Prev Chapter Exodus 38 Next Chapter
1
Bezaleel
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzm
<4196>
persembahan bakaran
4hleh
<5930>
dari
 
 
kayu
5yue
<6086>
akasia
6Myjs
<7848>
yang
 
 
panjangnya
9wkra
<753>
5
7smx
<2568>
hasta
8twma
<520>
dan
 
 
lebarnya
12wbxr
<7341>
5
10smxw
<2568>
hasta
11twma
<520>
bentuknya persegi
13ewbr
<7251>
dengan
 
 
tinggi
16wtmq
<6967>
3
14slsw
<7969>
hasta
15twma
<520>
2
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
tanduk-tanduk
2wytnrq
<7161>
untuk
3le
<5921>
empat
4ebra
<702>
sudutnya
5wytnp
<6438>
dan
7wyh 6wnmm
<1961> <4480>
tanduk-tanduk
8wytnrq
<7161>
dibuat seiras dengannya lalu dia
 
 
melapisinya
9Puyw
<6823>
dengan
10wta
<853>
perunggu
11tsxn
<5178>
3
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
segala
3lk
<3605>
perkakas
4ylk
<3627>
untuk
 
 
mazbah
5xbzmh
<4196>
itu yaitu
6ta
<853>
belanga-belanganya
7tryoh
<5518>
 
8taw
<853>
sekop-sekopnya
9Myeyh
<3257>
 
10taw
<853>
bokor-bokornya
11tqrzmh
<4219>
 
12ta
<853>
garpu-garpunya
13tglzmh
<4207>
dan
14taw
<853>
perbaraannya
15ttxmh
<4289>
dia
 
 
membuat
18hve
<6213>
segala
16lk
<3605>
perkakas
17wylk
<3627>
itu dari
 
 
perunggu
19tsxn
<5178>
4
Kemudian dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
terali
3rbkm
<4345>
dari
4hvem
<4639>
jala-jala
5tsr
<7568>
perunggu
6tsxn
<5178>
di bawah
7txt
<8478>
pinggiran
8wbkrk
<3749>
mazbah
2xbzml
<4196>
dari
 
 
sebelah bawah
9hjmlm
<4295>
sampai
10de
<5704>
ke
 
 
tengah-tengah
11wyux
<2677>
mazbah itu

5
Kemudian dia
 
 
menuang
1quyw
<3332>
empat
2ebra
<702>
gelang
3tebj
<2885>
untuk
 
 
empat
4ebrab
<702>
sudut
5twuqh
<7099>
terali
6rbkml
<4345>
perunggu
7tsxnh
<5178>
itu sebagai
 
 
tempat
8Mytb
<1004>
pengusung-pengusungnya
9Mydbl
<905>
6
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
pengusung-pengusung
3Mydbh
<905>
itu dari
 
 
kayu
4yue
<6086>
akasia
5Myjs
<7848>
dan
 
 
melapisinya
6Puyw
<6823>
dengan
7Mta
<853>
perunggu
8tsxn
<5178>
7
Dia
 
 
memasukkan
1abyw
<935>
 
2ta
<853>
pengusung-pengusung
3Mydbh
<905>
itu ke dalam
 
 
gelang-gelang
4tebjb
<2885>
yang ada
 
 
di
5le
<5921>
sisi
6telu
<6763>
mazbah
7xbzmh
<4196>
yang dengannya mazbah itu dapat

diusung
8tavl
<5375>
Dia
 
 
membuat
13hve
<6213>
mazbah itu dari

papan
12txl
<3871>
yang
10Mhb 9wta
<0> <853>
berongga
11bwbn
<5014>
 
15o 14wta
<0> <853>
8
Dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
bejana
3rwykh
<3595>
perunggu
4tsxn
<5178>
 
5taw
<853>
Alasnya
6wnk
<3653>
juga dibuat dari
 
 
perunggu
7tsxn
<5178>
yang diperoleh dari
 
 
cermin-cermin
8tarmb
<4759>
para perempuan
9tabuh
<6633>
yang
10rsa
<834>
melayani
11wabu
<6633>
di
 
 
pintu
12xtp
<6607>
tenda
13lha
<168>
pertemuan
14dewm
<4150>
 
15o
<0>
9
Selanjutnya Bezaleel

membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
pelataran
3ruxh
<2691>
Di
 
