Prev Chapter Exodus 36 Next Chapter
1
 
1hvew
<6213>
Bezaleel
2lalub
<1212>
Aholiab
3baylhaw
<171>
dan
 
 
setiap
4lkw
<3605>
orang
5sya
<376>
yang ahli
7bl 6Mkx
<3820> <2450>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
dikaruniai
9Ntn
<5414>
TUHAN
10hwhy
<3068>
dengan
 
 
keahlian
11hmkx
<2451>
dan
 
 
pengertian
12hnwbtw
<8394>
untuk
13hmhb
<1992>
mengetahui
14tedl
<3045>
bagaimana
 
 
mengerjakan
15tvel
<6213>
 
16ta
<853>
segala
17lk
<3605>
pekerjaan
18tkalm
<4399>
tempat kudus
20sdqh
<6944>
harus
 
 
bekerja berdasarkan
19tdbe
<5656>
segala sesuatu
21lkl
<3605>
yang
22rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
23hwu
<6680>
Allah
24hwhy
<3068>
2
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3la
<413>
Bezaleel
4lalub
<1212>
 
5law
<413>
Aholiab
6baylha
<171>
dan
7law
<413>
semua
8lk
<3605>
orang
9sya
<376>
yang ahli
11bl 10Mkx
<3820> <2450>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
dikaruniai
13Ntn
<5414>
dengan
 
 
keahlian
16wblb 15hmkx
<3820> <2451>
dari
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan
 
 
setiap
17lk
<3605>
orang
 
 
yang
18rsa
<834>
hatinya
20wbl
<3820>
menggerakkan
19wavn
<5375>
dia untuk
 
 
datang
21hbrql
<7126>
melakukan
24tvel
<6213>
 
22la
<413>
pekerjaan
23hkalmh
<4399>
itu
25hta
<853>
3
Dari
2ynplm
<6440>
Musa
3hsm
<4872>
mereka
 
 
menerima
1wxqyw
<3947>
 
4ta
<853>
segala
5lk
<3605>
persembahan
6hmwrth
<8641>
itu
 
 
yang
7rsa
<834>
dibawa
8waybh
<935>
oleh
 
 
keturunan
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
untuk
 
 
pekerjaan
11tkalml
<4399>
pelayanan
12tdbe
<5656>
tempat kudus
13sdqh
<6944>

15hta 14tvel
<853> <6213>
Mereka
16Mhw
<1992>
pun
18wyla
<413>
masih
19dwe
<5750>
terus
 
 
membawa
17waybh
<935>
persembahan sukarela
20hbdn
<5071>
setiap pagi
22rqbb 21rqbb
<1242> <1242>
4
Lalu
 
 
semua
2lk
<3605>
orang yang ahli
3Mymkxh
<2450>
yang
 
 
melakukan
4Myveh
<6213>
 
5ta
<853>
setiap
6lk
<3605>
pekerjaan
7tkalm
<4399>
tempat kudus
8sdqh
<6944>
itu
 
 
datang
1wabyw
<935>
masing-masing
10sya 9sya
<376> <376>
menurut
 
 
tugas
11wtkalmm
<4399>
yang
12rsa
<834>
sedang
 
 
mereka
13hmh
<1992>
kerjakan
14Myve
<6213>
5
dan
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Musa
3hsm
<4872>
Bangsa
6Meh
<5971>
ini
 
 
membawa
7aybhl
<935>
 
4rmal
<559>
lebih banyak
5Mybrm
<7235>
dari yang
 
 
dibutuhkan
8ydm
<1767>
untuk
 
 
melakukan
9hdbeh
<5656>
pekerjaan
10hkalml
<4399>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
perintahkan
12hwu
<6680>
kepada kita
15hta 14tvel
<853> <6213>
6
Oleh sebab itu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
dan
 
 
mengumumkan
4lwq 3wrybeyw
<6963> <5674>
ke seluruh
 
 
perkemahan
5hnxmb
<4264>
katanya
6rmal
<559>
Jangan
9la
<408>
ada
 
 
lagi
11dwe
<5750>
laki-laki
7sya
<376>
atau
 
 
perempuan
8hsaw
<802>
yang
 
 
membuat
10wvey
<6213>
apa pun
12hkalm
<4399>
sebagai
 
 
persembahan
13tmwrtl
<8641>
untuk
 
 
tempat kudus
14sdqh
<6944>
Demikianlah
 
 
bangsa
16Meh
<5971>
itu
 
 
dicegah
15alkyw
<3607>
dari
 
 
memberikan
17aybhm
<935>
persembahan
 
 
7
sebab
 
 
bahan-bahan
1hkalmhw
<4399>
yang mereka
 
 
miliki
2htyh
<1961>
sudah
 
 
cukup
3Myd
<1767>
untuk
 
 
melaksanakan
6twvel
<6213>
segala
4lkl
<3605>
pekerjaan
5hkalmh
<4399>
itu bahkan
7hta
<853>
berlebih
8rtwhw
<3498>
 
