Prev Chapter Psalms 91 Next Chapter
1
Dia yang
 
 
tinggal
1bsy
<3427>
dalam lindungan
2rtob
<5643>
Allah
 
 
Yang Mahatinggi
3Nwyle
<5945>
akan
 
 
bermalam
6Nnwlty
<3885>
dalam
 
 
naungan
4lub
<6738>
Yang Mahakuasa
5yds
<7706>
2
Aku akan
 
 
berkata
1rma
<559>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
Perlindunganku
3yoxm
<4268>
dan
 
 
kubu pertahananku
4ytdwumw
<4686>
Allahku
5yhla
<430>
yang kepada-Nya aku
 
 
percaya
6xjba
<982>
 
7wb
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
Dia
2awh
<1931>
akan
 
 
melepaskanmu
3Klyuy
<5337>
dari
 
 
perangkap
4xpm
<6341>
pemburu
5swqy
<3353>
dan dari
 
 
wabah penyakit
6rbdm
<1698>
yang
 
 
melanda
7twwh
<1942>
4
Dia akan
 
 
menyelimutimu
2Koy
<5526>
dengan
 
 
kepakan-kepakan-Nya
1wtrbab
<84>
dan
3Kl
<0>
di bawah
4txtw
<8478>
sayap-Nya
5wypnk
<3671>
kamu akan
 
 
menemukan perlindungan
6hoxt
<2620>
kesetiaan-Nya
9wtma
<571>
adalah
 
 
perisai
7hnu
<6793>
dan
 
 
dinding perlindungan
8hrxow
<5507>
5
Kamu
 
 
takkan
1al
<3808>
takut
2aryt
<3372>
pada
 
 
kengerian
3dxpm
<6343>
malam
4hlyl
<3915>
atau
 
 
anak panah
5Uxm
<2671>
yang
 
 
beterbangan
6Pwey
<5774>
pada
 
 
siang hari
7Mmwy
<3119>
6
atau
 
 
wabah penyakit
1rbdm
<1698>
yang
 
 
berjalan
3Klhy
<1980>
di
 
 
kegelapan
2lpab
<652>
atau
 
 
penghancuran
4bjqm
<6986>
yang
 
 
menyerang
5dwsy
<7736>
pada
 
 
siang hari
6Myrhu
<6672>
7
Seribu
3Pla
<505>
orang akan
 
 
rebah
1lpy
<5307>
di sisimu
2Kdum
<6654>
dan
 
 
sepuluh ribu
4hbbrw
<7233>
di kananmu
5Knymym
<3225>
tetapi
6Kyla
<413>
itu
 
 
takkan
7al
<3808>
mendekatimu
8sgy
<5066>
8
Kamu
 
 
hanya
1qr
<7535>
akan
 
 
memandang
3jybt
<5027>
dengan
 
 
matamu
2Kynyeb
<5869>
dan
 
 
melihat
6hart
<7200>
pembalasan
4tmlsw
<8011>
bagi
 
 
orang-orang fasik
5Myesr
<7563>
9
Sebab
1yk
<3588>
kamu
2hta
<859>
telah
 
 
menjadikan
6tmv
<7760>
TUHAN
3hwhy
<3068>
perlindunganmu
4yoxm
<4268>
Yang Mahatinggi
5Nwyle
<5945>
tempat kediamanmu
7Knwem
<4583>
10
Tidak ada
1al
<3808>
 
3Kyla
<413>
kejahatan
4her
<7451>
yang akan
 
 
menemuimu
2hnat
<579>
tidak ada
6al
<3808>
penyakit
5egnw
<5061>
yang akan
 
 
mendekati
7brqy
<7126>
tendamu
8Klhab
<168>
11
Sebab
1yk
<3588>
Dia akan
 
 
memerintahkan
3hwuy
<6680>
malaikat-malaikat-Nya
2wykalm
<4397>
 
4Kl
<0>
menjaga
5Krmsl
<8104>
seluruh
6lkb
<3605>
jalanmu
7Kykrd
<1870>
12
Mereka akan
 
 
mengangkatmu
3Knwavy
<5375>
di atas
1le
<5921>
tangan
2Mypk
<3709>
mereka
 
 
sehingga
4Np
<6435> ==>
kakimu
7Klgr
<7272>
takkan
4Np
<== <6435>
tersandung
5Pgt
<5062>
pada
 
 
batu
6Nbab
<68>
13
Kamu akan
 
 
melangkahi
4Krdt
<1869>
 
1le
<5921>
singa
2lxs
<7826>
dan
 
 
ular berbisa
3Ntpw
<6620>
singa muda
6rypk
<3715>
dan
 
 
naga laut
7Nyntw
<8577>
akan
 
 
kauinjak-injak
5omrt
<7429>
14
Sebab
1yk
<3588>
dia
2yb
<0>
mengasihi
3qsx
<2836>
Aku maka Aku akan
 
 
membebaskannya
4whjlpaw
<6403>
Aku akan
 
 
melindunginya
5whbgva
<7682>
karena
6yk
<3588>
dia
 
 
mengenal
7edy
<3045>
nama-Ku
8yms
<8034>
15
Ketika dia akan
 
 
berseru
1ynarqy
<7121>
kepada-Ku Aku akan
 
 
menjawabnya
2whneaw
<6030>
Aku akan
 
 
bersama
3wme
<5973>
dia dalam
 
 
kesusahan
5hrub
<6869>
Aku
4ykna
<595>
akan
6whulxa
<2502>
meluputkannya dan
 
 
memuliakannya
7whdbkaw
<3513>
16
Dengan masa hidup yang
 
 
panjang
1Kra
<753>
Aku akan
2Mymy
<3117>
memuaskan
3wheybva
<7646>
dia dan akan membiarkannya
 
 
melihat
4wharaw
<7200>
keselamatan-Ku
5ytewsyb
<3444>