Prev Chapter Psalms 80 Next Chapter
1
Untuk
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Menurut
2la
<413>
 
3Mynss
<0>
nada Bunga Bakung Perjanjian
4twde
<7802>
Mazmur
6rwmzm
<4210>
Asaf
5Poal
<623>
Dengarkanlah
9hnyzah
<238>
ya
 
 
Gembala
7her
<7462>
Israel
8larvy
<3478>
Engkau yang
 
 
memimpin
10ghn
<5090>
Yusuf
12Powy
<3130>
seperti
 
 
kawanan domba
11Nauk
<6629>
Engkau yang
 
 
bertakhta
13bsy
<3427>
di atas
 
 
kerubim
14Mybwrkh
<3742>
bersinarlah
15heypwh
<3313>
2
Di hadapan
1ynpl
<6440>
Efraim
2Myrpa
<669>
Benyamin
3Nmynbw
<1144>
dan
 
 
Manasye
4hsnmw
<4519>
bangkitkan
5hrrwe
<5782>
 
6ta
<853>
kekuatan-Mu
7Ktrwbg
<1369>
dan
 
 
datanglah
8hklw
<1980>
untuk
 
 
menyelamatkan
9htesyl
<3444>
kami
10wnl
<0>
3
Ya
 
 
Allah
1Myhla
<430>
pulihkan
2wnbysh
<7725>
kami
 
 
Sinarkanlah
3rahw
<215>
wajah-Mu
4Kynp
<6440>
maka kami akan
 
 
diselamatkan
5heswnw
<3467>
4
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2Myhla
<430>
semesta alam
3twabu
<6635>
berapa lama
5ytm 4de
<4970> <5704>
Engkau akan
 
 
marah
6tnse
<6225>
terhadap
 
 
doa-doa
7tlptb
<8605>
umat-Mu
8Kme
<5971>
5
Engkau telah
 
 
memberi
1Mtlkah
<398>
mereka
 
 
air mata
3hemd
<1832>
sebagai
 
 
makanan
2Mxl
<3899>
Engkau telah
 
 
memberi
4wmqstw
<8248> ==>
mereka
 
 
air mata
5twemdb
<1832>
sebagai
 
 
minuman
4wmqstw
<== <8248>
sebanyak tiga kali
6syls
<7991>
6
Engkau telah
 
 
menjadikan
1wnmyvt
<7760>
kami
 
 
pertengkaran
2Nwdm
<4066>
bagi
 
 
sesama
3wnynksl
<7934>
kami dan
 
 
musuh-musuh
4wnybyaw
<341>
kami
 
 
menertawakan
5wgely
<3932>
kami
6wml
<0>
7
Ya
 
 
Allah
1Myhla
<430>
semesta alam
2twabu
<6635>
pulihkanlah
3wnbysh
<7725>
kami
 
 
Sinarkanlah
4rahw
<215>
wajah-Mu
5Kynp
<6440>
maka kami akan
 
 
diselamatkan
6heswnw
<3467>
8
Engkau
 
 
mencabut
3eyot
<5265>
pohon anggur
1Npg
<1612>
dari
 
 
Mesir
2Myrumm
<4714>
Engkau
 
 
mengusir
4srgt
<1644>
bangsa-bangsa
5Mywg
<1471>
dan
 
 
menanamkan
6hejtw
<5193>
pohon itu
 
 
9
Engkau
 
 
lebih dahulu
2hynpl
<6440>
membersihkan
1tynp
<6437>
tanah untuknya maka pohon itu

berakar
3srstw
<8327>
dan
4hysrs
<8328>
memenuhi
5almtw
<4390>
negeri
6Ura
<776>
10
Gunung-gunung
2Myrh
<2022>
tertutup
1wok
<3680>
oleh
 
 
bayangannya
3hlu
<6738>
dan
 
 
pohon-pohon aras
5yzra
<730>
oleh
 
 
cabang-cabangnya
4hypnew
<6057>
 
6la
<410>
11
Cabang-cabangnya
2hryuq
<7105>
menjulur
1xlst
<7971>
sampai ke
3de
<5704>
lautan
4My
<3220>
dan
 
 
ranting-rantingnya
7hytwqnwy
<3127>
ke
5law
<413>
sungai
6rhn
<5104>
12
Mengapa
1hml
<4100>
Engkau
 
 
membongkar
2turp
<6555>
tembok-temboknya
3hyrdg
<1447>
sehingga
 
 
semua orang
5lk
<3605>
yang
 
 
lewat
6yrbe
<5674>
memetiknya
4hwraw
<717>
 
7Krd
<1870>
13
Babi
2ryzx
<2386>
hutan
3reym
<3293>
merusaknya
1hnmorky
<3765>
dan
 
 
binatang-binatang bergerak
4zyzw
<2123>
di
 
 
padang
5ydv
<7704>
memakannya
6hnery
<7462>
14
Ya TUHAN
 
 
Allah
1Myhla
<430>
semesta alam
2twabu
<6635>
kiranya
4an
<4994>
kembali
3bws
<7725>
Pandanglah
5jbh
<5027>
ke bawah dari
 
 
surga
6Mymsm
<8064>
dan
 
 
lihatlah
7harw
<7200>
pedulikanlah
8dqpw
<6485>
pohon anggur
9Npg
<1612>
ini
10taz
<2063>
15
akarnya
1hnkw
<3657>
yang
2rsa
<834>
ditanam
3hejn
<5193>
oleh
 
 
tangan kanan-Mu
4Knymy
<3225>
 
5lew
<5921>
anak-anaknya
6Nb
<1121>
yang telah Engkau
 
 
kuatkan
7htuma
<553>
 
8Kl
<0>
16
Ia sudah
 
 
dibakar
1hprv
<8313>
dengan
 
 
api
2sab
<784>
ia sudah
 
 
ditebang
3hxwok
<3683>
mereka
 
 
musnah
6wdbay
<6>
oleh karena
 
 
kecaman
4tregm
<1606>
wajah-Mu
5Kynp
<6440>
17
Akan tetapi
 
 
biarlah
1yht
<1961>
tangan-Mu
2Kdy
<3027>
ada
 
 
atas
3le
<5921>
seseorang
4sya
<376>
yang di
 
 
sebelah kanan-Mu
5Knymy
<3225>
atas
6le
<5921>
anak
7Nb
<1121>
manusia
8Mda
<120>
yang telah Engkau
 
 
kuatkan
9tuma
<553>
 
10Kl
<0>
18
Dengan demikian kami
 
 
takkan
1alw
<3808>
berbalik
2gwon
<5472>
dari-Mu
3Kmm
<4480>
hidupkanlah
4wnyxt
<2421>
kami maka kami akan
 
 
memanggil-manggil
6arqn
<7121>
nama-Mu
5Kmsbw
<8034>
19
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2Myhla
<430>
semesta alam
3twabu
<6635>
pulihkanlah
4wnbysh
<7725>
kami
 
 
sinarkanlah
5rah
<215>
wajah-Mu
6Kynp
<6440>
maka kami akan
 
 
diselamatkan
7heswnw
<3467>