untuk aku
 
 
4
Sebab
1yk
<3588>
Engkau telah menutup
 
 
hati
2Mbl
<3820>
mereka
 
 
terhadap
3tnpu
<6845>
pengertian
4lkvm
<7922>
karena
5le
<5921>
itu
6Nk
<3651>
Engkau
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
8Mmrt
<7311>
membiarkan mereka menang
 
 
5
Dia yang
 
 
mengkhianati
2dygy
<5046>
sahabat-sahabatnya
3Myer
<7453>
demi mendapatkan
 
 
bagian
1qlxl
<2506>
dari hartanya

mata
4ynyew
<5869>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
akan
 
 
menjadi rabun
6hnlkt
<3615>