Prev Chapter Job 41 Next Chapter
1
Dapatkah kamu
 
 
menarik
1Ksmt
<4900>
Lewiatan
2Ntywl
<3882>
dengan
 
 
kail ikan
3hkxb
<2443>
atau
 
 
mengapit
5eyqst
<8257>
lidahnya
6wnsl
<3956>
dengan seutas
 
 
tali
4lbxbw
<2256>
2
Dapatkah kamu
 
 
memasang
1Myvth
<7760>
tali
2Nwmga
<100>
pada
 
 
hidungnya
3wpab
<639>
atau
 
 
menusuk
5bwqt
<5344>
rahangnya
6wyxl
<3895>
dengan
 
 
kait
4xwxbw
<2336>
3
Apakah ia akan
2Kyla 1hbryh
<413> <7235>
memohon
3Mynwnxt
<8469>
belas kasihanmu
 
 
Akankah
4Ma
<518>
ia
 
 
berbicara
5rbdy
<1696>
kepadamu
6Kyla
<413>
dengan kata-kata yang

lembut
7twkr
<7390>
4
Mungkinkah ia akan
 
 
membuat
1trkyh
<3772>
perjanjian
2tyrb
<1285>
denganmu
3Kme
<5973>
supaya kamu
 
 
mengambilnya
4wnxqt
<3947>
sebagai
 
 
pelayanmu
5dbel
<5650>
untuk
 
 
selamanya
6Mlwe
<5769>
5
Akankah kamu
 
 
bermain
1qxvth
<7832>
bersamanya seperti dengan seekor
2wb
<0>
burung
3rwpuk
<6833>
atau
 
 
mengikatnya
4wnrsqtw
<7194>
dengan tali untuk
 
 
anak-anak perempuanmu
5Kytwrenl
<5291>
6
Apakah
2wyle
<5921>
para penjual
3Myrbx
<2271>
akan
 
 
memperdagangkannya
1wrky
<3738>
Akankah mereka
 
 
membagi-bagikannya
4whwuxy
<2673>
di antara
5Nyb
<996>
para
 
 
pedagang
6Mynenk
<3669>
7
Dapatkah kamu
1almth
<4390>
menusuk
2twkvb
<7905>
kulitnya
3wrwe
<5785>
dengan
 
 
tempuling
4lulubw
<6767>
atau
 
 
kepalanya
6wsar
<7218>
dengan tombak penangkap
 
 
ikan
5Mygd
<1709>
8
Taruhlah
1Myv
<7760>
tanganmu
3Kpk
<3709>
di atasnya
2wyle
<5921>
pikirkan
4rkz
<2142>
tentang
 
 
pertarungannya
5hmxlm
<4421>
dan kamu
 
 
tidak
6la
<408>
akan
 
 
melakukannya lagi
7Powt
<3254>
9
Lihat
1Nh
<2005>
harapannya
2wtlxt
<8431>
itu
 
 
sia-sia
3hbzkn
<3576>
 
4Mgh
<1571>
Bukankah
5la
<408>
melihat sosoknya
6wyarm
<4758>
saja orang sudah
 
 
gemetar ketakutan
7ljy
<2904>
10
Tidak ada
1al
<3808>
satu pun yang
 
 
cukup berani
2rzka
<393>
 
3yk
<3588>
membangunkannya
4wnrwey
<5782>
Lalu
 
 
siapakah
5ymw
<4310>
yang
6awh
<1931>
sanggup
 
 
berdiri
8buyty
<3320>
di hadapan-Ku
7ynpl
<6440>
11
Siapakah
1ym
<4310>
yang menghadapi-Ku sehingga Aku harus
2ynmydqh
<6923>
membalas
3Mlsaw
<7999>
Segala
5lk
<3605>
sesuatu di
 
 
bawah
4txt
<8478>
langit
6Mymsh
<8064>
 
7yl
<0>
adalah
8awh
<1931>
milik-Ku
 
 
12
Aku
 
 
tidak
1*wl {al}
<3808>
akan tetap
 
 
diam
2syrxa
<2790>
tentang
 
 
bagian-bagian tubuhnya
3wydb
<905>
 
4rbdw
<1697>
kekuatannya
5twrwbg
<1369>
dan
 
 
perawakannya
7wkre
<6187>
yang
 
 
elok
6Nyxw
<2433>
13
Siapakah
1ym
<4310>
yang dapat
 
 
melucuti
2hlg
<1540>
pakaian
4wswbl
<3830>
luarnya
3ynp
<6440>
Siapakah
7ym
<4310>
yang
 
 
dapat menembus
8awby
<935>
zirahnya
6wnor
<7448>
yang
 
 
berlapis dua
5lpkb
<3718>
14
 
2wynp
<6440>
Siapa
3ym
<4310>
yang dapat
 
 
membuka
4xtp
<6605>
pintu-pintu
1ytld
<1817>
moncongnya Di
 
 
sekeliling
5twbybo
<5439>
giginya
6wyns
<8127>
terdapat
 
 
kengerian
7hmya
<367>
15
Punggungnya
1hwag
<1346>
terbuat dari
 
 
deretan
2yqypa
<650>
perisai
3Myngm
<4043>
tertutup
4rwgo
<5462>
rapat
6ru
<6862>
seperti
 
 
meterai
5Mtwx
<2368>
16
Satu
1dxa
<259>
dengan
 
 
lainnya
2dxab
<259>
saling berdekatan sehingga
 
 
tidak
5al
<3808>
ada
3wsgy
<5066>
angin
4xwrw
<7307>
yang dapat menyusup di
6awby
<935>
antaranya
7Mhynyb
<996>
17
Mereka
 
