Prev Chapter Psalms 51 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian
2rwmzm
<4210>
Daud
3dwdl
<1732>
ketika
 
 
Nabi
7aybnh
<5030>
Natan
6Ntn
<5416>
 
8rsak
<834>
datang
9ab
<935>
kepadanya
10la
<413>
setelah dia
 
 
pergi
4awbb
<935>
bersama
5wyla
<413>
 
11tb
<0>
Batsyeba
12ebs
<1339>
Kasihanilah
13ynnx
<2603>
aku ya
 
 
Allah
14Myhla
<430>
sesuai dengan
 
 
kasih setia-Mu
15Kdoxk
<2617>
sesuai dengan
 
 
belas kasihanmu
17Kymxr
<7356>
yang
 
 
melimpah
16brk
<7230>
hapuskanlah
18hxm
<4229>
pelanggaran-pelanggaranku
19yesp
<6588>
2
Basuhlah
2ynobk
<3526>
aku
 
 
sepenuhnya
1*brh {hbrh}
<7235>
dari
 
 
kesalahanku
3ynwem
<5771>
sucikanlah
5ynrhj
<2891>
aku dari
 
 
dosaku
4ytajxmw
<2403>
3
Sebab
1yk
<3588>
aku
3yna
<589>
mengetahui
4eda
<3045>
pelanggaran-pelanggaranku
2yesp
<6588>
dan
 
 
dosaku
5ytajxw
<2403>
terus-menerus
7dymt
<8548>
di
6ydgn
<5048>
hadapanku
 
 
4
Terhadap Engkau Engkau
1Kl
<0>
saja
2Kdbl
<905>
aku telah
 
 
berdosa
3ytajx
<2398>
dan
 
 
berbuat
6ytyve
<6213>
yang
 
 
jahat
4erhw
<7451>
menurut
 
 
pandangan-Mu
5Kynyeb
<5869>
sehingga
7Neml
<4616>
Engkau
 
 
benar
8qdut
<6663>
saat Engkau
 
 
berfirman
9Krbdb
<1696>
dan
 
 
bersih
10hkzt
<2135>
saat Engkau
 
 
menghukum
11Kjpsb
<8199>
5
Sebenarnya
1Nh
<2005>
aku
 
 
dilahirkan
3ytllwx
<2342>
dalam
 
 
pelanggaran
2Nwweb
<5771>
dan dalam
 
 
dosa
4ajxbw
<2399>
ibuku
6yma
<517>
mengandung
5yntmxy
<3179>
aku
 
 
6
Sebenarnya
1Nh
<2005>
Engkau
 
 
menyukai
3tupx
<2654>
kebenaran
2tma
<571>
di
 
 
dalam batin
4twxjb
<2910>
dan dengan
 
 
tersembunyi
5Mtobw
<5640>
Engkau
 
 
memberitahukan
7yneydwt
<3045>
hikmat
6hmkx
<2451>
7
Sucikan
1ynajxt
<2398>
aku dengan
 
 
hisop
2bwzab
<231>
dan aku akan
 
 
menjadi suci
3rhjaw
<2891>
basuhlah
4ynobkt
<3526>
aku dan aku akan
 
 
menjadi lebih putih
6Nybla
<3835>
daripada
 
 
salju
5glsmw
<7950>
8
Biarkan aku
 
 
mendengar
1yneymst
<8085>
sukacita
2Nwvv
<8342>
dan
 
 
kegembiraan
3hxmvw
<8057>
Biarlah
 
 
tulang-tulang
5twmue
<6106>
yang telah Engkau
 
 
remukkan
6tykd
<1794>
bersorak-sorai
4hnlgt
<1523>
9
Sembunyikan
1rtoh
<5641>
wajah-Mu
2Kynp
<6440>
dari
 
 
dosa-dosaku
3yajxm
<2399>
hapuskan
6hxm
<4229>
semua
4lkw
<3605>
kesalahanku
5ytnwe
<5771>
10
Ciptakanlah
3arb
<1254>
di dalam diriku
 
