Prev Chapter Job 32 Next Chapter Show all verses
1
Ketiga
2tsls
<7969>
orang
3Mysnah
<582>
itu
4hlah
<428>
berhenti
1wtbsyw
<7673>
menjawab
5twnem
<6030>
 
6ta
<853>
Ayub
7bwya
<347>
karena
8yk
<3588>
dia
9awh
<1931>
benar
10qydu
<6662>
menurut
 
 
pandangannya
11wynyeb
<5869>
sendiri
12P
<0>
2
Kemudian
2Pa 1rxyw
<639> <2734>
Elihu
3awhyla
<453>
anak
4Nb
<1121>
Barakheel
5lakrb
<1292>
orang
 
 
Bus
6yzwbh
<940>
dari
 
 
keluarga
7txpsmm
<4940>
Ram
8Mr
<7410>
menjadi marah
11wpa 10hrx
<639> <2734>
terhadap
 
 
Ayub
9bwyab
<347>
karena
12le
<5921>
dia
 
 
membenarkan
13wqdu
<6663>
dirinya
14wspn
<5315>
lebih daripada
 
 
Allah
15Myhlam
<430>
3
Dia juga
 
 
marah
4wpa 3hrx
<639> <2734>
terhadap
 
 
ketiga
1tslsbw
<7969>
orang
 
 
sahabat
2wyer
<7453>
Ayub
 
 
karena
5le
<5921>
mereka
6rsa
<834>
tidak
7al
<3808>
dapat
8waum
<4672>
menjawab
9hnem
<4617>
tetapi sudah
 
 
mempersalahkan
10weysryw
<7561>
 
11ta
<853>
Ayub
12bwya
<347>
4
Elihu
1whylaw
<453>
sudah
 
 
menunggu
2hkx
<2442>
untuk
 
 
berbicara
5Myrbdb
<1697>
kepada
3ta
<853>
Ayub
4bwya
<347>
karena
6yk
<3588>
mereka
8hmh
<1992>
berusia
10Mymyl
<3117>
lebih
 
 
tua
7Mynqz
<2205>
darinya
9wnmm
<4480>
5
Akan tetapi ketika
 
 
Elihu
2awhyla
<453>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
dari
 
 
mulut
6ypb
<6310>
ketiga
7tsls
<7969>
orang
8Mysnah
<376>
itu
 
 
tidak ada lagi
4Nya
<369>
jawaban
5hnem
<4617>
dia
 
 
menjadi marah
10wpa 9rxyw
<639> <2734>
 
11P
<0>