Prev Chapter Psalms 50 Next Chapter
1
Nyanyian
1rwmzm
<4210>
Asaf
2Poal
<623>
Yang Mahakuasa
3la
<410>
Allah
4Myhla
<430>
TUHAN
5hwhy
<3068>
berfirman
6rbd
<1696>
dan
 
 
memanggil
7arqyw
<7121>
bumi
8Ura
<776>
dari tempat
 
 
terbitnya
9xrzmm
<4217>
matahari
10sms
<8121>
hingga
11de
<5704>
saat
 
 
terbenamnya
12wabm
<3996>
2
Dari
 
 
Sion
1Nwyum
<6726>
yaitu
 
 
keindahan
3ypy
<3308>
yang
 
 
sempurna
2llkm
<4359>
Allah
4Myhla
<430>
bersinar
5eypwh
<3313>
3
Allah
2wnyhla
<430>
kita
 
 
datang
1aby
<935>
dan
 
 
tidak
3law
<408>
tinggal diam
4srxy
<2790>
Api
5sa
<784>
melalap
7lkat
<398>
di hadapan-Nya
6wynpl
<6440>
badai
9hrevn
<8175>
kencang
10dam
<3966>
di sekeliling-Nya
8wybybow
<5439>
4
Dia
 
 
berseru
1arqy
<7121>
kepada
2la
<413>
langit
3Mymsh
<8064>
tinggi
4lem
<5920>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
bumi
6Urah
<776>
untuk
 
 
mengadili
7Nydl
<1777>
umat-Nya
8wme
<5971>
5
Berkumpullah
1wpoa
<622>
 
2yl
<0>
orang-orang yang Kukasihi
3ydyox
<2623>
yang
 
 
mengikat
4ytrk
<3772>
perjanjian
5ytyrb
<1285>
dengan-Ku melalui
6yle
<5921>
kurban
7xbz
<2077>
6
Langit
2Myms
<8064>
menyatakan
1wdygyw
<5046>
kebenaran-Nya
3wqdu
<6664>
karena
4yk
<3588>
Allah
5Myhla
<430>
adalah
 
 
Hakim
6jps
<8199>
 
7awh
<1931>
Sela
8hlo
<5542>
7
Dengarlah
1hems
<8085>
hai
 
 
umat-Ku
2yme
<5971>
Aku hendak
 
 
berfirman
3hrbdaw
<1696>
Hai orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
Aku hendak
 
 
bersaksi
5hdyeaw
<5749>
terhadap kamu
 
 
Aku
9ykna
<595>
adalah
6Kb
<0>
Allah
7Myhla
<430>
Allahmu
8Kyhla
<430>
8
Bukan
1al
<3808>
karena
2le
<5921>
kurban sembelihanmu
3Kyxbz
<2077>
Aku
 
 
mengadilimu
4Kxykwa
<3198>
atau karena
 
 
kurban bakaranmu
5Kytlwew
<5930>
yang
 
 
selalu
7dymt
<8548>
ada
 
 
di hadapan-Ku
6ydgnl
<5048>
9
Aku
 
 
takkan
1al
<3808>
mengambil
2xqa
<3947>
sapi jantan
4rp
<6499>
dari
 
 
rumahmu
3Ktybm
<1004>
atau pun
 
 
kambing jantan
6Mydwte
<6260>
dari
 
 
kandang-kandangmu
5Kytalkmm
<4356>
10
Sebab
1yk
<3588>
 
2yl
<0>
segala
3lk
<3605>
yang
 
 
hidup
4wtyx
<2416>
di
 
 
hutan
5rey
<3293>
adalah milik-Ku begitu juga
 
 
ternak
6twmhb
<929>
di
 
 
ribuan
8Pla
<505>
perbukitan
7yrrhb
<2042>
11
Aku
 
 
mengenal
1ytedy
<3045>
semua
2lk
<3605>
burung
3Pwe
<5775>
di
 
 
bukit-bukit
4Myrh
<2022>
dan semua makhluk yang
 
 
bergerak
5zyzw
<2123>
di
 
 
ladang
6ydv
<7704>
adalah
 
 
milik-Ku
7ydme
<5978>
12
Jika
1Ma
<518>
Aku
 
 
lapar
2bera
<7456>
Aku
 
 
takkan
3al
<3808>
memberitahumu
5Kl 4rma
<0> <559>
karena
6yk
<3588>
 
7yl
<0>
dunia
8lbt
<8398>
dan
 
 
segala isinya
9halmw
<4393>
adalah milik-Ku
 
 
13
Apakah Aku
 
 
makan
1lkwah
<398>
daging
2rvb
<1320>
sapi jantan
3Myryba
<47>
atau
 
 
minum
6htsa
<8354>
darah
4Mdw
<1818>
kambing jantan
5Mydwte
<6260>
14
Persembahkanlah
1xbz
<2076>
kepada
 