 
sisi
4tapl
<6285>
selatan
5bgn
<5045>
 
6hnmyt
<8486>
tirai
7yelq
<7050>
pelataran
8ruxh
<2691>
itu terbuat dari
 
 
linen halus
9ss
<8336>
yang
 
 
dipintal
10rzsm
<7806>
yang panjangnya
 
 
100
11ham
<3967>
hasta
12hmab
<520>
10
dengan
 
 
dua puluh
2Myrve
<6242>
tiang
1Mhydwme
<5982>
dan
 
 
dua puluh
4Myrve
<6242>
alasnya
3Mhyndaw
<134>
yang terbuat dari
 
 
perunggu
5tsxn
<5178>
Kaitan
6yww
<2053>
tiang-tiang
7Mydmeh
<5982>
itu dan
 
 
penyambungnya
8Mhyqsxw
<2838>
terbuat dari
 
 
perak
9Pok
<3701>
11
Tirai di sisi utara panjangnya 100 hasta dengan dua puluh tiang dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu Pada

sisi
1taplw
<6285>
utara
2Nwpu
<6828>
juga terdapat tirai sepanjang
 
 
seratus
3ham
<3967>
hasta
4hmab
<520>
dua puluh
6Myrve
<6242>
tiang
5Mhydwme
<5982>
penyangga tirai dan

dua puluh
8Myrve
<6242>
alasnya
7Mhyndaw
<134>
yang terbuat dari
 
 
perunggu
9tsxn
<5178>
Kaitan
10yww
<2053>
tiang-tiang
11Mydwmeh
<5982>
itu dan
 
 
penyambungnya
12Mhyqsxw
<2838>
terbuat dari
 
 
perak
13Pok
<3701>
12
Di
 
 
sisi
1taplw
<6285>
barat
2My
<3220>
terdapat
 
 
tirai
3Myelq
<7050>
berukuran
 
 
50
4Mysmx
<2572>
hasta
5hmab
<520>
dengan
 
 
sepuluh
7hrve
<6235>
tiang
6Mhydwme
<5982>
dan
 
 
sepuluh
9hrve
<6235>
alasnya
8Mhyndaw
<134>
Kaitan
10yww
<2053>
tiang-tiang
11Mydmeh
<5982>
itu dan
 
 
penyambungnya
12Mhyqwsxw
<2838>
terbuat dari
 
 
perak
13Pok
<3701>
13
Untuk
 
 
sisi
1taplw
<6285>
timur
3hxrzm 2hmdq
<4217> <6924>
ukurannya juga
 
 
50
4Mysmx
<2572>
hasta
5hma
<520>
14
Tirai-tirai
1Myelq
<7050>
untuk satu
5la
<413>
sisi
6Ptkh
<3802>
gerbang berukuran
 
 
15
3hrve 2smx
<6240> <2568>
hasta
4hma
<520>
dengan
 
 
tiga
8hsls
<7969>
tiang
7Mhydwme
<5982>
dan
 
 
tiga
10hsls
<7969>
alasnya
9Mhyndaw
<134>
15
Begitu pula untuk
 
 
sisi
1Ptklw
<3802>
yang satunya Pada
 
 
dua
2tynsh
<8145>
sisi
4hzmw 3hzm
<2088> <2088>
gerbang
5resl
<8179>
pelataran
6ruxh
<2691>
itu terdapat
 
 
tirai
7Myelq
<7050>
berukuran
 
 
15
9hrve 8smx
<6240> <2568>
hasta
10hma
<520>
dengan
 
 
tiga
12hsls
<7969>
tiang
11Mhydme
<5982>
dan
 
 
tiga
14hsls
<7969>
alasnya
13Mhyndaw
<134>
16
Semua
1lk
<3605>
tirai
2yelq
<7050>
di
 
 
sekeliling
4bybo
<5439>
pelataran
3ruxh
<2691>
terbuat dari
 
 
linen halus
5ss
<8336>
yang
 
 
dipintal
6rzsm
<7806>
17
Alas
1Myndahw
<134>
tiang-tiangnya
2Mydmel
<5982>
terbuat dari
 
 
perunggu
3tsxn
<5178>
kaitan
4yww
<2053>
tiang-tiang
5Mydwmeh
<5982>
dan
 
 
penyambung-penyambungnya
6Mhyqwsxw
<2838>
terbuat dari
 
 
perak
7Pok
<3701>
dan
 
 
lapisan
8ywpuw
<6826>
bagian
 
 
atasnya
9Mhysar
<7218>
terbuat dari
 
 
perak
10Pok
<3701>
Semua
14lk
<3605>
tiang
15ydme
<5982>
pelataran
16ruxh
<2691>
itu
11Mhw
<1992>
tersambung
12Myqsxm
<2836>
dengan
 
 
perak
13Pok
<3701>
18
Tirai
1Komw
<4539>
gerbang
2res
<8179>
untuk
 
 
pelataran
3ruxh
<2691>
itu adalah
 
 
karya
4hvem
<4639>
seorang penyulam
5Mqr
<7551>
yang terbuat dari kain
 
 
biru
6tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
7Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
9yns 8telwtw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
10ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
11rzsm
<7806>
Panjangnya
14Kra
<753>
adalah
 
