Prev Chapter Job 18 Next Chapter
1
Lalu
 
 
Bildad
2ddlb
<1085>
orang
 
 
Suah
3yxsh
<7747>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
4rmayw
<559>
2
Berapa
2hna
<575>
lama
1de
<5704>
lagi kamu akan
 
 
mencari
4yunq 3Nwmyvt
<7078> <7760>
kata-kata
5Nylml
<4405>
Pertimbangkanlah
6wnybt
<995>
maka kami akan
7rxaw
<310>
berbicara
8rbdn
<1696>
3
Mengapa
1ewdm
<4069>
kami dipandang
 
 
sebagai
2wnbsxn
<2803>
binatang
3hmhbk
<929>
dan
 
 
bodoh
4wnymjn
<2933>
menurut
 
 
pandanganmu
5Mkynyeb
<5869>
4
Kamu yang
 
 
menghancurkan
1Prj
<2963>
dirimu sendiri
2wspn
<5315>
dalam
 
 
kemarahanmu
3wpab
<639>
akankah
 
 
bumi
6Ura
<776>
ditinggalkan
5bzet
<5800>
demi
4Knemlh
<4616>
kamu atau
 
 
gunung batu
8rwu
<6697>
dipindahkan
7qteyw
<6275>
dari
 
 
tempatnya
9wmqmm
<4725>
5
Memang
1Mg
<1571>
terang
2rwa
<216>
orang fasik
3Myesr
<7563>
dipadamkan
4Kedy
<1846>
dan
 
 
percikan
7bybs
<7632>
apinya
8wsa
<784>
tidak
5alw
<3808>
lagi
 
 
menyala
6hgy
<5050>
6
Terang
1rwa
<216>
dalam
 
 
kemahnya
3wlhab
<168>
menjadi gelap
2Ksx
<2821>
dan
 
 
pelita
4wrnw
<5216>
di
 
 
atasnya
5wyle
<5921>
dipadamkan
6Kedy
<1846>
7
Langkahnya
2ydeu
<6806>
yang
 
 
gagah
3wnwa
<202>
diperpendek
1wruy
<3334>
dan
 
 
rancangannya
5wtue
<6098>
sendiri
 
 
membuatnya jatuh
4whkylstw
<7993>
8
Sebab
1yk
<3588>
dia
 
 
tersandung
2xls
<7971>
ke dalam
 
 
jala
3tsrb
<7568>
oleh
 
 
kakinya
4wylgrb
<7272>
sendiri dan dia
 
 
berjalan
7Klhty
<1980>
menuju
5lew
<5921>
jeratnya
6hkbv
<7639>
9
Perangkap
3xp
<6341>
menangkap
1zxay
<270>
tumitnya
2bqeb
<6119>
dan
5wyle
<5921>
jerat
6Mymu
<6782>
pun
 
 
mencengkeram erat
4qzxy
<2388>
dia
 
 
10
Tali
3wlbx
<2256>
disembunyikan
1Nwmj
<2934>
untuknya di dalam
 
 
tanah
2Urab
<776>
dan
 
 
jebakan
4wtdklmw
<4434>
baginya ada

di
5yle
<5921>
jalannya
6bytn
<5410>
11
Kengerian
3twhlb
<1091>
menakutinya
2whteb
<1204>
di setiap sisi
1bybo
<5439>
dan
 
 
mengejarnya
4whuyphw
<6327>
pada setiap
 
 
langkahnya
5wylgrl
<7272>
12
Kekuatannya
3wna
<202>
 
1yhy
<1961>
merana
2ber
<7457>
dan
 
 
malapetaka
4dyaw
<343>
siap
5Nwkn
<3559>
untuk
 
 
kejatuhannya
6welul
<6763>
13
Ia
 
 
memakan
1lkay
<398>
bagian-bagian
2ydb
<905>
kulitnya
3wrwe
<5785>
kematian
7twm
<4194>
yang
 
 
paling
6rwkb
<1060>
mengerikan
 
 
melahap
4lkay
<398>
anggota-anggota tubuhnya
5wydb
<905>
14
Dia
 
 
diseret
1qtny
<5423>
dari
 
 
kemahnya
2wlham
<168>
yang
 
 
dipercayanya
3wxjbm
<4009>
dan
 
 
dibawa
4whdeutw
<6805>
kepada
 
 
raja
5Klml
<4428>
kengerian
6twhlb
<1091>
15
Tidak ada
3ylbm
<1097>
barang-barang miliknya
 
 
di dalam
1Nwkst
<7931>
kemahnya
2wlhab
<168>
belerang
8tyrpg
<1614>
 
4wl
<0>
tersebar
5hrzy
<2219>
di sekeliling
6le
<5921>
tempat tinggalnya
7whwn
<5116>
16
Akar-akarnya
2wysrs
<8328>
yang
 
 
di bawah
1txtm
<8478>
mengering
3wsby
<3001>
dan
 
 
cabang-cabangnya
6wryuq
<7105>
yang
 
 
di atas
4lemmw
<4605>
menjadi layu
5lmy
<5243>
17
Kenangannya
1wrkz
<2143>
lenyap
2dba
<6>
dari
3ynm
<4480>
bumi
4Ura
<776>
dan dia
 
 
tidak
5alw
<3808>
punya
 
 
nama
6Ms
<8034>
lagi
7wl
<0>
di
9ynp 8le
<6440> <5921>
jalanan
10Uwx
<2351>
18
Dia
 
 
diusir
1whpdhy
<1920>
dari
 
 
terang
2rwam
<216>
ke dalam
3la
<413>
kegelapan
4Ksx
<2822>
dan
 
 
dihalau
6whdny
<5074>
dari
 
 
dunia
5lbtmw
<8398>
19
Dia
 
 
tidak
1al
<3808>
mempunyai
 
 
anak cucu
2Nyn
<5209>
atau
4alw 3wl
<3808> <0>
keturunan
5dkn
<5220>
di antara
 
 
bangsanya
6wmeb
<5971>
tidak ada
7Nyaw
<369>
yang
 
 
selamat
8dyrv
<8300>
di
 
 
tempat dia biasa hidup
9wyrwgmb
<4033>
20
Mereka yang di
 
 
barat
4Mynrxa
<314>
terkejut
3wmsn
<8074>
akan
1le
<5921>
harinya
2wmwy
<3117>
dan mereka yang di
 
 
timur
5Mynmdqw
<6931>
dicengkeram
6wzxa
<270>
oleh
 
 
ketakutan
7rev
<8178>
21
Sesungguhnya
1Ka
<389>
begitulah
2hla
<428>
tempat kediaman
3twnksm
<4908>
orang jahat
4lwe
<5767>
dan seperti
 
 
itulah
5hzw
<2088>
tempat tinggal
6Mwqm
<4725>
orang yang
 
 
tidak
7al
<3808>
mengenal
8edy
<3045>
Allah
9la
<410>
 
10o
<0>