Prev Chapter Psalms 44 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian pengajaran
4lykvm
<4905>
anak-anak
2ynbl
<1121>
Korah
3xrq
<7141>
Ya
 
 
Allah
5Myhla
<430>
kami telah
 
 
mendengar
7wnems
<8085>
dengan
 
 
telinga
6wnynzab
<241>
kami
 
 
Nenek moyang
8wnytwba
<1>
kami telah
 
 
memberi tahu
9wrpo
<5608>
kami
10wnl
<0>
perbuatan
11lep
<6467>
yang telah Engkau
 
 
lakukan
12tlep
<6466>
di
 
 
masa
13Mhymyb
<3117>
mereka pada
 
 
zaman
14ymyb
<3117>
dahulu kala
15Mdq
<6924>
2
Engkau
1hta
<859>
dengan
 
 
tangan-Mu
2Kdy
<3027>
mencabut
4tsrwh
<3423>
bangsa-bangsa
3Mywg
<1471>
tetapi Engkau
 
 
menanam
5Mejtw
<5193>
mereka Engkau
 
 
menindas
6ert
<7489>
suku-suku bangsa
7Mymal
<3816>
tetapi Engkau
 
 
mengutus
8Mxlstw
<7971>
mereka
 
 
3
Sebab
1yk
<3588>
bukan
2al
<3808>
dengan
 
 
pedang
3Mbrxb
<2719>
mereka sendiri mereka
 
 
mewarisi
4wsry
<3423>
negeri
5Ura
<776>
Dan
 
 
lengan
6Mewrzw
<2220>
mereka
 
 
tidak
7al
<3808>
menyelamatkan
8heyswh
<3467>
mereka
9wml
<0>
tetapi
10yk
<3588>
tangan kanan-Mu
11Knymy
<3225>
dan
 
 
lengan-Mu
12Kewrzw
<2220>
dan
 
 
cahaya
13rwaw
<216>
wajah-Mu
14Kynp
<6440>
karena
15yk
<3588>
Engkau
 
 
berkenan
16Mtyur
<7521>
4
Engkau
1hta
<859>
adalah
2awh
<1931>
Rajaku
3yklm
<4428>
ya
 
 
Allahku
4Myhla
<430>
perintahkanlah
5hwu
<6680>
keselamatan
6twewsy
<3444>
bagi
 
 
Yakub
7bqey
<3290>
5
Kami
 
 
memukul mundur
3xgnn
<5055>
 
1Kb
<0>
musuh
2wnyru
<6862>
kami dengan
 
 
nama-Mu
4Kmsb
<8034>
kami akan
 
 
menginjak-injak
5owbn
<947>
mereka yang
 
 
bangkit
6wnymq
<6965>
6
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
tidak
2al
<3808>
percaya
4xjba
<982>
kepada
 
 
busurku
3ytsqb
<7198>
Pedangku
5ybrxw
<2719>
pun
 
 
takkan
6al
<3808>
menyelamatkanku
7yneyswt
<3467>
7
Namun
1yk
<3588>
Engkau telah
 
 
menyelamatkan
2wnteswh
<3467>
kami dari
 
 
musuh-musuh
3wnyrum
<6862>
kami dan Engkau telah
 
 
mempermalukan
5twsybh
<954>
mereka yang
 
 
membenci
4wnyanvmw
<8130>
kami
 
 
8
Di dalam
 
 
Allah
1Myhlab
<430>
kami
 
 
bermegah
2wnllh
<1984>
sepanjang
3lk
<3605>
hari
4Mwyh
<3117>
dan kami akan
 
 
mengucap syukur
7hdwn
<3034>
bagi
 
 
nama-Mu
5Kmsw
<8034>
selama-lamanya
6Mlwel
<5769>
Sela
8hlo
<5542>
9
Namun Engkau telah
1Pa
<637>
menolak
2txnz
<2186>
dan
 
 
mempermalukan
3wnmylktw
<3637>
kami dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
pergi
5aut
<3318>
bersama
 
 
pasukan
6wnytwabub
<6635>
kami
 
 
10
Engkau membuat kami
 
 
berbalik
1wnbyst
<7725>
mundur
2rwxa
<268>
dari
3ynm
<4480>
musuh
4ru
<6862>
dan mereka yang
 
 
membenci
5wnyanvmw
<8130>
kami telah
 
 
merampasi
6wos
<8154>
 
7wml
<0>
11
Engkau
 
 
menyerahkan
1wnntt
<5414>
kami seperti
 
 
domba
2Nauk
<6629>
untuk
 
 
dimakan
3lkam
<3978>
dan telah menceraiberaikan kami di
 
 
antara
5wntyrz
<2219>
bangsa-bangsa
4Mywgbw
<1471>
12
Engkau
 
 
menjual
1rkmt
<4376>
umat-Mu
2Kme
<5971>
dengan harga yang
 
 
tidak
3alb
<3808>
seberapa
4Nwh
<1952>
dan
 
 
tidak
5alw
<3808>
menaikkan
6tybr
<7235>
harganya
7Mhyryxmb
<4242>
13
Engkau
 
 
menetapkan
1wnmyvt
<7760>
kami sebagai
 
 
celaan
2hprx
<2781>
bagi
 
 
sesama
3wnynksl
<7934>
kami Mereka
 
 
menghina
4gel
<3933>
dan
 
 
mengejek
5olqw
<7047>
kami
 
 
di sekeliling
6wnytwbybol
<5439>
kami
 
 
14
Engkau
 
 
menjadikan
1wnmyvt
<7760>
kami bahan
 
 
sindiran
2lsm
<4912>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
3Mywgb
<1471>
sebuah
 
