Prev Chapter Psalms 118 Next Chapter
1
Bersyukurlah
1wdwh
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
karena
3yk
<3588>
Dia
 
 
baik
4bwj
<2896>
karena
5yk
<3588>
kasih setia-Nya
7wdox
<2617>
selama-lamanya
6Mlwel
<5769>
2
Biarlah
2an
<4994>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmay
<559>
Kasih setia-Nya
6wdox
<2617>
untuk
4yk
<3588>
selama-lamanya
5Mlwel
<5769>
3
Biarlah
2an
<4994>
seisi rumah
3tyb
<1004>
Harun
4Nrha
<175>
berkata
1wrmay
<559>
Kasih setia-Nya
7wdox
<2617>
untuk
5yk
<3588>
selama-lamanya
6Mlwel
<5769>
4
Biarlah
2an
<4994>
orang-orang yang
 
 
takut
3yary
<3373>
akan
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
berkata
1wrmay
<559>
Kasih setia-Nya
7wdox
<2617>
untuk
5yk
<3588>
selama-lamanya
6Mlwel
<5769>
5
Dalam
1Nm
<4480>
kesesakanku
2rumh
<4712>
aku
 
 
berseru
3ytarq
<7121>
kepada
 
 
TUHAN
4hy
<3050>
TUHAN
7hy
<3050>
menjawab
5ynne
<6030>
aku di
 
 
tempat yang luas
6bxrmb
<4800>
6
TUHAN
1hwhy
<3068>
bersamaku
 
 
aku
2yl
<0>
takkan
3al
<3808>
takut
4arya
<3372>
Apa
5hm
<4100>
yang dapat
 
 
diperbuat
6hvey
<6213>
 
7yl
<0>
manusia
8Mda
<120>
kepadaku
 
 
7
TUHAN
1hwhy
<3068>
bersamaku
2yl
<0>
menolong
3yrzeb
<5826>
aku
4ynaw
<589>
aku akan
 
 
memandang
5hara
<7200>
orang-orang yang
 
 
membenciku
6yanvb
<8130>
8
Lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
berlindung
2twoxl
<2620>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyb
<3068>
daripada
 
 
memercayai
4xjbm
<982>
manusia
5Mdab
<120>
9
Lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
berlindung
2twoxl
<2620>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyb
<3068>
daripada
 
 
memercayai
4xjbm
<982>
para
 
 
penguasa
5Mybydnb
<5081>
10
Semua
1lk
<3605>
bangsa
2Mywg
<1471>
mengepung
3ynwbbo
<5437>
aku di dalam
 
 
nama
4Msb
<8034>
TUHAN
5hwhy
<3068>
sebenarnya
6yk
<3588>
aku akan
 
 
menumpas
7Mlyma
<4135>
mereka
 
 
11
Mereka
 
 
mengepung
1ynwbo
<5437>
aku ya mereka
2Mg
<1571>
mengepung
3ynwbbo
<5437>
aku di dalam
 
 
nama
4Msb
<8034>
TUHAN
5hwhy
<3068>
sebenarnya
6yk
<3588>
aku akan
 
 
menumpas
7Mlyma
<4135>
mereka
 
 
12
Mereka
 
 
mengepung
1ynwbo
<5437>
aku bagaikan
 
 
lebah-lebah
2Myrwbdk
<1682>
mereka
 
 
dipadamkan
3wked
<1846>
seperti
 
 
api
4sak
<784>
semak duri
5Myuwq
<6975>
di dalam
 
 
nama
6Msb
<8034>
TUHAN
7hwhy
<3068>
sebenarnya
8yk
<3588>
aku akan
 
 
menumpas
9Mlyma
<4135>
mereka
 
 
13
Aku
 
 
didorong kuat
2yntyxd 1hxd
<1760> <1760>
hingga aku
 
 
jatuh
3lpnl
<5307>
tetapi
 
 
TUHAN
4hwhyw
<3068>
menolongku
5ynrze
<5826>
14
TUHAN
3hy
<3050>
adalah
 
 
kekuatanku
1yze
<5797>
dan
 
 
mazmurku
2trmzw
<2176>
Dia telah
 
 
menjadi
4yhyw
<1961>
 
5yl
<0>
keselamatanku
6hewsyl
<3444>
15
Bunyi
1lwq
<6963>
sorak-sorai
2hnr
<7440>
keselamatan
3hewsyw
<3444>
ada di
 
