Prev Chapter Job 19 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Ayub
2bwya
<347>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
3rmayw
<559>
2
Berapa
2hna
<575>
lama
1de
<5704>
lagi kamu akan
 
 
menyiksa
3Nwygwt
<3013>
batinku
4yspn
<5315>
dan
 
 
menghancurkan
5ynnwakdtw
<1792> ==>
aku
 
 
berkeping-keping
5ynnwakdtw
<== <1792>
dengan
 
 
kata-kata
6Mylmb
<4405>
3
Sudah
1hz
<2088>
kesepuluh
2rve
<6235>
kalinya
3Mymep
<6471>
kamu
 
 
menghinaku
4ynwmylkt
<3637>
kamu
 
 
tidak
5al
<3808>
malu
6wsbt
<954>
menyalahkan
7wrkht
<1970>
aku
8yl
<0>
4
Kalaupun
1Paw
<637>
benar
2Mnma
<551>
bahwa aku sudah
 
 
bersalah
3ytygs
<7686>
kesalahanku
6ytgwsm
<4879>
 
4yta
<854>
tinggal
5Nylt
<3885>
menjadi urusanku sendiri
 
 
5
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
benar-benar
2Mnma
<551>
ingin
 
 
menyombongkan diri
4wlydgt
<1431>
melawan
3yle
<5921>
aku dan menggunakan
 
 
aibku
7ytprx
<2781>
sebagai
 
 
alasan
5wxykwtw
<3198>
untuk
 
 
melawan
6yle
<5921>
aku
 
 
6
ketahuilah
1wed
<3045>
 
2wpa
<645>
bahwa
3yk
<3588>
Allah
4hwla
<433>
telah
 
 
menempatkanku di sisi yang salah
5yntwe
<5791>
dan
 
 
mengurungku
8Pyqh
<5362>
dengan
7yle
<5921>
jala-Nya
6wdwumw
<4686>
7
Lihatlah
1Nh
<2005>
aku
 
 
berseru
2qeua
<6817>
Ketidakadilan
3omx
<2555>
tetapi aku
 
 
tidak
4alw
<3808>
dijawab
5hnea
<6030>
Aku
 
 
berteriak minta tolong
6ewsa
<7768>
tetapi
 
 
tidak
7Nyaw
<369>
ada
 
 
keadilan
8jpsm
<4941>
8
Dia
 
 
menutup
2rdg
<1443>
jalanku
1yxra
<734>
sehingga aku
 
 
tidak
3alw
<3808>
bisa
 
 
lewat
4rwbea
<5674>
dan Dia
 
 
menaruh
8Myvy
<7760>
kegelapan
7Ksx
<2822>
di
5lew
<5921>
jalan-jalanku
6ytwbytn
<5410>
9
Dia
2ylem
<5921>
melucuti
3jysph
<6584>
kehormatanku
1ydwbk
<3519>
dan
 
 
mengambil
4royw
<5493>
mahkota
5trje
<5850>
dari
 
 
kepalaku
6ysar
<7218>
10
Dia
 
 
meremukkanku
1ynuty
<5422>
dari
 
 
segala sisi
2bybo
<5439>
hingga aku pupus

harapanku
6ytwqt
<8615>
 
3Klaw
<1980>
dicabut-Nya
4eoyw
<5265>
seperti
 
 
sebuah pohon
5Uek
<6086>
11
Dia
 
 
menyulut
1rxyw
<2734>
 
2yle
<5921>
kemarahan-Nya
3wpa
<639>
terhadapku dan Dia
 
 
menganggapku
4ynbsxyw
<2803>
sebagai
5wl
<0>
musuh-Nya
6wyruk
<6862>
12
Pasukan-pasukan-Nya
3wydwdg
<1416>
datang
2waby
<935>
bersama-sama
1dxy
<3162>
mereka
 
 
mengepung
4wloyw
<5549>
jalan
6Mkrd
<1870>
untuk
 
 
menyerang
5yle
<5921>
aku dan mereka
 
 
berkemah
7wnxyw
<2583>
di sekeliling
8bybo
<5439>
kemahku
9ylhal
<168>
13
Dia
 
 
menjauhkanku
3qyxrh
<7368>
dari
2ylem
<5921>
saudara-saudaraku
1yxa
<251>
dan
5Ka
<389>
kenalan-kenalanku
4yedyw
<3045>
benar-benar
 
 
mengasingkanku
6wrz
<2114>
 
7ynmm
<4480>
14
Kerabat-kerabatku telah
1wldx
<2308>
meninggalkan
2ybwrq
<7138>
aku
3yedymw
<3045>
dan teman-temanku telah
 
 
melupakan
4ynwxks
<7911>
aku
 
 
15
Tamu-tamu
2ytyb 1yrg
<1004> <1481>
dan
 
 
pelayan-pelayanku perempuan
3ythmaw
<519>
menganggapku
5ynbsxt
<2803>
sebagai
 
 
orang asing
4rzl
<2114>
aku
 
 
adalah
7ytyyh
<1961>
seorang pendatang
6yrkn
<5237>
menurut
 
 
pandangan
8Mhynyeb
<5869>
mereka
 
 
16
Aku
 
 
memanggil
2ytarq
<7121>
pelayanku
1ydbel
<5650>
tetapi dia
 
 
tidak
3alw
<3808>
menjawab
4hney
<6030>
walaupun aku harus
 
 
memohon
7Nnxta
<2603>
kepadanya
 
 
dengan
5wmb
<1119>
mulutku
6yp
<6310>
sendiri
8wl
<0>
17
Napasku
1yxwr
<7307>
asing
2hrz
<2114>
bagi
 
 
istriku
3ytsal
<802>
dan aku
 
 
memuakkan
4ytnxw
<2603>
saudara-saudara
5ynbl
<1121>
kandungku
6ynjb
<990>
sendiri
 