 
20
12Myrvew
<6242>
hasta
13hma
<520>
dan
15hmwqw
<6967>
lebarnya
16bxrb
<7341>
adalah
 
 
5
17smx
<2568>
hasta
18twma
<520>
sama dengan
19tmel
<5980>
tirai-tirai
20yelq
<7050>
pelataran
21ruxh
<2691>
19
Empat
2hebra
<702>
tiang
1Mhydmew
<5982>
dan
 
 
empat
4hebra
<702>
alasnya
3Mhyndaw
<134>
terbuat dari
 
 
perunggu
5tsxn
<5178>
kaitan
6Mhyww
<2053>
tiang-tiangnya dari

perak
7Pok
<3701>
dan
 
 
lapisan
8ywpuw
<6826>
bagian
 
 
atasnya
9Mhysar
<7218>
maupun
 
 
penyambung-penyambungnya
10Mhyqsxw
<2838>
terbuat dari
 
 
perak
11Pok
<3701>
20
Semua
1lkw
<3605>
patok
2tdtyh
<3489>
untuk
 
 
Tenda Suci
3Nksml
<4908>
dan untuk
 
 
pelataran
4ruxlw
<2691>
di
 
 
sekelilingnya
5bybo
<5439>
terbuat dari
 
 
perunggu
6tsxn
<5178>
 
7o
<0>
21
Inilah
1hla
<428>
jumlah
2ydwqp
<6485>
segala sesuatu untuk
 
 
Tenda Suci
3Nksmh
<4908>
yaitu
 
 
Tenda
4Nksm
<4908>
Kesaksian
5tdeh
<5715>
yang
6rsa
<834>
dihitung
7dqp
<6485>
berdasarkan
8le
<5921>
perintah
9yp
<6310>
Musa
10hsm
<4872>
sebagai
 
 
pelayanan
11tdbe
<5656>
dari
 
 
orang Lewi
12Mywlh
<3881>
di
 
 
bawah
13dyb
<3027>
pimpinan
 
 
Itamar
14rmtya
<385>
anak
15Nb
<1121>
Imam
17Nhkh
<3548>
Harun
16Nrha
<175>
22
Bezaleel
1lalubw
<1212>
anak
2Nb
<1121>
Uri
3yrwa
<221>
anak
4Nb
<1121>
Hur
5rwx
<2354>
dari
 
 
suku
6hjml
<4294>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
mengerjakan
8hve
<6213>
 
9ta
<853>
segala
10lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
11rsa
<834>
diperintahkan
12hwu
<6680>
TUHAN
13hwhy
<3068>
kepada
14ta
<853>
Musa
15hsm
<4872>
23
Bersama
1wtaw
<854>
dengan dia ada
 
 
Aholiab
2baylha
<171>
anak
3Nb
<1121>
Ahisamakh
4Kmoyxa
<294>
dari
 
 
suku
5hjml
<4294>
Dan
6Nd
<1835>
orang yang
 
 
ahli dalam mengukir
7srx
<2796>
dan
 
 
merancang
8bsxw
<2803>
dan
 
 
menyulam
9Mqrw
<7551>
kain
 
 
biru
10tlktb
<8504>
kain
 
 
ungu
11Nmgrabw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
13ynsh 12telwtbw
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
14ssbw
<8336>
 
15o
<0>
24
Seluruh
1lk
<3605>
jumlah
 
 
emas
2bhzh
<2091>
yang
 
 
digunakan
3ywveh
<6213>
dalam
 
 
pekerjaan
4hkalml
<4399>
itu berkaitan dengan
 
 
segala
5lkb
<3605>
pekerjaan
6tkalm
<4399>
tempat kudus
7sdqh
<6944>
itu termasuk
8yhyw
<1961>
emas
9bhz
<2091>
persembahan
10hpwnth
<8573>
adalah
 
