Prev Chapter Exodus 24 Next Chapter
1
Kemudian Dia
 
 
berfirman
3rma
<559>
kepada
1law
<413>
Musa
2hsm
<4872>
Naiklah
4hle
<5927>
ke
5la
<413>
hadapan
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
kamu
7hta
<859>
Harun
8Nrhaw
<175>
Nadab
9bdn
<5070>
Abihu
10awhybaw
<30>
dan
 
 
tujuh puluh
11Myebsw
<7657>
tua-tua
12ynqzm
<2205>
Israel
13larvy
<3478>
dan
 
 
bersujudlah
14Mtywxtshw
<7812>
dari
 
 
kejauhan
15qxrm
<7350>
2
Hanya
3wdbl
<905>
 
1sgnw
<5066>
Musa
2hsm
<4872>
yang boleh
 
 
mendekati
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tetapi
 
 
mereka
6Mhw
<1992>
tidak
7al
<3808>
boleh
 
 
mendekat
8wsgy
<5066>
dan
 
 
bangsa
9Mehw
<5971>
itu pun
 
 
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
naik
11wley
<5927>
bersamanya
12wme
<5973>
3
Musa
2hsm
<4872>
datang
1abyw
<935>
dan
 
 
menyampaikan
3rpoyw
<5608>
 
5ta 4Mel
<853> <5971>
segala
6lk
<3605>
firman
7yrbd
<1697>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
9taw
<853>
segala
10lk
<3605>
peraturan
11Myjpsmh
<4941>
tersebut kepada bangsa itu
 
 
Seluruh
13lk
<3605>
bangsa
14Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
12Neyw
<6030>
dengan
 
 
satu
16dxa
<259>
suara
15lwq
<6963>
dan
 
 
berkata
17wrmayw
<559>
Kami akan melaksanakan
 
 
semua
18lk
<3605>
perintah
19Myrbdh
<1697>
yang
20rsa
<834>
telah
 
 
difirmankan
21rbd
<1696>
oleh
 
 
TUHAN
22hwhy
<3068>
 
23hven
<6213>
4
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
menulis
1btkyw
<3789>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
firman
5yrbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
itu dan bangun
 
 
pagi-pagi
7Mksyw
<7925>
pada
 
 
keesokan
8rqbb
<1242>
harinya untuk
 
 
mendirikan
9Nbyw
<1129>
sebuah
 
 
mazbah
10xbzm
<4196>
di
 
 
kaki
11txt
<8478>
gunung
12rhh
<2022>
itu dengan
 
 
dua
13Mytsw
<8147>
belas
14hrve
<6240>
tiang
15hbum
<4676>
sesuai
 
 
dua
16Mynsl
<8147>
belas
17rve
<6240>
suku
18yjbs
<7626>
Israel
19larvy
<3478>
5
Dia
 
 
mengutus
1xlsyw
<7971>
beberapa
2ta
<853>
pemuda
3yren
<5288>
dari
 
 
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
lalu mereka
 
 
mempersembahkan
6wleyw
<5927>
kurban bakaran
7tle
<5930>
dan
 
 
mengurbankan
8wxbzyw
<2076>
sapi-sapi jantan muda
12Myrp
<6499>
sebagai
9Myxbz
<2077>
persembahan pendamaian
10Mymls
<8002>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
6
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
1xqyw
<3947>
setengah
3yux
<2677>
dari
 
 
darah
4Mdh
<1818>
kurban itu dan

memasukkannya
5Mvyw
<7760>
ke dalam
 
 
mangkuk-mangkuk
6tngab
<101>
dan
 
 
setengah
7yuxw
<2677>
darah
8Mdh
<1818>
yang lainnya
 
 
dipercikkannya
9qrz
<2236>
di
10le
<5921>
mazbah
11xbzmh
<4196>
7
Setelah itu dia
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
kitab
2rpo
<5612>
perjanjian
3tyrbh
<1285>
dan
 
 
membacakannya
5ynzab 4arqyw
<241> <7121> ==>
di
 
 
depan
5ynzab
<== <241>
bangsa
6Meh
<5971>
itu Lalu mereka
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
Segala
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
firmankan
10rbd
<1696>
akan kami
 
 
lakukan
13emsnw
<8085>
dan
 
 
taati
12hven
<6213>
8
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
darah
4Mdh
<1818>
itu dan
 
 
memercikkannya
5qrzyw
<2236>
ke atas
6le
<5921>
bangsa
7Meh
<5971>
itu dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
Lihatlah
9hnh
<2009>
darah
10Md
<1818>
perjanjian
11tyrbh
<1285>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
adakan
13trk
<3772>
denganmu
15Mkme
<5973>
berdasarkan
16le
<5921>
semua
17lk
<3605>
firman
18Myrbdh
<1697>
itu
19hlah
<428>
9
Kemudian
1leyw
<5927>
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
Nadab
4bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
5awhybaw
<30>
serta
 
 
tujuh puluh
6Myebsw
<7657>
tua-tua
7ynqzm
<2205>
Israel
8larvy
<3478>
naik ke gunung
 
