Prev Chapter Psalms 79 Next Chapter
1
Mazmur
1rwmzm
<4210>
Asaf
2Poal
<623>
Ya
 
 
Allah
3Myhla
<430>
bangsa-bangsa
5Mywg
<1471>
telah
 
 
mendatangi
4wab
<935>
milik pusaka-Mu
6Ktlxnb
<5159>
Mereka telah
 
 
mencemari
7wamj
<2930>
 
8ta
<853>
Bait
9lkyh
<1964>
Kudus-Mu
10Ksdq
<6944>
dan
 
 
menjadikan
11wmv
<7760>
 
12ta
<853>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
reruntuhan
14Myyel
<5856>
2
Mereka telah
 
 
menyerahkan
1wntn
<5414>
 
2ta
<853>
mayat
3tlbn
<5038>
hamba-hamba-Mu
4Kydbe
<5650>
kepada
 
 
burung-burung
6Pwel
<5775>
di
 
 
langit
7Mymsh
<8064>
sebagai
 
 
makanan
5lkam
<3978>
daging
8rvb
<1320>
orang-orang-Mu yang setia
9Kydyox
<2623>
kepada binatang yang
 
 
hidup
10wtyxl
<2416>
di
 
 
bumi
11Ura
<776>
3
Mereka telah
 
 
menumpahkan
1wkps
<8210>
darah
2Mmd
<1818>
mereka seperti
 
 
air
3Mymk
<4325>
di
 
 
sekeliling
4twbybo
<5439>
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
dan
 
 
tidak
6Nyaw
<369>
ada seorang pun
 
 
menguburkan
7rbwq
<6912>
mereka
 
 
4
Kami telah
 
 
menjadi
1wnyyh
<1961>
aib
2hprx
<2781>
bagi
 
 
sesama
3wnynksl
<7934>
kami
 
 
ejekan
4gel
<3933>
dan
 
 
celaan
5olqw
<7047>
bagi orang-orang
 
 
di sekeliling
6wnytwbybol
<5439>
kami
 
 
5
Berapa lama
1de
<5704>
lagi ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Apakah
2hm
<4100>
Engkau akan
 
 
marah
4Pnat
<599>
selamanya
5xunl
<5331>
Apakah
 
 
kecemburuan-Mu
9Ktanq
<7068>
akan
 
 
berkobar
6rebt
<1197>
seperti
7wmk
<3644>
api
8sa
<784>
6
Tumpahkanlah
1Kps
<8210>
kemarahan-Mu
2Ktmx
<2534>
atas
3la
<413>
bangsa-bangsa
4Mywgh
<1471>
yang
5rsa
<834>
tidak
6al
<3808>
mengenal
7Kwedy
<3045>
Engkau dan
 
 
atas
8lew
<5921>
kerajaan-kerajaan
9twklmm
<4467>
yang
10rsa
<834>
tidak
12al
<3808>
memanggil
13warq
<7121>
nama-Mu
11Kmsb
<8034>
7
Sebab
1yk
<3588>
mereka telah
 
 
melahap
2lka
<398>
 
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
dan
 
 
memusnahkan
7wmsh
<8074>
 
5taw
<853>
tempat tinggalnya
6whwn
<5116>
8
Jangan
1la
<408>
mengingat
2rkzt
<2142>
 
3wnl
<0>
kesalahan-kesalahan
4tnwe
<5771>
nenek moyang
5Mynsar
<7223>
biarlah
 
 
belas kasihan-Mu
8Kymxr
<7356>
segera
6rhm
<4118>
mendatangi
7wnwmdqy
<6923>
kami
 
 
karena
9yk
<3588>
kami
 
 
sangat
11dam
<3966>
direndahkan
10wnwld
<1809>
9
Tolong
1wnrze
<5826>
kami ya
 
 
Allah
2yhla
<430>
penyelamat
3wnesy
<3468>
kami oleh
 
 
karena
4le
<5921>
 
5rbd
<1697>
kemuliaan
6dwbk
<3519>
nama-Mu
7Kms
<8034>
lepaskan
8wnlyuhw
<5337>
kami dan
 
 
ampunilah
9rpkw
<3722>
 
10le
<5921>
dosa-dosa
11wnytajx
<2403>
kami oleh
 
 
karena
12Neml
<4616>
nama-Mu
13Kms
<8034>
10
Mengapa
1hml
<4100>
bangsa-bangsa
3Mywgh
<1471>
harus
 
 
berkata
2wrmay
<559>
Di mana
4hya
<346>
Allah
5Mhyhla
<430>
mereka Biarlah
 
 
pembalasan
9tmqn
<5360>
atas
 
 
darah
10Md
<1818>
hamba-hamba-Nya
11Kydbe
<5650>
yang
 
 
tertumpah
12Kwpsh
<8210>
diketahui
6edwy
<3045>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
7*Mywgb {Myygb}
<1471>
yang ada di depan
 
 
mata
8wnynyel
<5869>
kami
 
 
11
Biarlah
 
 
rintihan
3tqna
<603>
para
 
 
tawanan
4ryoa
<616>
sampai
1awbt
<935>
di hadapan-Mu
2Kynpl
<6440>
sesuai dengan
 
 
kebesaran
5ldgk
<1433>
kuasa-Mu
6Kewrz
<2220>
selamatkanlah
7rtwh
<3498>
anak-anak
8ynb
<1121>
kematian
9htwmt
<8546>
12
Balaskanlah
1bshw
<7725>
kepada
 
 
sesama
2wnynksl
<7934>
kami
 
 
tujuh kali lipat
3Mytebs
<7659>
ke
4la
<413>
dada
5Mqyx
<2436>
mereka
 
 
celaan
6Mtprx
<2781>
yang
7rsa
<834>
sama seperti mereka telah
 
 
mencela
8Kwprx
<2778>
Engkau ya
 
 
Tuhan
9ynda
<136>
13
Jadi
 
 
kami
1wnxnaw
<587>
umat-Mu
2Kme
<5971>
domba
3Nauw
<6629>
gembalaan-Mu
4Ktyerm
<4830>
akan
 
 
bersyukur
5hdwn
<3034>
kepada-Mu
6Kl
<0>
selamanya
7Mlwel
<5769>
Kami akan
 
 
menceritakan
10rpon
<5608>
puji-pujian
11Ktlht
<8416>
bagi-Mu dari
 
 
generasi
8rdl
<1755>
ke
 
 
generasi
9rdw
<1755>