 
hati
1bl
<3820>
yang
 
 
murni
2rwhj
<2889>
ya
4yl
<0>
Allah
5Myhla
<430>
dan
 
 
perbaruilah
8sdx
<2318>
roh
6xwrw
<7307>
yang
 
 
teguh
7Nwkn
<3559>
di dalam
9ybrqb
<7130>
diriku
 
 
11
Jangan
1la
<408>
membuangku
2ynkylst
<7993>
dari
 
 
hadapan-Mu
3Kynplm
<6440>
dan
 
 
jangan
6la
<408>
mengambil
7xqt
<3947>
Roh
4xwrw
<7307>
Kudus-Mu
5Ksdq
<6944>
dariku
8ynmm
<4480>
12
Kembalikanlah
1hbysh
<7725>
bagiku
2yl
<0>
sukacita
3Nwvv
<8342>
keselamatan-Mu
4Kesy
<3468>
dan
 
 
topanglah
7ynkmot
<5564>
aku dengan
 
 
roh
5xwrw
<7307>
kerelaan
6hbydn
<5081>
13
Oleh karena itu aku akan
 
 
mengajarkan
1hdmla
<3925>
jalan-jalan-Mu
3Kykrd
<1870>
kepada para
 
 
pemberontak
2Myesp
<6586>
dan para
 
 
pendosa
4Myajxw
<2400>
akan
 
 
berbalik
6wbwsy
<7725>
kepada-Mu
5Kyla
<413>
14
Lepaskan
1ynlyuh
<5337>
aku dari pertumpahan
 
 
darah
2Mymdm
<1818>
ya
 
 
Allah
3Myhla
<430>
Allah
4yhla
<430>
keselamatanku
5ytewst
<8668>
dan
 
 
lidahku
7ynwsl
<3956>
akan
 
 
bersorak
6Nnrt
<7442>
dengan nyaring oleh karena
 
 
kebenaran-Mu
8Ktqdu
<6666>
15
Ya
 
 
Tuhan
1ynda
<136>
bukalah
3xtpt
<6605>
bibirku
2ytpv
<8193>
dan
 
 
mulutku
4ypw
<6310>
akan
 
 
menyatakan
5dygy
<5046>
pujian
6Ktlht
<8416>
bagi-Mu
 
 
16
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
 
 
tidak
2al
<3808>
menyukai
3Upxt
<2654>
kurban sembelihan
4xbz
<2077>
atau jika aku hendak
 
 
memberikannya
5hntaw
<5414>
Engkau
 
 
tidak
7al
<3808>
menyukai
8hurt
<7521>
kurban bakaran
6hlwe
<5930>
17
Persembahan
1yxbz
<2077>
kepada
 
 
Allah
2Myhla
<430>
adalah
 
 
roh
3xwr
<7307>
yang
 
 
hancur
4hrbsn
<7665>
hati
5bl
<3820>
yang
 
 
patah
6rbsn
<7665>
dan
 
 
remuk
7hkdnw
<1794>
ya
 
 
Allah
8Myhla
<430>
takkan
9al
<3808>
Engkau
 
 
hina
10hzbt
<959>
18
Lakukanlah yang baik
1hbyjyh
<3190>
menurut
 
 
perkenanan-Mu
2Knwurb
<7522>
kepada
3ta
<853>
Sion
4Nwyu
<6726>
dirikanlah
5hnbt
<1129>
tembok-tembok
6twmwx
<2346>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
19
Dengan
 
 
demikian
1za
<227>
Engkau akan
 
 
berkenan
2Upxt
<2654>
pada
 
 
kurban
3yxbz
<2077>
yang
 
 
benar
4qdu
<6664>
kurban-kurban bakaran
5hlwe
<5930>
dan
 
 
semua persembahan
6lylkw
<3632>
serta
7za
<227>
sapi-sapi jantan muda
11Myrp
<6499>
dibawa
8wley
<5927>
ke atas
9le
<5921>
mazbah-Mu
10Kxbzm
<4196>