 
melekat
3wqbdy
<1692>
satu
1sya
<376>
sama
 
 
lain
2whyxab
<251>
mereka saling
 
 
bertautan
4wdklty
<3920>
dan
 
 
tidak dapat
5alw
<3808>
dipisahkan
6wdrpty
<6504>
18
Bersinnya berkilat
 
 
mengeluarkan
1wytsyje
<5846>
 
2lht
<1984>
cahaya
3rwa
<216>
dan
 
 
matanya
4wynyew
<5869>
seperti
 
 
pelupuk
5ypepek
<6079>
fajar
6rxs
<7837>
19
Dari
 
 
mulutnya
1wypm
<6310>
keluar
3wklhy
<1980>
obor yang menyala-nyala
2Mydypl
<3940>
dan
 
 
percikan-percikan
4ydwdyk
<3590>
api
5sa
<784>
memancar keluar
6wjlmty
<4422>
20
Asap
3Nse
<6227>
keluar dari
2auy
<3318>
lubang hidungnya
1wyryxnm
<5156>
seperti dari
 
 
kuali
4dwdk
<1731>
yang
 
 
mendidih
5xwpn
<5301>
dan
 
 
semak-semak
6Nmgaw
<100>
yang terbakar

21
Napasnya
1wspn
<5315>
menyalakan
3jhlt
<3857>
bara api
2Mylxg
<1513>
dan
 
 
lidah api
4bhlw
<3851>
keluar
6auy
<3318>
dari
 
 
mulutnya
5wypm
<6310>
22
Kekuatan
3ze
<5797>
tinggal
2Nyly
<3885>
pada
 
 
lehernya
1wrawub
<6677>
dan
 
 
kecemasan
6hbad
<1670>
berlompatan
5Uwdt
<1750>
di hadapannya
4wynplw
<6440>
23
Lipatan-lipatan
1ylpm
<4651>
dagingnya
2wrvb
<1320>
berlekatan
3wqbd
<1692>
melekat kuat
4qwuy
<3332>
padanya
5wyle
<5921>
dan
 
 
tidak
6lb
<1077>
tergerakkan
7jwmy
<4131>
24
Hatinya
1wbl
<3820>
keras
2qwuy
<3332>
seperti
3wmk
<3644>
batu
4Nba
<68>
sekeras
5qwuyw
<3332>
batu kilangan
6xlpk
<6400>
bagian bawah
7tytxt
<8482>
25
Ketika ia
 
 
bangkit
1wtvm
<7613>
yang
 
 
perkasa
3Myla
<410>
menjadi takut
2wrwgy
<1481>
karena
 
 
terjangannya
4Myrbsm
<7667>
mereka
 
 
berlari mundur
5wajxty
<2398>
26
Pedang
2brx
<2719>
yang
 
 
menebasnya
1whgyvm
<5381>
tidak
3ylb
<1097>
berpengaruh
4Mwqt
<6965>
begitu juga
 
 
tombak
5tynx
<2595>
anak panah
6eom
<4551>
atau
 
 
lembing
7hyrsw
<8302>
27
Ia menganggap
 
 
besi
3lzrb
<1270>
seperti
1bsxy
<2803>
jerami
2Nbtl
<8401>
dan
 
 
tembaga
6hswxn
<5154>
seperti
 
 
kayu
4Uel
<6086>
lapuk
5Nwbqr
<7539>
28
Anak
3Nb
<1121>
panah
4tsq
<7198>
tidak
1al
<3808>
dapat membuatnya
 
 
melarikan diri
2wnxyrby
<1272>
 
7wl
<0>
batu
8ynba
<68>
katapel
9elq
<7050>
menjadi
6wkphn
<2015>
seperti
 
 
sekam
5sql
<7179>
baginya
 
 
29
Pentungan
3xtwt
<8455>
dianggapnya
2wbsxn
<2803>
seperti
 
 
jerami
1sqk
<7179>
ia
 
 
menertawakan
4qxvyw
<7832>
gemeretak
5serl
<7494>
lembing
6Nwdyk
<3591>
30
Bagian
 
 
bawahnya
1wytxt
<8478>
seperti
 
 
bagian-bagian tembikar
3vrx
<2789>
yang
 
 
tajam
2ydwdx
<2303>
ia
 
 
merentangkan
4dpry
<7502>
diri seperti
 
 
papan pengirik gandum
5Uwrx
<2742>
di atas
6yle
<5921>
lumpur
7jyj
<2916>
31
Ia membuat
 
 
lautan
3hlwum
<4688>
mendidih
1xytry
<7570>
seperti
 
 
periuk
2ryok
<5518>
ia
 
 
membuat
5Myvy
<7760>
laut
4My
<3220>
seperti
 
 
tempat racikan rempah-rempah
6hxqrmk
<4841>
32
Ia
 
 
meninggalkan jejak
3bytn
<5410>
yang
 
 
berkilau
2ryay
<215>
di
 
 
belakangnya
1wyrxa
<310>
seseorang akan
 
 
menyangka
4bsxy
<2803>
samudra
5Mwht
<8415>
itu
 
 
beruban
6hbyvl
<7872>
33
Tiada
1Nya
<369>
yang
 
 
sebanding
4wlsm
<4915>
dengannya
 
 
di atas
2le
<5921>
bumi
3rpe
<6083>
suatu makhluk
5wveh
<6213>
tanpa
6ylbl
<1097>
rasa takut
7tx
<2844>
34
Ia
 
 
merendahkan
4hary
<7200>
 
1ta
<853>
semua
2lk
<3605>
yang
 
 
sombong
3hbg
<1364>
ia
5awh
<1931>
adalah
 
 
raja
6Klm
<4428>
atas
7le
<5921>
segala
8lk
<3605>
binatang buas
10Uxs 9ynb
<7830> <1121>
 
11o
<0>