 
gelengan
4dwnm
<4493>
kepala
5sar
<7218>
suku-suku bangsa
7Myma 6lb
<3816> <3816>
15
Sepanjang
1lk
<3605>
hari
2Mwyh
<3117>
kehinaanku
3ytmlk
<3639>
ada
 
 
di hadapanku
4ydgn
<5048>
dan
 
 
rasa malu
5tsbw
<1322>
meliputi
7yntok
<3680>
wajahku
6ynp
<6440>
16
di hadapan
4ynpm
<6440>
musuh
5bywa
<341>
dan
 
 
penuntut balas
6Mqntmw
<5358>
suara
1lwqm
<6963>
orang yang
 
 
mengejek
2Prxm
<2778>
dan
 
 
menghujat
3Pdgmw
<1442>
17
Semua
1lk
<3605>
ini
2taz
<2063>
telah
 
 
menimpa
3wntab
<935>
kami tetapi kami
 
 
tidak
4alw
<3808>
melupakan
5Kwnxks
<7911>
Engkau dan kami
 
 
tidak
6alw
<3808>
curang
7wnrqs
<8266>
terhadap
 
 
perjanjian-Mu
8Ktyrbb
<1285>
18
Hati
4wnbl
<3820>
kami
 
 
tidak
1al
<3808>
undur
3rwxa 2gwon
<268> <5472>
dan
 
 
langkah
6wnyrsa
<838>
kami tidak
 
 
menyimpang
5jtw
<5186>
dari
7ynm
<4480>
jalan-Mu
8Kxra
<734>
19
Meskipun
1yk
<3588>
Engkau
 
 
meremukkan
2wntykd
<1794>
kami di
 
 
tempat kediaman
3Mwqmb
<4725>
ular naga
4Mynt
<8577>
dan
 
 
menyelimuti
5oktw
<3680>
kami
 
 
dengan
6wnyle
<5921>
bayang-bayang kematian
7twmlub
<6757>
20
jika
1Ma
<518>
kami telah
 
 
melupakan
2wnxks
<7911>
nama
3Ms
<8034>
Allah
4wnyhla
<430>
kami atau
 
 
menadahkan
5vrpnw
<6566>
tangan
6wnypk
<3709>
kami kepada
 
 
ilah
7lal
<410>
asing
8rz
<2114>
21
apakah
 
 
Allah
2Myhla
<430>
takkan
1alh
<3808>
menyelidikinya
3rqxy
<2713>
 
4taz
<2063>
Sebab
5yk
<3588>
Dia
6awh
<1931>
tahu
7edy
<3045>
rahasia
8twmlet
<8587>
hati
9bl
<3820>
22
Akan
 
 
tetapi
1yk
<3588>
demi
2Kyle
<5921>
Engkau kami
 
 
dibunuh
3wngrh
<2026>
sepanjang
4lk
<3605>
hari
5Mwyh
<3117>
kami
 
 
dianggap
6wnbsxn
<2803>
seperti
 
 
domba-domba
7Nauk
<6629>
yang
 
 
disembelih
8hxbj
<2878>
23
Bangun
1hrwe
<5782>
Mengapa
2hml
<4100>
Engkau
 
 
tidur
3Nsyt
<3462>
ya
 
 
Tuhan
4ynda
<136>
Bangkitkan
5huyqh
<6974>
diri-Mu
 
 
Jangan
6la
<408>
menolak
7xnzt
<2186>
kami
 
 
selama-lamanya
8xunl
<5331>
24
Mengapa
1hml
<4100>
Engkau
 
 
menyembunyikan
3rytot
<5641>
wajah-Mu
2Kynp
<6440>
melupakan
4xkst
<7911>
penderitaan
5wnyne
<6040>
dan
 
 
ketertindasan
6wnuxlw
<3906>
kami
 
 
25
Sebab
1yk
<3588>
jiwa
4wnspn
<5315>
kami
 
 
tertunduk
2hxs
<7743>
sampai ke
 
 
debu
3rpel
<6083>
dan perut kami
 
 
melekat
5hqbd
<1692>
di
6Ural
<776>
tanah
7wnnjb
<990>
26
Bangkit
1hmwq
<6965>
dan
 
 
tolonglah
2htrze
<5833>
kami
3wnl
<0>
Tebuslah
4wndpw
<6299>
kami oleh
 
 
karena
5Neml
<4616>
kasih setia-Mu
6Kdox
<2617>