Prev Chapter Psalms 62 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Menurut
2le
<5921>
Yedutun
3Nwtwdy
<3038>
Mazmur
4rwmzm
<4210>
Daud
5dwdl
<1732>
Hanya
6Ka
<389>
pada
7la
<413>
Allah
8Myhla
<430>
jiwaku
10yspn
<5315>
tenang
9hymwd
<1747>
Dia adalah
11wnmm
<4480>
keselamatanku
12ytewsy
<3444>
2
Hanya
1Ka
<389>
Dia
2awh
<1931>
gunung batuku
3yrwu
<6697>
dan
 
 
keselamatanku
4ytewsyw
<3444>
tempat perlindungan yang tinggi
5ybgvm
<4869>
aku
 
 
takkan
6al
<3808>
digoyahkan
7jwma
<4131>
 
8hbr
<7227>
3
Berapa
2hna
<575>
lama
1de
<5704>
kamu semua akan
 
 
meneriaki
3wttwht
<2050>
 
4le
<5921>
seseorang
5sya
<376>
sehingga kamu dapat
 
 
membunuh
6wxurt
<7523>
seperti
7Mklk
<3605>
dinding
8ryqk
<7023>
yang
 
 
miring
9ywjn
<5186>
dan
10rdg
<1447>
hampir roboh
11hywxdh
<1760>
4
Mereka
 
 
hanya
1Ka
<389>
merancangkan
3wuey
<3289>
untuk
 
 
menghalau
4xydhl
<5080>
dia dari
 
 
kedudukannya yang tinggi
2wtavm
<7613>
mereka
 
 
disenangkan
5wury
<7521>
dengan
 
 
kebohongan
6bzk
<3577>
mereka
 
 
memberi berkat
8wkrby
<1288>
dengan
 
 
mulut
7wypb
<6310>
mereka tetapi
 
 
benaknya
9Mbrqbw
<7130>
mengutuk
10wllqy
<7043>
Sela
11hlo
<5542>
5
Hanya
1Ka
<389>
pada
 
 
Allah
2Myhlal
<430>
jiwaku
4yspn
<5315>
tenang
3ymwd
<1826>
Dia
5yk
<3588>
adalah
6wnmm
<4480>
pengharapanku
7ytwqt
<8615>
6
Hanya
1Ka
<389>
Dia
2awh
<1931>
gunung batuku
3yrwu
<6697>
dan
 
 
keselamatanku
4ytewsyw
<3444>
tempat perlindungan yang tinggi
5ybgvm
<4869>
aku
 
 
takkan
6al
<3808>
digoyahkan
7jwma
<4131>
7
Dalam
1le
<5921>
Allahlah
2Myhla
<430>
keselamatanku
3yesy
<3468>
dan
 
 
kemuliaanku
4ydwbkw
<3519>
gunung batu
5rwu
<6697>
kekuatanku
6yze
<5797>
tempat
 
 
perlindunganku
7yoxm
<4268>
ialah
 
 
Allah
8Myhlab
<430>
8
Percayalah
1wxjb
<982>
kepada-Nya
2wb
<0>
setiap
3lkb
<3605>
saat
4te
<6256>
hai
 
 
umat
5Me
<5971>
curahkan
6wkps
<8210>
isi
 
 
hatimu
8Mkbbl
<3824>
di
 
 
hadapan-Nya
7wynpl
<6440>
Allah
9Myhla
<430>
adalah tempat
 
 
perlindungan
10hoxm
<4268>
bagi
 
 
kita
11wnl
<0>
Sela
12hlo
<5542>
9
Anak
3ynb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
hanyalah
1Ka
<389>
napas
2lbh
<1892>
anak
6ynb
<1121>
manusia
7sya
<376>
adalah
 
 
dusta
5bzk
<3577>
Saat mereka
 
 
naik
9twlel
<5927>
ke atas
 
 
timbangan
8Mynzamb
<3976>
mereka
10hmh
<1992>
semua
12dxy
<3162>
lebih ringan dari

napas
11lbhm
<1892>
10
Jangan
1la
<408>
percaya
2wxjbt
<982>
kepada
 
 
penindasan
3qseb
<6233>
Dan
 
 
jangan
5la
<408>
menaruh harapan sia-sia
6wlbht
<1891>
kepada
 
 
perampasan
4lzgbw
<1498>
Apabila
8yk
<3588>
harta benda
7lyx
<2428>
bertambah
9bwny
<5107>
janganlah
10la
<408>
hatimu
12bl
<3820>
melekat
11wtyst
<7896>
padanya
 
 
11
Satu kali
1txa
<259>
Allah
3Myhla
<430>
berfirman
2rbd
<1696>
dua
4Myts
<8147>
kali aku telah
5wz
<2098>
mendengarnya
6ytems
<8085>
yaitu
 
 
bahwa
7yk
<3588>
kuasa
8ze
<5797>
adalah milik
 
 
Allah
9Myhlal
<430>
12
Kasih setia
3dox
<2617>
adalah milik-Mu ya
1Klw
<0>
Tuhan
2ynda
<136>
karena
4yk
<3588>
Engkau
5hta
<859>
membalas
6Mlst
<7999>
manusia
7syal
<376>
sesuai
 
 
perbuatannya
8whvemk
<4639>