Prev Chapter Proverbs 10 Next Chapter
1
Inilah
 
 
amsal-amsal
1ylsm
<4912>
Salomo
2hmls
<8010>
Anak
3Nb P
<1121>
yang
 
 
berhikmat
4Mkx
<2450>
menjadikan
 
 
ayahnya
6ba
<1>
bersukacita
5xmvy
<8055>
tetapi
 
 
anak
7Nbw
<1121>
yang
 
 
bodoh
8lyok
<3684>
adalah
 
 
kedukaan
9tgwt
<8424>
ibunya
10wma
<517>
2
Harta benda
3twruwa
<214>
hasil
 
 
kefasikan
4esr
<7562>
tidaklah
1al
<3808>
menguntungkan
2wlyewy
<3276>
tetapi
 
 
kebenaran
5hqduw
<6666>
melepaskan
6lyut
<5337>
dari
 
 
maut
7twmm
<4194>
3
TUHAN
3hwhy
<3068>
tidak
1al
<3808>
membiarkan
 
 
orang
4spn
<5315>
benar
5qydu
<6662>
kelaparan
2byery
<7456>
tetapi Dia
 
 
menghempaskan
8Pdhy
<1920>
keinginan
6twhw
<1942>
orang fasik
7Myesr
<7563>
4
 
2hve
<6213>
Tangan
3Pk
<3709>
orang
 
 
lamban
4hymr
<7423>
menyebabkan
 
 
kemiskinan
1sar
<7326>
tetapi
 
 
tangan
5dyw
<3027>
orang
 
 
rajin
6Myuwrx
<2742>
menjadikan kaya
7ryset
<6238>
5
Dia yang
 
 
mengumpulkan
1rga
<103>
pada
 
 
musim panas
2Uyqb
<7019>
adalah
 
 
anak
3Nb
<1121>
yang
 
 
bijak
4lykvm
<7919>
tetapi dia yang
 
 
tidur
5Mdrn
<7290>
pada
 
 
waktu panen
6ryuqb
<7105>
adalah
 
 
anak
7Nb
<1121>
yang
 
 
menyebabkan malu
8sybm
<954>
6
Berkat
1twkrb
<1293>
ada di atas
 
 
kepala
2sarl
<7218>
orang benar
3qydu
<6662>
tetapi
 
 
mulut
4ypw
<6310>
orang fasik
5Myesr
<7563>
menutupi
6hoky
<3680>
kekejaman
7omx
<2555>
7
Kenangan
1rkz
<2143>
akan
 
 
orang benar
2qydu
<6662>
adalah
 
 
berkat
3hkrbl
<1293>
tetapi
 
 
nama
4Msw
<8034>
orang fasik
5Myesr
<7563>
akan
 
 
membusuk
6bqry
<7537>
8
Hati
2bl
<3820>
yang
 
 
berhikmat
1Mkx
<2450>
akan
 
 
menerima
3xqy
<3947>
perintah-perintah
4twum
<4687>
tetapi
 
 
bibir
6Mytpv
<8193>
yang
 
 
bodoh
5lywaw
<191>
akan
 
 
diruntuhkan
7jbly
<3832>
9
Siapa
 
 
berjalan
1Klwh
<1980>
dalam
 
 
kejujuran
2Mtb
<8537>
berjalan
3Kly
<1980>
dengan
 
 
aman
4xjb
<983>
tetapi dia yang
 
 
membengkokkan
5sqemw
<6140>
jalannya
6wykrd
<1870>
akan
 
 
ketahuan
7edwy
<3045>
10
Siapa
 
 
mengedipkan
1Urq
<7169>
mata
2Nye
<5869>
mendatangkan
3Nty
<5414>
kesedihan
4tbue
<6094>
tetapi
 
