Prev Chapter Psalms 132 Next Chapter
1
Nyanyian
1rys
<7892>
Ziarah
2twlemh
<4609>
Ingatlah
3rwkz
<2142>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
tentang
 
 
Daud
5dwdl
<1732>
 
6ta
<854>
segala
7lk
<3605>
penderitaannya
8wtwne
<6031>
2
Bagaimana
1rsa
<834>
dia
 
 
bersumpah
2ebsn
<7650>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
dan
 
 
bernazar
4rdn
<5087>
kepada
 
 
Yang Mahakuasa
5rybal
<46>
dari
 
 
Yakub
6bqey
<3290>
3
Sebenarnya aku
 
 
takkan
1Ma
<518>
masuk ke dalam
2aba
<935>
tendaku
4ytyb 3lhab
<1004> <168>
atau
5Ma
<518>
berbaring
6hlea
<5927>
di atas
7le
<5921>
tempat tidurku
9yewuy 8vre
<3326> <6210>
4
takkan
1Ma
<518>
kubiarkan
2Nta
<5414>
mataku
4ynyel
<5869>
tertidur
3tns
<8153>
atau
 
 
kelopak mataku
5ypepel
<6079>
terlelap
6hmwnt
<8572>
5
Sampai
1de
<5704>
aku
 
 
menemukan
2auma
<4672>
tempat
3Mwqm
<4725>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
suatu
 
 
tempat kediaman
5twnksm
<4908>
Yang Mahakuasa
6rybal
<46>
dari
 
 
Yakub
7bqey
<3290>
6
Lihat
1hnh
<2009>
kami telah
 
 
mendengar
2hwnems
<8085>
tentang hal itu di
 
 
Efrata
3htrpab
<672>
kami
 
 
menemukannya
4hwnaum
<4672>
di
 
 
padang
5ydvb
<7704>
Yaar
6rey
<3293>
7
Mari kita
 
 
pergi
1hawbn
<935>
ke
 
 
tempat kediaman-Nya
2wytwnksml
<4908>
mari kita
 
 
menyembah
3hwxtsn
<7812>
pada
 
 
tumpuan
4Mdhl
<1916>
kaki-Nya
5wylgr
<7272>
8
Bangkitlah
1hmwq
<6965>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
ke
 
 
tempat peristirahatan-Mu
3Ktxwnml
<4496>
Engkau
4hta
<859>
dan
 
 
tabut
5Nwraw
<727>
kekuatan-Mu
6Kze
<5797>
9
Biarlah para
 
 
imam-Mu
1Kynhk
<3548>
berbajukan
2wsbly
<3847>
kebenaran
3qdu
<6664>
dan biarlah
 
 
orang-orang saleh-Mu
4Kydyoxw
<2623>
bersorak-sorai
5wnnry
<7442>
10
Sebab
 
 
demi
1rwbeb
<5668>
hamba-Mu
3Kdbe
<5650>
Daud
2dwd
<1732>
jangan
4la
<408>
Engkau
 
 
berpaling
5bst
<7725>
dari
 
 
wajah
6ynp
<6440>
orang yang Kauurapi
7Kxysm
<4899>
11
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
bersumpah
1ebsn
<7650>
setia
4tma
<571>
kepada
 
 
Daud
3dwdl
<1732>
yang
 
 
takkan
5al
<3808>
ditarik-Nya
 
 
kembali
6bwsy
<7725>
Dari
7hnmm
<4480>
buah
8yrpm
<6529>
tubuhmu
9Knjb
<990>
akan Kutempatkan ke atas
10tysa
<7896>
takhtamu
11aokl
<3678>
 
12Kl
<0>
12
Jika
1Ma
<518>
anak-anakmu
3Kynb
<1121>
memelihara
2wrmsy
<8104>
perjanjian-Ku
4ytyrb
<1285>
dan
 
 
peraturan-peraturan
5ytdew
<5713>
yang
6wz
<2090>
Kuajarkan
7Mdmla
<3925>
kepada mereka
 
 
anak-anak
9Mhynb
<1121>
mereka
 
 
juga
8Mg
<1571>
akan
 
 
selama-lamanya
11de 10yde
<5703> <5703>
duduk
12wbsy
<3427>
di atas
 
 
takhtamu
13aokl
<3678>
 
14Kl
<0>
13
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
3hwhy
<3068>
telah
 
 
memilih
2rxb
<977>
Sion
4Nwyub
<6726>
Dia
 
 
menghendakinya
5hwa
<183>
menjadi
 
 
tempat kediaman-Nya
6bswml
<4186>
 
7wl
<0>
14
Inilah
1taz
<2063>
tempat peristirahatan-Ku
2ytxwnm
<4496>
untuk
 
 
selama-lamanya
4de 3yde
<5703> <5703>
di sini
5hp
<6311>
Aku akan
 
 
diam
6bsa
<3427>
karena
7yk
<3588>
Aku
 
 
menghendakinya
8hytwa
<183>
15
Aku akan
 
 
memberkati
2Krb
<1288>
dengan
 
 
berlimpah-limpah
3Krba
<1288>
makanannya
1hdyu
<6718>
Aku akan
 
 
mengenyangkan
5eybva
<7646>
orang-orang melaratnya
4hynwyba
<34>
dengan
 
 
roti
6Mxl
<3899>
16
Imam-imam
1hynhkw
<3548>
mereka akan Kuselubungi
 
 
dengan
2sybla
<3847>
keselamatan
3esy
<3468>
dan
 
 
orang-orang salehnya
4hydyoxw
<2623>
akan
 
 
bersorak
5Nnr
<7442>
dengan
 
 
girang
6wnnry
<7442>
17
Di
 
 
sana
1Ms
<8033>
Aku akan
 
 
menumbuhkan
2xymua
<6779>
tanduk
3Nrq
<7161>
Daud
4dwdl
<1732>
Aku telah
 
 
menyiapkan
5ytkre
<6186>
sebuah
 
 
pelita
6rn
<5216>
bagi
 
 
yang Kuurapi
7yxysml
<4899>
18
Musuh-musuhnya
1wybywa
<341>
akan
 
 
Kuselubungi
2sybla
<3847>
dengan
 
 
malu
3tsb
<1322>
tetapi
 
 
padanya
4wylew
<5921>
akan
 
 
bersinar
5Uyuy
<6692>
mahkotanya
6wrzn
<5145>