Prev Chapter Proverbs 19 Next Chapter
1
Lebih baik
1bwj
<2896>
orang miskin
2sr
<7326>
yang
 
 
berjalan
3Klwh
<1980>
dalam
 
 
kejujuran
4wmtb
<8537>
daripada
 
 
orang
7awhw
<1931>
yang
 
 
bibirnya
6wytpv
<8193>
menipu
5sqem
<6141>
dan
 
 
bodoh
8lyok
<3684>
2
Lagi pula
1Mg
<1571>
jiwa
4spn
<5315>
tanpa
2alb
<3808>
pengetahuan
3ted
<1847>
tidaklah
5al
<3808>
baik
6bwj
<2896>
dan orang yang
 
 
tergesa-gesa
7Uaw
<213>
melangkah
8Mylgrb
<7272>
akan
 
 
berbuat dosa
9ajwx
<2398>
3
Kebodohan
1tlwa
<200>
seseorang
2Mda
<120>
menyesatkan
3Plot
<5557>
jalannya
4wkrd
<1870>
tetapi
 
 
hatinya
8wbl
<3820>
menjadi marah
7Pezy
<2196>
terhadap
5lew
<5921>
TUHAN
6hwhy
<3068>
4
Kekayaan
1Nwh
<1952>
menambah
2Pyoy
<3254>
banyak
4Mybr
<7227>
sahabat
3Myer
<7453>
tetapi
 
 
orang miskin
5ldw
<1800>
dipisahkan
7drpy
<6504>
dari
 
 
sahabatnya
6wherm
<7453>
5
Saksi
1de
<5707>
dusta
2Myrqs
<8267>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
terlepas dari hukuman
4hqny
<5352>
dan orang yang
 
 
mengembuskan
5xypyw
<6315>
kebohongan
6Mybzk
<3577>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
lolos
8jlmy
<4422>
6
Banyak
1Mybr
<7227>
orang
 
 
mencari
2wlxy
<2470>
perkenanan
3ynp
<6440>
orang dermawan
4bydn
<5081>
dan
 
 
semua orang
5lkw
<3605>
adalah
 
 
sahabat
6erh
<7453>
seorang
7syal
<376>
pemberi
8Ntm
<4976>
7
Orang miskin
3sr
<7326>
dibenci
4whanv
<8130>
oleh
 
 
semua
1lk
<3605>
saudaranya
2yxa
<251>
terlebih lagi
5Pa
<637>
mereka
 
 
dijauhi
8wqxr
<7368>
oleh
6yk
<3588>
sahabat-sahabatnya
7wherm
<4828>
Dia
9wnmm
<4480>
mengejar
10Pdrm
<7291>
mereka dengan
 
 
perkataannya
11Myrma
<561>
tetapi
 
 
mereka
13hmh
<1992>
tidak ada
12*wl {al}
<3808>
8
Dia yang
 
 
memperoleh
1hnq
<7069>
hikmat
2bl
<3820>
mengasihi
3bha
<157>
jiwanya
4wspn
<5315>
dia yang
 
 
memelihara
5rms
<8104>
pengertian
6hnwbt
<8394>
menemukan
7auml
<4672>
kebaikan
8bwj
<2896>
9
Saksi
1de
<5707>
dusta
2Myrqs
<8267>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
terlepas dari hukuman
4hqny
<5352>
dan orang yang
 
 
mengembuskan
5xypyw
<6315>
kebohongan
6Mybzk
<3577>
akan
 
 
binasa
7dbay
<6>
 
8P
<0>
10
Kemewahan
4gwnet
<8588>
tidak
1al
<3808>
layak
2hwan
<5000>
bagi
 
 
orang bodoh
3lyokl
<3684>
apalagi
5Pa
<637>
bagi seorang
6yk
<3588>
budak
7dbel
<5650>
untuk
 
 
memerintah
8lsm
<4910>
atas para
 
 
pemimpin
9Myrvb
<8269>
11
Akal budi
1lkv
<7922>
membuat
3Kyrah
<748> ==>
seseorang
2Mda
<120>
lambat
3Kyrah
<== <748>
marah
4wpa
<639>
dan
 
 
tidak menghiraukan
6rbe
<5674>
 
7le
<5921>
pelanggaran
8esp
<6588>
adalah
 
 
kemuliaannya
5wtraptw
<8597>
12
Kemarahan
3Pez
<2197>
raja
4Klm
<4428>
bagaikan
 
 
raungan
1Mhn
<5099>
singa
2rypkk
<3715>
tetapi
 
 
kebaikannya
8wnwur
<7522>
seperti
 
 
embun
5ljkw
<2919>
di atas
6le
<5921>
rumput
7bve
<6212>
13
Anak
3Nb
<1121>
bodoh
4lyok
<3684>
adalah
 
 
bencana
1twh
<1942>
bagi
 
 
ayahnya
2wybal
<1>
dan
 
 
pertengkaran
7ynydm
<4079>
istri
8hsa
<802>
itu seperti
 
 
tetesan
5Pldw
<1812>
yang
 
 
tiada hentinya
6drj
<2956>
14
Rumah
1tyb
<1004>
dan
 
 
harta
2Nwhw
<1952>
adalah
 
 
warisan
3tlxn
<5159>
nenek moyang
4twba
<1>
tetapi
 
 
istri
6hsa
<802>
yang
 
 
bijaksana
7tlkvm
<7919>
adalah dari
 
 
TUHAN
5hwhymw
<3068>
15
Kemalasan
1hlue
<6103>
mendatangkan
2lypt
<5307>
tidur nyenyak
3hmdrt
<8639>
dan
 