 
bibir
6Mytpv
<8193>
yang
 
 
bodoh
5lywaw
<191>
akan
 
 
diruntuhkan
7jbly
<3832>
11
Mulut orang
 
 
benar
4qydu
<6662>
adalah
 
 
mata air
1rwqm
<4726>
kehidupan
2Myyx
<2416>
tetapi
 
 
mulut
5ypw 3yp
<6310> <6310>
orang fasik
6Myesr
<7563>
menutupi
7hoky
<3680>
kekejaman
8omx
<2555>
12
Kebencian
1hanv
<8135>
menimbulkan
2rrwet
<5782>
pertengkaran
3Myndm
<4090>
tetapi
 
 
kasih
8hbha
<160>
menutupi
7hokt
<3680>
 
4lew
<5921>
segala
5lk
<3605>
pelanggaran
6Myesp
<6588>
13
Pada
 
 
bibir
1ytpvb
<8193>
orang
 
 
berpengertian
2Nwbn
<995>
terdapat
3aumt
<4672>
hikmat
4hmkx
<2451>
tetapi
 
 
rotan
5jbsw
<7626>
ada untuk
 
 
punggung
6wgl
<1460>
orang yang
 
 
kekurangan akal budi
8bl 7rox
<3820> <2638>
14
Orang berhikmat
1Mymkx
<2450>
menyimpan
2wnpuy
<6845>
pengetahuan
3ted
<1847>
tetapi
 
 
mulut
4ypw
<6310>
orang bodoh
5lywa
<191>
membawa
 
 
kehancuran
6htxm
<4288>
mendekat
7hbrq
<7138>
15
Harta
1Nwh
<1952>
orang kaya
2ryse
<6223>
adalah
 
 
kotanya
3tyrq
<7151>
yang
 
 
kuat
4wze
<5797>
Kehancuran
5ttxm
<4288>
orang melarat
6Myld
<1800>
ialah
 
 
kemiskinannya
7Msyr
<7389>
16
Upah
1tlep
<6468>
orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
menuntun kepada
 
 
kehidupan
3Myyxl
<2416>
penghasilan
4tawbt
<8393>
orang fasik
5esr
<7563>
kepada
 
 
dosa
6tajxl
<2403>
17
Siapa
 
 
memelihara
3rmws
<8104>
didikan
4rowm
<4148>
berada di
 
 
jalan
1xra
<734>
menuju
 
 
kehidupan
2Myyxl
<2416>
tetapi dia yang
 
 
menolak
5bzwew
<5800>
teguran
6txkwt
<8433>
menjadi
 
 
tersesat
7hetm
<8582>
18
Dia yang
 
 
menutupi
1hokm
<3680>
kebencian
2hanv
<8135>
memiliki
 
 
bibir
3ytpv
<8193>
dusta
4rqs
<8267>
dan siapa saja yang
 
 
menyebarkan
5auwmw
<3318>
fitnah
6hbd
<1681>
adalah
7awh
<1931>
orang bodoh
8lyok
<3684>
19
Ketika
 
 
perkataan
2Myrbd
<1697>
banyak
1brb
<7230>
 
4ldxy
<2308>
pelanggaran
5esp
<6588>
tidak
3al
<3808>
terhenti tetapi dia yang
 
 
menahan
6Kvxw
<2820>
bibirnya
7wytpv
<8193>
adalah
 
 
bijaksana
8lykvm
<7919>
20
 
2rxbn
<977>
Lidah
3Nwsl
<3956>
orang
 
 
benar
4qydu
<6662>
adalah
 
 
perak
1Pok
<3701>
pilihan tetapi
 
 
hati
5bl
<3820>
orang fasik
6Myesr
<7563>
sedikit
7jemk
<4592>
harganya
 
 
21
Bibir
1ytpv
<8193>
orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
memberi makan
3wery
<7462>
banyak
4Mybr
<7227>
orang tetapi
 
 
orang bodoh
5Mylywaw
<191>
mati
8wtwmy
<4191>
karena
 
 
kekurangan akal budi
7bl 6roxb
<3820> <2638>
22
Berkat
1tkrb
<1293>
TUHAN
2hwhy
<3068>
 