 
29
12Myrvew 11est
<6242> <8672>
talenta
13rkk
<3603>
dan
 
 
730
16Myslsw 15twam 14ebsw
<7970> <3967> <7651>
syikal
17lqs
<8255>
menurut ukuran
 
 
syikal
18lqsb
<8255>
tempat kudus
19sdqh
<6944>
25
Jumlah
 
 
perak
1Pokw
<3701>
dari
 
 
jemaat
3hdeh
<5712>
yang
 
 
terhitung
2ydwqp
<6485>
adalah
 
 
100
4tam
<3967>
talenta
5rkk
<3603>
dan
 
 
1.775
10Myebsw 9hsmxw 8twam 7ebsw 6Plaw
<7657> <2568> <3967> <7651> <505>
syikal
11lqs
<8255>
menurut ukuran
 
 
syikal
12lqsb
<8255>
tempat kudus
13sdqh
<6944>
26
satu beka
1eqb
<1235>
per orang
2tlglgl
<1538>
yaitu
 
 
setengah
3tyuxm
<4276>
syikal
4lqsh
<8255>
menurut
 
 
syikal
5lqsb
<8255>
tempat kudus
6sdqh
<6944>
untuk
 
 
setiap orang
7lkl
<3605>
yang
 
 
terhitung
10Mydqph
<6485>
mulai
8rbeh
<5674>
dari
9le
<5921>
yang
 
 
berumur
11Nbm
<1121>
20
12Myrve
<6242>
tahun
13hns
<8141>
ke atas
14hlemw
<4605>
yaitu
 
 
603.550
22Mysmxw 21twam 20smxw 19Mypla 18tslsw 17Pla 16twam 15ssl
<2572> <3967> <2568> <505> <7969> <505> <3967> <8337>
orang
 
 
27
 
1yhyw
<1961>
Seratus
2tam
<3967>
talenta
3rkk
<3603>
perak
4Pokh
<3701>
digunakan untuk
 
 
menuang
5tqul
<3332>
 
6ta
<853>
alas-alas
7ynda
<134>
tempat
 
 
kudus
8sdqh
<6944>
dan
9taw
<853>
alas-alas
10ynda
<134>
tirai
11tkrph
<6532>
seratus
12tam
<3967>
alas
13Mynda
<134>
dari
 
 
seratus
14taml
<3967>
talenta
15rkkh
<3603>
satu
 
 
talenta
16rkk
<3603>
untuk satu
 
 
alas
17Ndal
<134>
28
Dari
1taw
<853>
1.775
6Myebsw 5hsmxw 4twamh 3ebsw 2Plah
<7657> <2568> <3967> <7651> <505>
syikal perak dia
 
 
membuat
7hve
<6213>
kaitan-kaitan
8Myww
<2053>
tiang
9Mydwmel
<5982>
dan
 
 
melapisi
10hpuw
<6823>
bagian atasnya
11Mhysar
<7218>
lalu
 
 
menyambungkannya
12qsxw
<2836>
 
13Mta
<853>
29
Jumlah
 
 
persembahan unjukan
2hpwnth
<8573>
yang berupa
 
 
perunggu
1tsxnw
<5178>
adalah
 
 
70
3Myebs
<7657>
talenta
4rkk
<3603>
dan
 
 
2.400
7twam 6ebraw 5Myplaw
<3967> <702> <505>
syikal
8lqs
<8255>
30
Dengan itu dia
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
3ta 2hb
<853> <0>
alas
4ynda
<134>
untuk
 
 
pintu
5xtp
<6607>
tenda
6lha
<168>
pertemuan
7dewm
<4150>
 
8taw
<853>
mazbah
9xbzm
<4196>
perunggu
10tsxnh
<5178>
dan
11taw
<853>
jala-jala
12rbkm
<4345>
perunggunya
13tsxnh
<5178>
dan
16taw 15wl 14rsa
<853> <0> <834>
segala
17lk
<3605>
perkakas
18ylk
<3627>
mazbah
19xbzmh
<4196>
31
dan
1taw
<853>
alas-alas
2ynda
<134>
untuk
 
 
pelataran
3ruxh
<2691>
di
 
 
sekelilingnya
4bybo
<5439>
dan
5taw
<853>
alas
6ynda
<134>
untuk
 
 
gerbang
7res
<8179>
pelataran
8ruxh
<2691>
termasuk
9taw
<853>
semua
10lk
<3605>
patok
11tdty
<3489>
Tenda Suci
12Nksmh
<4908>
dan
14lk 13taw
<3605> <853>
patok-patok
15tdty
<3489>
di
16ruxh
<2691>
sekeliling
17bybo
<5439>
pelataran