9o
<0>
8
Lalu
 
 
semua
2lk
<3605>
orang yang ahli
4bl 3Mkx
<3820> <2450>
di antara orang-orang yang
 
 
mengerjakan
5yveb
<6213>
pekerjaan
6hkalmh
<4399>
itu
 
 
membuat
1wveyw
<6213>
 
7ta
<853>
Tenda Suci
8Nksmh
<4908>
dengan
 
 
sepuluh
9rve
<6235>
tirai
10teyry
<3407>
dari
 
 
linen halus
11ss
<8336>
yang
 
 
dipintal
12rzsm
<7806>
dari kain
 
 
biru
13tlktw
<8504>
dan kain
 
 
ungu
14Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
16yns 15telwtw
<8144> <8438>
dengan
 
 
kerub-kerub
17Mybrk
<3742>
yang
 
 
dikerjakan
18hvem
<4639>
oleh
 
 
orang yang ahli
19bsx
<2803>

21Mta 20hve
<853> <6213>
9
Panjang
1Kra
<753>
setiap
3txah
<259>
tirai
2heyryh
<3407>
harus
 
 
28
5Myrvew 4hnms
<6242> <8083>
hasta
6hmab
<520>
dan
 
 
lebar
7bxrw
<7341>
setiap
 
 
tirai
10heyryh
<3407>
harus
 
 
4
8ebra
<702>
hasta
9hmab
<520>
dan
11txah
<259>
ukuran
12hdm
<4060>
semua
14lkl
<3605>
tirai
15teyryh
<3407>
harus
 
 
sama
13txa
<259>
10
Dia
 
 
menyambung
1rbxyw
<2266>
 
2ta
<853>
lima
3smx
<2568>
tirai
4teyryh
<3407>
satu
5txa
<259>
 
6la
<413>
sama
7txa
<376>
lain dan
 
 
menyambung
10rbx
<2266>
juga
 
 
lima
8smxw
<2568>
tirai
9teyry
<3407>
yang lainnya
 
 
satu
11txa
<259>
sama
12la
<413>
lain
13txa
<376>
11
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
lubang pengancing
2tall
<3924>
dari
 
 
kain biru
3tlkt
<8504>
di
4le
<5921>
tepi
5tpv
<8193>
tirai
6heyryh
<3407>
yang
 
 
terluar
8huqm
<7098>
dari
 
 
kelompok tirai
9trbxmb
<4225>
yang
 
 
pertama
7txah
<259>
Dia juga
 
 
membuat
11hve
<6213>
hal yang sama
10Nk
<3651>
di
 
 
tepi
12tpvb
<8193>
tirai
13heyryh
<3407>
terluar
14hnwuyqh
<7020>
dari
 
 
kelompok tirai
15trbxmb
<4225>
yang
 
 
kedua
16tynsh
<8145>
12
Dia
 
 
membuat
3hve
<6213>
lima puluh
1Mysmx
<2572>
lubang
2tall
<3924>
pada
 
 
tirai
4heyryb
<3407>
yang
 
 
pertama
5txah
<259>
dan dia
 
 
membuat
8hve
<6213>
lima puluh
6Mysmxw
<2572>
lubang
7tall
<3924>
di
 
 
tepi
9huqb
<7097>
tirai
10heyryh
<3407>
dari
11rsa
<834>
rangkaian
12trbxmb
<4225>
yang
 
 
kedua
13tynsh
<8145>
Lubang-lubang
15tallh
<3924>
itu
 
 
saling
18txa 17la 16txa
<259> <413> <259>
berhadapan
14tlybqm
<6901>
13
Lalu dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
lima puluh
2Mysmx
<2572>
kaitan
3yorq
<7165>
emas
4bhz
<2091>
dan
 