 
18
Bahkan
1Mg
<1571>
anak-anak kecil
2Mylywe
<5759>
menghinaku
3woam
<3988>
ketika aku
4yb
<0>
berdiri
5hmwqa
<6965>
mereka
 
 
mengataiku
6wrbdyw
<1696>
 
7yb
<0>
19
Semua
2lk
<3605>
sahabat
3ytm
<4962>
dekatku
4ydwo
<5475>
membenciku
1ynwbet
<8581>
dan mereka
 
 
yang
5hzw
<2088>
aku
 
 
kasihi
6ytbha
<157>
berbalik melawan
7wkphn
<2015>
aku
8yb
<0>
20
Tulang-tulangku
4ymue
<6106>
melekat
3hqbd
<1692>
pada
 
 
kulit
1yrweb
<5785>
dan
 
 
dagingku
2yrvbbw
<1320>
dan aku hanya
 
 
terluput
5hjlmtaw
<4422>
dengan
 
 
kulit
6rweb
<5785>
gigiku
7yns
<8127>
21
Kasihanilah
1ynnx
<2603>
aku
3Mta
<859>
sahabat-sahabatku
4yer
<7453>
kasihanilah
2ynnx
<2603>
aku
 
 
karena
5yk
<3588>
tangan
6dy
<3027>
Allah
7hwla
<433>
telah
8hegn
<5060>
menyentuhku
9yb
<0>
22
Mengapa
1hml
<4100>
kamu
 
 
mengejar-ngejar
2ynpdrt
<7291>
aku
 
 
seperti
3wmk
<3644>
Allah
4la
<410>
Apakah kamu
 
 
belum
6al
<3808>
puas
7webvt
<7646>
dengan
 
 
dagingku
5yrvbmw
<1320>
23
Ah seandainya
2Nty 1ym
<5414> <4310>
kata-kataku
5ylm
<4405>
 
3wpa
<645>
ditulis
4Nwbtkyw
<3789>
Ah seandainya
7Nty 6ym
<5414> <4310>
semua itu

ditulis
9wqxyw
<2710>
dalam sebuah
 
 
buku
8rpob
<5612>
24
Seandainya dengan
 
 
pena
1jeb
<5842>
besi
2lzrb
<1270>
dan dengan
 
 
timah
3trpew
<5777>
semua itu
 
 
dipahat
6Nwbuxy
<2672>
pada
 
 
gunung batu
5rwub
<6697>
sampai selama-lamanya
4del
<5703>
25
Sebab
 
 
aku
1ynaw
<589>
tahu
2ytedy
<3045>
bahwa
 
 
Penebusku
3ylag
<1350>
hidup
4yx
<2416>
dan bahwa pada
 
 
akhirnya
5Nwrxaw
<314>
Dia akan
 
 
berdiri
8Mwqy
<6965>
di atas
6le
<5921>
bumi
7rpe
<6083>
26
Bahkan walau sampai
1rxaw
<310>
kulitku
2yrwe
<5785>
dihancurkan
3wpqn
<5362>
dalam
4taz
<2063>
dagingku
5yrvbmw
<1320>
aku akan
 
 
melihat
6hzxa
<2372>
Allah
7hwla
<433>
27
yang
1rsa
<834>
akan
 
 
aku
2yna
<589>
lihat
3hzxa
<2372>
sendiri dengan
4yl
<0>
mataku
5ynyew
<5869>
sendiri
6war
<7200>
bukan
7alw
<3808>
yang
 
 
lain
8rz
<2114>
Betapa
 
 
hatiku
10ytylk
<3629>
merindu
9wlk
<3615>
dalam diriku
11yqxb
<2436>
28
Jika
1yk
<3588>
kamu
 
 
berkata
2wrmat
<559>
Bagaimana
3hm
<4100>
kita dapat
 
 
mengejarnya
4Pdrn
<7291>
Sebab
5wl
<0>
akar
6srsw
<8328>
masalahnya
7rbd
<1697>
ada
8aumn
<4672>
pada
 
 
dia
9yb
<0>
29
Takutlah
1wrwg
<1481>
 
2Mkl
<0>
pada
3ynpm
<6440>
pedang
4brx
<2719>
karena
5yk
<3588>
kemurkaan
6hmx
<2534>
mendatangkan
 
 
hukuman
7twnwe
<5771>
dari
 
 
pedang
8brx
<2719>
supaya
9Neml
<4616>
kamu
 
 
tahu
10Nwedt
<3045>
bahwa ada
 
 
penghakiman
11*Nwds {Nyds}
<1779>
 
12o
<0>