Prev Chapter Job 3 Next Chapter
1
Setelah
1yrxa
<310>
itu
2Nk
<3651>
Ayub
4bwya
<347>
membuka
3xtp
<6605>
 
5ta
<853>
mulutnya
6whyp
<6310>
dan
 
 
mengutuk
7llqyw
<7043>
 
8ta
<853>
hari
9wmwy
<3117>
lahirnya
10P
<0>
2
Ayub
2bwya
<347>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
3
Biarlah
 
 
hari
2Mwy
<3117>
ketika aku
 
 
dilahirkan
3dlwa
<3205>
lenyap
1dbay
<6>
juga
4wb
<0>
malam
5hlylhw
<3915>
yang
 
 
berkata
6rma
<559>
Seorang
 
 
anak laki-laki
8rbg
<1397>
dikandung
7hrh
<2030>
4
Biarlah
 
 
hari
1Mwyh
<3117>
itu
2awhh
<1931>
menjadi
3yhy
<1961>
kegelapan
4Ksx
<2822>
biarlah
 
 
Allah
7hwla
<433>
di
 
 
tempat tinggi
8lemm
<4605>
tidak
5la
<408>
mencarinya
6whsrdy
<1875>
dan biarlah
 
 
cahaya
12hrhn
<5105>
tidak
9law
<408>
bersinar
10epwt
<3313>
atasnya
11wyle
<5921>
5
Biarlah
 
 
kegelapan yang kelam
3twmluw
<6757>
dan
 
 
pekat
2Ksx
<2822>
meliputinya
1whlagy
<1350>
biarlah
 
 
awan
6hnne
<6053>
menggantung
4Nkst
<7931>
di atasnya
5wyle
<5921>
biarlah
 
 
kegelapan
8yryrmk
<3650>
hari
9Mwy
<3117>
membuatnya ngeri
7whteby
<1204>
6
Malam
1hlylh
<3915>
itu
2awhh
<1931>
biarlah
 
 
kegelapan yang pekat
4lpa
<652>
menguasainya
3whxqy
<3947>
biarlah ia
 
 
tidak
5la
<408>
bersukacita
6dxy
<2302>
di antara
 
 
hari-hari
7ymyb
<3117>
dalam
 
 
setahun
8hns
<8141>
biarlah ia
 
 
tidak
11la
<408>
termasuk
12aby
<935>
dalam
 
 
hitungan
9rpomb
<4557>
bulan-bulan
10Myxry
<3391>
7
Lihatlah
1hnh
<2009>
biarlah
 
 
malam
2hlylh
<3915>
itu
3awhh
<1931>
menjadi
4yhy
<1961>
mandul
5dwmlg
<1565>
biarlah
 
 
tidak
6la
<408>
ada
7abt
<935>
sorak
8hnnr
<7445>
sukacita yang masuk
9wb
<0>
8
Biarlah para
 
 
pengutuk
2yrra
<779>
hari
 
 
mengutuki
1whbqy
<5344>
hari
3Mwy
<3117>
itu yaitu orang-orang yang
 
 
siap
4Mydyteh
<6264>
membangunkan
5rre
<5782>
Lewiatan
6Ntywl
<3882>
9
Biarlah
 
 
bintang-bintang
2ybkwk
<3556>
senja
3wpsn
<5399>
menjadi gelap
1wksxy
<2821>
biarlah malam itu
 
 
menantikan
4wqy
<6960>
terang
5rwal
<216>
tetapi
 
 
tidak
6Nyaw
<369>
mendapatkannya dan
 
 
tidak
7law
<408>
melihat
8hary
<7200>
pelupuk
9ypepeb
<6079>
fajar
10rxs
<7837>
10
karena
1yk
<3588>
ia
 
 
tidak
2al
<3808>
menutup
3rgo
<5462>
pintu-pintu
4ytld
<1817>
kandungan
5ynjb
<990>
ibuku atau
 
 
menyembunyikan
6rtoyw
<5641>
kesusahan
7lme
<5999>
dari
 
 
mataku
8ynyem
<5869>
11
Mengapa
1hml
<4100>
aku
 
 
tidak
2al
<3808>
mati
4twma
<4191>
saat
 
 
lahir
5Njbm
<990>
keluar
6ytauy
<3318>
dari
 
 
kandungan
3Mxrm
<7358>
dan
 
 
mati
7ewgaw
<1478>
12
Mengapa
1ewdm
<4069>
 
2ynwmdq
<6923>
pangkuan
3Mykrb
<1290>
menerima aku dan
 
 
mengapa
4hmw
<4100>
ada
 
 
buah dada
5Myds
<7699>
sehingga
6yk
<3588>
aku dapat
 
 
menyusu
7qnya
<3243>
13
Kalau
1yk
<3588>
tidak
 
 
sekarang
2hte
<6258>
aku sudah
 
 
terbaring
3ytbks
<7901>
dan
 
 
diam
4jwqsaw
<8252>
aku sudah
 
 
tidur
5ytnsy
<3462>
dan
6za
<227>
beristirahat
7xwny
<5117>
dengan tenang
8yl
<0>
14
bersama
1Me
<5973>
raja-raja
2Myklm
<4428>
dan para
 