3ayh
<1931>
menjadikan kaya
4ryset
<6238>
dan Dia
 
 
tidak
5alw
<3808>
menambahkan
6Powy
<3254>
kesusahan
7bue
<6089>
padanya
8hme
<5973>
23
Berbuat
3twve
<6213>
jahat
4hmz
<2154>
itu seperti
 
 
candaan
1qwxvk
<7814>
bagi
 
 
orang bodoh
2lyokl
<3684>
tetapi perilaku
 
 
hikmat
5hmkxw
<2451>
adalah kesukaan bagi

orang
6syal
<376>
berpengertian
7hnwbt
<8394>
24
Yang
 
 
ditakuti
1trwgm
<4034>
oleh
 
 
orang fasik
2esr
<7563>
akan
3ayh
<1931>
datang menimpa
4wnawbt
<935>
mereka tetapi
 
 
keinginan
5twatw
<8378>
orang benar
6Myqydu
<6662>
akan
 
 
dikabulkan
7Nty
<5414>
25
Bila
 
 
topan
2hpwo
<5492>
melanda
1rwbek
<5674>
orang fasik
4esr
<7563>
tidak akan ada
3Nyaw
<369>
lagi tetapi
 
 
orang benar
5qyduw
<6662>
adalah
 
 
dasar
6dwoy
<3247>
yang
 
 
kekal
7Mlwe
<5769>
26
Bagaikan
 
 
cuka
1Umxk
<2558>
bagi
 
 
gigi
2Mynsl
<8127>
dan
 
 
asap
3Nsekw
<6227>
bagi
 
 
mata
4Mynyel
<5869>
seperti
 
 
itulah
5Nk
<3651>
seorang
 
 
pemalas
6lueh
<6102>
bagi mereka yang
 
 
menyuruhnya
7wyxlsl
<7971>
27
Takut
1tary
<3374>
akan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
memperpanjang
3Pyowt
<3254>
umur
4Mymy
<3117>
tetapi
 
 
tahun-tahun
5twnsw
<8141>
orang fasik
6Myesr
<7563>
akan
 
 
dipendekkan
7hnruqt
<7114>
28
Pengharapan
1tlxwt
<8431>
orang benar
2Myqydu
<6662>
membawa
 
 
sukacita
3hxmv
<8057>
tetapi
 
 
harapan
4twqtw
<8615>
orang fasik
5Myesr
<7563>
akan
 
 
lenyap
6dbat
<6>
29
Jalan
3Krd
<1870>
TUHAN
4hwhy
<3068>
adalah
 
 
benteng
1zwem
<4581>
bagi
 
 
orang yang lurus
2Mtl
<8537>
tetapi
 
 
kehancuran
5htxmw
<4288>
bagi para
 
 
pelaku
6ylepl
<6466>
kejahatan
7Nwa
<205>
30
Orang
 
 
benar
1qydu
<6662>
tidak
3lb
<1077>
akan
 
 
goyah
4jwmy
<4131>
untuk
 
 
selama-lamanya
2Mlwel
<5769>
tetapi
 
 
orang fasik
5Myesrw
<7563>
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
tinggal
7wnksy
<7931>
di
 
 
negeri
8Ura
<776>
31
Mulut
1yp
<6310>
orang benar
2qydu
<6662>
menghasilkan
3bwny
<5107>
hikmat
4hmkx
<2451>
tetapi
 
 
lidah
5Nwslw
<3956>
yang
 
 
sesat
6twkpht
<8419>
akan
 
 
dipotong
7trkt
<3772>
32
Bibir
1ytpv
<8193>
orang benar
2qydu
<6662>
mengetahui
3Nwedy
<3045>
hal yang
 
 
diperkenan
4Nwur
<7522>
tetapi
 
 
mulut
5ypw
<6310>
orang fasik
6Myesr
<7563>
adalah
 
 
penentangan
7twkpht
<8419>