 
menyambungkan
5rbxyw
<2266>
 
6ta
<853>
tirai-tirai
7teryh
<3407>
itu
 
 
satu
8txa
<259>
sama
9la
<413>
lain
10txa
<259>
dengan
 
 
kaitan-kaitan
11Myorqb
<7165>
itu
 
 
sehingga
12yhyw
<1961>
Tenda Suci
13Nksmh
<4908>
itu menjadi
 
 
satu
14dxa
<259>
 
15o
<0>
14
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
tirai
2teyry
<3407>
dari bulu

kambing
3Myze
<5795>
sebagai
 
 
tudung
4lhal
<168>
 
5le
<5921>
Tenda Suci
6Nksmh
<4908>
dan dia
 
 
membuatnya
10hve
<6213>
sebanyak
 
 
sebelas
8hrve 7ytse
<6240> <6249>
tirai
9teyry
<3407>
 
11Mta
<853>
15
Panjang
1Kra
<753>
masing-masing
3txah
<259>
tirai
2heyryh
<3407>
harus
 
 
30
4Mysls
<7970>
hasta
5hmab
<520>
dan
 
 
lebar
8bxr
<7341>
masing-masing
10txah
<259>
tirai
9heyryh
<3407>
harus
 
 
4
6ebraw
<702>
hasta
7twma
<520>
Sebelas
14hrve 13ytsel
<6240> <6249>
tirai
15teyry
<3407>
itu harus
 
 
sama
12txa
<259>
ukurannya
11hdm
<4060>
16
Dia
 
 
menyambung
1rbxyw
<2266>
 
2ta
<853>
lima
3smx
<2568>
tirai
4teyryh
<3407>
secara
 
 
tersendiri
5dbl
<905>
dan
6taw
<853>
enam
7ss
<8337>
tirai
8teyryh
<3407>
secara tersendiri
9dbl
<905>
17
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
lima puluh
3Mysmx
<2572>
lubang
2tall
<3924>
di
4le
<5921>
tepi
5tpv
<8193>
tirai
6heyryh
<3407>
yang
 
 
paling luar
7hnuyqh
<7020>
dari
 
 
rangkaian
8trbxmb
<4225>
yang pertama dan

lima puluh
9Mysmxw
<2572>
lubang
10tall
<3924>
 
11hve
<6213>
di
12le
<5921>
tepi
13tpv
<8193>
tirai
14heyryh
<3407>
dari
 
 
rangkaian
15trbxh
<2279>
yang
 
 
kedua
16tynsh
<8145>
18
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
lima puluh
4Mysmx
<2572>
kaitan
2yorq
<7165>
perunggu
3tsxn
<5178>
untuk
 
 
menyambung
5rbxl
<2266>
 
6ta
<853>
tirai-tirai
7lhah
<168>
itu agar
 
 
menjadi
8tyhl
<1961>
satu kesatuan
9dxa
<259>
19
Lalu dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
tudung
2hokm
<4372>
tenda
3lhal
<168>
dari
 
 
kulit
4tre
<5785>
domba jantan
5Myla
<352>
yang
 
 
dicelup merah
6Mymdam
<119>
dan
 
 
tudung
7hokmw
<4372>
dari
 
 
kulit
8tre
<5785>
lumba-lumba
9Mysxt
<8476>
pada bagian
 
 
atasnya
10hlemlm
<4605>
 
11o
<0>
20
Lalu dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
papan-papan
3Mysrqh
<7175>
Tenda Suci
4Nksml
<4908>
itu dari
 
 
kayu
5yue
<6086>
akasia
6Myjs
<7848>
yang
 
 
tegak lurus
7Mydme
<5975>
21
Panjang
3Kra
<753>
setiap
 
 
papan
4srqh
<7175>
harus
 
 
10
1rve
<6235>
hasta
5hmaw 2tma
<520> <520>
dan
 
 
lebar
8bxr
<7341>
setiap
 
 
papan
9srqh
<7175>
harus
 
 
1,5
10dxah 6yuxw
<259> <2677>
hasta
7hmah
<520>
22
Pada
 
 
setiap
4dxah
<259>
papan
3srql
<7175>
ada
 
 
dua
1yts
<8147>
pasak
2tdy
<3027>
untuk
 
 
menyatukan
5tblsm
<7947>
yang
 
 
satu
6txa
<259>
dengan
7la
<413>
yang
 
 
lainnya
8txa
<259>
demikianlah
9Nk
<3651>
dia
 
 
membuat
10hve
<6213>
semua
11lkl
<3605>
papan
12ysrq
<7175>
untuk
 
 
Tenda Suci
13Nksmh
<4908>
23
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
papan-papan
3Mysrqh
<7175>
untuk
 