 
penasihat
3yueyw
<3289>
bumi
4Ura
<776>
yang
 
 
membangun
5Mynbh
<1129>
kembali
 
 
reruntuhan
6twbrx
<2723>
bagi diri mereka
 
 
sendiri
7wml
<0>
15
atau
1wa
<176>
bersama
2Me
<5973>
pangeran
3Myrv
<8269>
yang memiliki
 
 
emas
4bhz
<2091>
yang
5Mhl
<1992>
mengisi
6Myalmmh
<4390>
rumah-rumah
7Mhytb
<1004>
mereka dengan
 
 
perak
8Pok
<3701>
16
Atau
1wa
<176>
mengapa aku
 
 
tidak
4al
<3808>
dikuburkan
3Nwmj
<2934>
seperti
5hyha
<1961>
bayi yang gugur
2lpnk
<5309>
seperti
 
 
bayi
6Myllek
<5768>
yang
 
 
tidak
7al
<3808>
pernah
 
 
melihat
8war
<7200>
terang
9rwa
<216>
17
Di
 
 
sana
1Ms
<8033>
orang-orang fasik
2Myesr
<7563>
berhenti
3wldx
<2308>
membuat
 
 
kekacauan
4zgr
<7267>
dan
 
 
di sana
5Msw
<8033>
orang-orang yang lelah
7yeygy
<3019>
mendapat istirahat
6wxwny
<5117>
 
8xk
<3581>
18
Di sana para
 
 
tahanan
2Myryoa
<615>
merasa nyaman
3wnnas
<7599>
bersama
1dxy
<3162>
mereka
 
 
tidak
4al
<3808>
lagi
 
 
mendengar
5wems
<8085>
suara
6lwq
<6963>
penindas
7vgn
<5065>
19
Yang
 
 
kecil
1Njq
<6996>
dan yang
 
 
besar
2lwdgw
<1419>
ada
 
 
di sana
3Ms
<8033>
dan
4awh
<1931>
para
 
 
budak
5dbew
<5650>
terbebas
6yspx
<2670>
dari
 
 
tuannya
7wyndam
<113>
20
Mengapa
1hml
<4100>
terang
4rwa
<216>
diberikan
2Nty
<5414>
kepada dia yang dalam
 
 
kesengsaraan
3lmel
<6001>
dan
 
 
kehidupan
5Myyxw
<2416>
kepada dia yang sakit
 
 
pahit
6yrml
<4751>
jiwanya
7spn
<5315>
21
yang
 
 
merindukan
1Mykxmh
<2442>
kematian
2twml
<4194>
tetapi
 
 
tidak
3wnnyaw
<369>
kunjung datang dan yang

menggalinya
4whrpxyw
<2658>
lebih daripada menggali
 
 
harta yang tersembunyi
5Mynwmjmm
<4301>
22
yang sangat
 
 
bersukacita
1Myxmvh
<8055>
dan
3lyg 2yla
<1524> <413>
bergembira
4wvyvy
<7797>
ketika
5yk
<3588>
menemukan
6waumy
<4672>
kubur
7rbq
<6913>
23
Mengapa terang diberikan kepada
 
 
orang
1rbgl
<1397>
yang
2rsa
<834>
jalannya
3wkrd
<1870>
tersembunyi
4hrton
<5641>
yang telah
5Koyw
<5526>
Allah
6hwla
<433>
lindungi
7wdeb
<1157>
24
Sebab
1yk
<3588>
keluh kesahku
4ytxna
<585>
datang
5abt
<935>
di tempat
2ynpl
<6440>
makananku
3ymxl
<3899>
dan
 
 
rintihanku
8ytgas
<7581>
tertuang
6wktyw
<5413>
seperti
 
 
air
7Mymk
<4325>
25
Sebab
1yk
<3588>
apa yang
 
 
kutakutkan
3ytdxp 2dxp
<6342> <6343>
telah
 
 
terjadi atasku
4ynytayw
<857>
dan apa
 
 
yang
5rsaw
<834>
kucemaskan
6ytrgy
<3025>
telah
 
 
menimpaku
7aby
<935>
 
8yl
<0>
26
Aku
 
 
tidak
1al
<3808>
memperoleh ketenangan
2ytwls
<7951>
ataupun
3alw
<3808>
ketenteraman
4ytjqs
<8252>
aku
 
 
tidak
5alw
<3808>
mendapat istirahat
6ytxn
<5117>
tetapi
 
 
kegelisahanlah
8zgr
<7267>
yang
 
 
datang
7abyw
<935>
 
9P
<0>