 
tenda
4ylhab
<168>
orang-orang
 
 
benar
5Myqydu
<6662>
Tangan kanan
6Nymy
<3225>
TUHAN
7hwhy
<3068>
melakukan
8hve
<6213>
keperkasaan
9lyx
<2428>
16
tangan kanan
1Nymy
<3225>
TUHAN
2hwhy
<3068>
ditinggikan
3hmmwr
<7426>
tangan kanan
4Nymy
<3225>
TUHAN
5hwhy
<3068>
melakukan
6hve
<6213>
keperkasaan
7lyx
<2428>
17
Aku
 
 
takkan
1al
<3808>
mati
2twma
<4191>
tetapi
3yk
<3588>
hidup
4hyxa
<2421>
dan akan
 
 
menceritakan
5rpoaw
<5608>
perbuatan-perbuatan
6yvem
<4639>
TUHAN
7hy
<3050>
18
TUHAN
3hy
<3050>
telah
 
 
menghajar
2ynroy 1roy
<3256> <3256>
aku tetapi Dia
 
 
tidak
5al
<3808>
menyerahkanku
6ynntn
<5414>
kepada
 
 
maut
4twmlw
<4194>
19
Bukakan
1wxtp
<6605>
bagiku
2yl
<0>
pintu-pintu gerbang
3yres
<8179>
kebenaran
4qdu
<6664>
aku akan
 
 
masuk
5aba
<935>
melaluinya dan
6Mb
<0>
bersyukur
7hdwa
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
8hy
<3050>
20
Inilah
1hz
<2088>
pintu gerbang
2resh
<8179>
TUHAN
3hwhyl
<3068>
orang-orang
 
 
benar
4Myqydu
<6662>
akan
 
 
masuk
5waby
<935>
melaluinya
6wb
<0>
21
Aku akan
 
 
bersyukur
1Kdwa
<3034>
kepada-Mu
 
 
karena
2yk
<3588>
Engkau telah
 
 
menjawab
3yntyne
<6030>
aku dan telah
 
 
menjadi
4yhtw
<1961>
 
5yl
<0>
keselamatanku
6hewsyl
<3444>
22
Batu
1Nba
<68>
yang
 
 
ditolak
2woam
<3988>
oleh
 
 
tukang-tukang bangunan
3Mynwbh
<1129>
telah
 
 
menjadi
4htyh
<1961>
batu penjuru
6hnp 5sarl
<6438> <7218>
23
 
3htyh
<1961>
Ini
4taz
<2063>
adalah
5ayh
<1931>
perbuatan
1tam
<853>
TUHAN
2hwhy
<3068>
keajaiban-keajaiban
6talpn
<6381>
di
 
 
mata
7wnynyeb
<5869>
kita
 
 
24
Inilah
1hz
<2088>
hari
2Mwyh
<3117>
yang
 
 
telah
3hve
<6213>
TUHAN
4hwhy
<3068>
jadikan mari kita
 
 
bersorak
5hlygn
<1523>
dan
 
 
bersuka
6hxmvnw
<8055>
di
 
 
dalamnya
7wb
<0>
25
Ya
1ana
<577>
TUHAN
2hwhy
<3068>
selamatkanlah
3heyswh
<3467>
 
4an
<4994>
Ya
5ana
<577>
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
7hxyluh
<6743>
sejahterakanlah
8an
<4994>
26
Diberkatilah
1Kwrb
<1288>
orang yang
 
 
datang
2abh
<935>
dalam
 
 
nama
3Msb
<8034>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Kami
 
 
memberkatimu
5Mkwnkrb
<1288>
dari
 
 
rumah
6tybm
<1004>
TUHAN
7hwhy
<3068>
27
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
Allah
1la
<410>
dan Dia telah
 
 
menerangi
3rayw
<216>
 
4wnl
<0>
Ikatlah
5wroa
<631>
kurban
 
 
hari raya
6gx
<2282>
dengan
 
 
tali-tali
7Mytbeb
<5688>
pada
8de
<5704>
tanduk-tanduk
9twnrq
<7161>
mazbah
10xbzmh
<4196>
28
Engkau adalah
 
 
Allahku
1yla
<410>
dan aku akan
2hta
<859>
bersyukur
3Kdwaw
<3034>
kepada-Mu Engkau adalah
 
 
Allahku
4yhla
<430>
aku
 
 
akan
5Kmmwra
<7311>
meninggikan-Mu
 
 
29
Bersyukurlah
1wdwh
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
karena
3yk
<3588>
Dia
 
 
baik
4bwj
<2896>
Kebaikan-Nya
7wdox
<2617>
untuk
5yk
<3588>
selama-lamanya
6Mlwel
<5769>