 
Tenda Suci
4Nksml
<4908>
yaitu
 
 
dua puluh
5Myrve
<6242>
papan
6Mysrq
<7175>
untuk
 
 
sisi
7tapl
<6285>
sebelah
 
 
selatan
8bgn
<5045>
ke
 
 
arah selatan
9hnmyt
<8486>
24
dan dia membuat
 
 
empat puluh
1Myebraw
<705>
alas
2ynda
<134>
perak
3Pok
<3701>
di
4hve
<6213>
bawah
5txt
<8478>
dua puluh
6Myrve
<6242>
papan
7Mysrqh
<7175>
itu yaitu
 
 
dua
8yns
<8147>
alas
9Mynda
<134>
di
 
 
bawah
10txt
<8478>
satu
12dxah
<259>
papan
11srqh
<7175>
untuk
 
 
dua
13ytsl
<8147>
pasaknya dan
14wytdy
<3027>
dua
15ynsw
<8147>
alas
16Mynda
<134>
di
 
 
bawah
17txt
<8478>
papan
18srqh
<7175>
yang
 
 
lain
19dxah
<259>
untuk
 
 
dua
20ytsl
<8147>
pasaknya
21wytdy
<3027>
25
Kemudian untuk
 
 
sisi
1elulw
<6763>
kedua
3tynsh
<8145>
Tenda Suci
2Nksmh
<4908>
yaitu untuk
 
 
sebelah
4tapl
<6285>
utara
5Nwpu
<6828>
dia
 
 
membuat
6hve
<6213>
dua puluh
7Myrve
<6242>
papan
8Mysrq
<7175>
26
dengan
 
 
empat puluh
1Myebraw
<705>
alas
2Mhynda
<134>
peraknya
3Pok
<3701>
dua
4yns
<8147>
alas
5Mynda
<134>
di
 
 
bawah
6txt
<8478>
satu
8dxah
<259>
papan
7srqh
<7175>
dan
 
 
dua
9ynsw
<8147>
alas
10Mynda
<134>
di
 
 
bawah
11txt
<8478>
papan
12srqh
<7175>
yang
 
 
lainnya
13dxah
<259>
27
Untuk dua
 
 
sisi
1ytkrylw
<3411>
Tenda Suci
2Nksmh
<4908>
di sebelah
 
 
barat
3hmy
<3220>
dia
 
 
membuat
4hve
<6213>
enam
5hss
<8337>
papan
6Mysrq
<7175>
28
Dia
 
 
membuat
3hve
<6213>
dua
1ynsw
<8147>
papan
2Mysrq
<7175>
untuk dua
 
 
sudut
4teuqml
<4742>
Tenda Suci
5Nksmh
<4908>
di bagian
 
 
belakang
6Mytkryb
<3411>
29
Papan-papan itu

harus
1wyhw
<1961>
disambung
2Mmawt
<8382>
pada
 
 
bagian bawahnya
3hjmlm
<4295>
dan
4wdxyw
<3162>
harus
5wyhy
<1961>
disambung
6Mymt
<8382>
sampai ke
7la
<413>
atas
8wsar
<7218>
sampai
 
 
pada
9la
<413>
gelang
10tebjh
<2885>
yang
 
 
pertama
11txah
<259>
Demikianlah
12Nk
<3651>
harus terjadi bagi
 
 
keduanya
14Mhynsl
<8147>
mereka akan
 
 
membentuk
13hve
<6213>
dua
15ynsl
<8147>
sudut
16teuqmh
<4740>
30
Jadi
 
 
ada
1wyhw
<1961>
delapan
2hnms
<8083>
papan
3Mysrq
<7175>
dengan
 
 
enam
6hss
<8337>
belas
7rve
<6240>
alas
10Mynda 8Mynda 4Mhyndaw
<134> <134> <134>
peraknya
5Pok
<3701>
dua
11yns 9yns
<8147> <8147>
alas
12Mynda
<134>
di
 