 
Allah
2Myhlal
<430>
kurban syukur
3hdwt
<8426>
dan
 
 
bayarlah
4Mlsw
<7999>
nazarmu
6Kyrdn
<5088>
kepada
 
 
Yang Mahatinggi
5Nwylel
<5945>
15
Berserulah
1ynarqw
<7121>
kepada-Ku pada
 
 
waktu
2Mwyb
<3117>
kesusahan
3hru
<6869>
Aku akan
 
 
menyelamatkanmu
4Kulxa
<2502>
dan kamu akan
 
 
memuliakan
5yndbktw
<3513>
Aku Sela
 
 
16
Namun kepada
 
 
orang fasik
1esrlw
<7563>
Allah
3Myhla
<430>
berfirman
2rma
<559>
Apa
4hm
<4100>
urusanmu
5Kl
<0>
memperhitungkan
6rpol
<5608>
ketetapan-ketetapan-Ku
7yqx
<2706>
atau
 
 
membawa
8avtw
<5375>
perjanjian-Ku
9ytyrb
<1285>
dengan
10yle
<5921>
mulutmu
11Kyp
<6310>
17
Sebab
 
 
kamu
1htaw
<859>
membenci
2tanv
<8130>
didikan
3rowm
<4148>
dan
 
 
membuang
4Klstw
<7993>
 
5yrbd
<1697>
firman-Ku
6Kyrxa
<310>
18
Saat
 
 
kamu
1Ma
<518>
melihat
2tyar
<7200>
pencuri
3bng
<1590>
kamu
 
 
berkenan
4Urtw
<7521>
padanya
5wme
<5973>
dan
6Mew
<5973>
bagianmu
8Kqlx
<2506>
adalah
 
 
berzina
7Mypanm
<5003>
19
Kamu
 
 
mengumbar
2txls
<7971>
mulutmu
1Kyp
<6310>
pada
 
 
kejahatan
3herb
<7451>
dan
 
 
lidahmu
4Knwslw
<3956>
terikat
5dymut
<6775>
dengan
 
 
tipu daya
6hmrm
<4820>
20
Kamu
 
 
duduk
1bst
<3427>
dan
 
 
berbicara
3rbdt
<1696>
melawan
 
 
saudaramu
2Kyxab
<251>
kamu
 
 
memfitnah
7ypd 6Ntt
<1848> <5414>
anak-anak
4Nbb
<1121>
ibumu
5Kma
<517>
sendiri
 
 
21
Semua
 
 
itu
1hla
<428>
telah kamu
 
 
perbuat
2tyve
<6213>
dan Aku tetap
 
 
diam
3ytsrxhw
<2790>
Kamu
 
 
mengira
4tymd
<1819>
Aku
6hyha 5twyh
<1961> <1961>
seperti
7Kwmk
<3644>
dirimu tetapi sekarang Aku akan
 
 
mengadilimu
8Kxykwa
<3198>
dan menaruh perkara ini
 
 
dengan
9hkreaw
<6186>
teratur di
 
 
hadapanmu
10Kynyel
<5869>
22
Pertimbangkan
1wnyb
<995>
 
2an
<4994>
ini
3taz
<2063>
hai kamu yang
 
 
melupakan
4yxks
<7911>
Allah
5hwla
<433>
agar jangan
6Np
<6435>
Aku
 
 
merobekmu
7Prja
<2963>
dan
 
 
tidak ada
8Nyaw
<369>
yang
 
 
menyelamatkan
9lyum
<5337>
23
Barangsiapa
 
 
mempersembahkan
1xbz
<2076>
kurban
 
 
syukur
2hdwt
<8426>
dia
 
 
memuliakan
3ynndbky
<3513>
Aku Barangsiapa
 
 
menetapkan
4Mvw
<7760>
jalannya
5Krd
<1870>
kepadanya akan Kuperlihatkan
6wnara
<7200>
keselamatan
7esyb
<3468>
Allah
8Myhla
<430>