 
10
lalu mereka
 
 
melihat
1waryw
<7200>
 
2ta
<853>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
dan
 
 
di bawah
5txtw
<8478>
kaki-Nya
6wylgr
<7272>
tampak
 
 
sesuatu
7hvemk
<4639>
seperti
 
 
lantai
8tnbl
<3840>
dari
 
 
batu nilam
9rypoh
<5601>
yang tampaknya bagaikan
10Muekw
<6106>
langit
11Mymsh
<8064>
yang
 
 
cerah
12rhjl
<2892>
11
Allah
 
 
tidak
5al
<3808>
mengulurkan
6xls
<7971>
tangan-Nya
7wdy
<3027>
ke atas
1law
<413>
para
 
 
pemimpin
2ylyua
<678>
keturunan
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
itu dan mereka pun
 
 
melihat
8wzxyw
<2372>
 
9ta
<853>
Allah
10Myhlah
<430>
lalu
 
 
makan
11wlkayw
<398>
dan
 
 
minum
12wtsyw
<8354>
 
13o
<0>
12
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Datanglah
5hle
<5927> ==>
kepada-Ku
6yla
<413>
di atas
5hle
<== <5927>
gunung
7hrhh
<2022>
dan
 
 
tinggallah
8hyhw
<1961>
di sana
9Ms
<8033>
Aku hendak
 
 
memberikan
10hntaw
<5414>
 
12ta 11Kl
<853> <0>
loh-loh
13txl
<3871>
batu
14Nbah
<68>
kepadamu dan
 
 
hukum
15hrwthw
<8451>
dan
 
 
perintah-perintah
16hwumhw
<4687>
yang
17rsa
<834>
telah Aku
 
 
tulis
18ytbtk
<3789>
supaya kamu dapat
 
 
mengajarkannya
19Mtrwhl
<3384>
kepada mereka
 
 
13
Setelah itu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
bangkit
1Mqyw
<6965>
begitu pula dengan
 
 
Yosua
3eswhyw
<3091>
yang
 
 
melayaninya
4wtrsm
<8334>
dan
 
 
Musa
6hsm
<4872>
pun
 
 
naik
5leyw
<5927>
ke
7la
<413>
gunung
8rh
<2022>
Allah
9Myhlah
<430>
14
Dia
 
 
berkata
3rma
<559>
kepada
1law
<413>
para
 
 
tua-tua
2Mynqzh
<2205>
Tunggulah
4wbs
<3427>
kami
5wnl
<0>
di
 
 
sini
6hzb
<2088>
sampai
7de
<5704>
kami
8rsa
<834>
kembali
9bwsn
<7725>
kepadamu
10Mkyla
<413>
Lihat
11hnhw
<2009>
Harun
12Nrha
<175>
dan
 
 
Hur
13rwxw
<2354>
bersama
14Mkme
<5973>
denganmu jadi
 
 
siapa
15ym
<4310>
pun yang berperkara biarlah dia datang kepada
18sgy 17Myrbd 16leb
<5066> <1697> <1167>
mereka
19Mhla
<413>
15
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
naik
1leyw
<5927>
ke
3la
<413>
gunung
4rhh
<2022>
dan
5okyw
<3680>
awan
6Nneh
<6051>
menyelimuti
7ta
<853>
gunung
8rhh
<2022>
itu
 
 
16
Kemuliaan
2dwbk
<3519>
TUHAN
3hwhy
<3068>
bersemayam
1Nksyw
<7931>
di
4le
<5921>
Gunung
5rh
<2022>
Sinai
6ynyo
<5514>
dan
7whokyw
<3680>
awan
8Nneh
<6051>
menyelimutinya selama
 
 
6
9tss
<8337>
hari
10Mymy
<3117>
Pada
 
 
hari
14Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketujuh
15yeybsh
<7637>
Dia
11arqyw
<7121>
memanggil
12la
<413>
Musa
13hsm
<4872>
dari
 
 
tengah-tengah
16Kwtm
<8432>
awan
17Nneh
<6051>
itu
 
 
17
Di
 
 
mata
8ynyel
<5869>
keturunan
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
wujud
1harmw
<4758>
kemuliaan
2dwbk
<3519>
TUHAN
3hwhy
<3068>
itu seperti
 
 
api
4sak
<784>
yang
 
 
melahap
5tlka
<398>
di
 
 
puncak
6sarb
<7218>
gunung
7rhh
<2022>
itu
 
 
18
Musa
2hsm
<4872>
masuk
1abyw
<935>
ke
 
 
tengah-tengah
3Kwtb
<8432>
awan
4Nneh
<6051>
itu dan dia
 
 
naik
5leyw
<5927>
ke
6la
<413>
atas
 
 
gunung
7rhh
<2022>
 
8yhyw
<1961>
Musa
9hsm
<4872>
berada di
 
 
gunung
10rhb
<2022>
itu selama
 
 
40
11Myebra
<705>
hari
12Mwy
<3117>
dan
 
 
40
13Myebraw
<705>
malam
14hlyl
<3915>
 
15P
<0>