 
bawah
13txt
<8478>
masing-masing
 
 
papan
14srqh
<7175>
 
15dxah
<259>
31
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
palang-palang
2yxyrb
<1280>
dari
 
 
kayu
3yue
<6086>
akasia
4Myjs
<7848>
lima
5hsmx
<2568>
untuk
 
 
papan-papan
6ysrql
<7175>
pada
 
 
satu
9txah
<259>
sisi
7elu
<6763>
Tenda Suci
8Nksmh
<4908>
32
dan
 
 
lima
1hsmxw
<2568>
palang
2Mxyrb
<1280>
untuk
 
 
papan
3ysrql
<7175>
pada
 
 
sisi
4elu
<6763>
lain
6tynsh
<8145>
Tenda Suci
5Nksmh
<4908>
dan
 
 
lima
7hsmxw
<2568>
palang
8Mxyrb
<1280>
untuk
 
 
papan-papan
9ysrql
<7175>
Tenda Suci
10Nksmh
<4908>
bagian
 
 
belakang
11Mytkryl
<3411>
di sisi sebelah
 
 
barat
12hmy
<3220>
33
Mereka
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
palang
3xyrbh
<1280>
tengah
4Nkyth
<8484>
yang
 
 
melintang
5xrbl
<1272>
di
 
 
tengah-tengah
6Kwtb
<8432>
papan-papan
7Mysrqh
<7175>
itu
 
 
dari
8Nm
<4480>
ujung
9huqh
<7097>
ke
10la
<413>
ujung
11huqh
<7097>
34
Lalu dia
 
 
melapisi
3hpu
<6823>
 
1taw
<853>
papan-papan
2Mysrqh
<7175>
itu dengan
 
 
emas
4bhz
<2091>
dan
 
 
membuat
7hve
<6213>
 
5taw
<853>
gelang-gelangnya
6Mtebj
<2885>
dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
untuk
 
 
memasang
9Mytb
<1004>
palang-palang
10Mxyrbl
<1280>
itu dan
 
 
melapisi
11Puyw
<6823>
 
12ta
<853>
palang-palangnya
13Mxyrbh
<1280>
dengan
 
 
emas
14bhz
<2091>
35
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
tirai
3tkrph
<6532>
dari kain
 
 
biru
4tlkt
<8504>
dan kain
 
 
ungu
5Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
7yns 6telwtw
<8144> <8438>
dan kain
 
 
linen halus
8ssw
<8336>
yang
 
 
disulam
9rzsm
<7806>
dengan
13hta 12hve 11bsx 10hvem
<853> <6213> <2803> <4639>
kerub-kerub
14Mybrk
<3742>
oleh orang yang ahli
 
 
36
Untuk tirai itu dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2hl
<0>
empat
3hebra
<702>
tiang
4ydwme
<5982>
dari kayu
 
 
akasia
5Myjs
<7848>
dan
 
 
melapisinya
6Mpuyw
<6823>
dengan
 
 
emas
7bhz
<2091>
dengan
 
 
kaitan-kaitan
8Mhyww
<2053>
emasnya
9bhz
<2091>
dan untuk tiang-tiangnya dia
 
 
menuang
10quyw
<3332>
 
11Mhl
<0>
empat
12hebra
<702>
alas
13ynda
<134>
dari
 
 
perak
14Pok
<3701>
37
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
tirai
2Kom
<4539>
untuk
 
 
pintu masuk
3xtpl
<6607>
ke
 
 
tenda
4lhah
<168>
itu dari kain
 
 
biru
5tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
6Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
8yns 7telwtw
<8144> <8438>
dan kain
 
 
linen halus
9ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
10rzsm
<7806>
dengan
 
 
sulaman
12Mqr 11hvem
<7551> <4639>
38
Untuk tirai ini dia membuat
 
 
lima
3hsmx
<2568>
 
1taw
<853>
tiang
2wydwme
<5982>
dari kayu akasia dan
5Mhyww 4taw
<2053> <853>
melapisi
6hpuw
<6823>
ujung-ujung
7Mhysar
<7218>
dan
 
 
penyambung-penyambungnya
8Mhyqsxw
<2838>
dengan
 
 
emas
9bhz
<2091>
tetapi
 
 
lima
11hsmx
<2568>
alasnya
10Mhyndaw
<134>
dibuat dari
 
 
perunggu
12tsxn
<5178>
 
13P
<0>