 
jiwa
4spnw
<5315>
yang
 
 
lamban
5hymr
<7423>
akan
 
 
menderita kelaparan
6bert
<7456>
16
Mereka yang
 
 
memelihara
1rms
<8104>
perintah
2hwum
<4687>
memelihara
3rms
<8104>
nyawanya
4wspn
<5315>
tetapi mereka yang
 
 
menghina
5hzwb
<959>
jalan-Nya
6wykrd
<1870>
akan
 
 
mati
7*twmy {tmwy}
<4191>
17
Orang yang
 
 
berbelaskasihan
3Nnwx
<2603>
kepada
 
 
orang miskin
4ld
<1800>
memberi pinjaman
1hwlm
<3867>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan Dia akan
 
 
membalasnya
6Mlsy
<7999>
atas
 
 
perbuatannya
5wlmgw
<1576>
itu
7wl
<0>
18
Didiklah
1roy
<3256>
anakmu
2Knb
<1121>
selama
3yk
<3588>
ada
4sy
<3426>
harapan
5hwqt
<8615>
dan
7wtymh 6law
<4191> <413>
jangan
8la
<408>
mengangkat
9avt
<5375>
hatimu
10Kspn
<5315>
untuk kematiannya
 
 
19
Orang yang
 
 
sangat
1*ldg {lrg}
<1632>
murka
2hmx
<1632>
akan
 
 
menanggung
3avn
<5375>
hukuman
4sne
<6066>
jika
5yk
<3588>
kamu
 
 
menolongnya
7lyut
<5337>
kamu
 
 
hanya
6Ma
<518>
akan
 
 
melakukannya lagi
9Powt 8dwew
<3254> <5750>
20
Dengarkanlah
1ems
<8085>
nasihat
2hue
<6098>
dan
 
 
terimalah
3lbqw
<6901>
didikan
4rowm
<4148>
supaya
5Neml
<4616>
kamu
 
 
memperoleh hikmat
6Mkxt
<2449>
pada
 
 
masa depan
7Ktyrxab
<319>
21
Banyak
1twbr
<7227>
rancangan
2twbsxm
<4284>
dalam
 
 
hati
3blb
<3820>
manusia
4sya
<376>
tetapi
 
 
maksud
5tuew
<6098>
TUHAN
6hwhy
<3069>
yang
7ayh
<1931>
akan
 
 
bertahan
8Mwqt
<6965>
22
Yang
 
 
diinginkan
1twat
<8378>
oleh
 
 
manusia
2Mda
<120>
adalah
 
 
kasih setianya
3wdox
<2617>
dan lebih
 
 
baik
4bwjw
<2896>
orang
 
 
miskin
5sr
<7326>
daripada
 
 
seorang
6syam
<376>
pembohong
7bzk
<3577>
23
Takut
1tary
<3374>
akan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mendatangkan
 
 
kehidupan
3Myyxl
<2416>
orang yang demikian akan
 
 
beristirahat
5Nyly
<3885>
dengan
 
 
puas
4ebvw
<7649>
dan
 
 
tidak
6lb
<1077>
akan
 
 
ditimpa
7dqpy
<6485>
malapetaka
8er
<7451>
24
Si
1Nmj
<2934>
pemalas
2lue
<6102>
mencelupkan
 
 
tangannya
3wdy
<3027>
ke dalam
 
 
pinggan
4txlub
<6747>
dan
 
 
bahkan
5Mg
<1571>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
mengembalikannya
9hnbysy
<7725>
ke
6la
<413>
dalam
 
 
mulutnya
7whyp
<6310>
25
Pukullah
2hkt
<5221>
pencemooh
1Ul
<3887>
maka
 
 
orang naif
3ytpw
<6612>
akan
 
 
menjadi bijak
4Mrey
<6191>
tegurlah
5xykwhw
<3198>
orang
 
 
berpengertian
6Nwbnl
<995>
maka dia akan
 
 
memahami
7Nyby
<995>
pengetahuan
8ted
<1847>
26
Mereka yang
 
 
menganiaya
1ddsm
<7703>
ayahnya
2ba
<1>
dan
 
 
mengusir
3xyrby
<1272>
ibunya
4Ma
<517>
adalah
 
 
anak
5Nb
<1121>
yang
 
 
memalukan
6sybm
<954>
dan
 
 
mendatangkan cela
7rypxmw
<2659>
27
Anakku
2ynb
<1121>
berhentilah
1ldx
<2308>
mendengarkan
3emsl
<8085>
didikan
4rowm
<4148>
maka kamu akan
 
 
tersesat
5twgsl
<7686>
dari
 
 
perkataan
6yrmam
<561>
pengetahuan
7ted
<1847>
28
Saksi
1de
<5707>
yang tidak
 
 
berguna
2leylb
<1100>
mencemooh
3Uyly
<3887>
hukum
4jpsm
<4941>
dan
 
 
mulut
5ypw
<6310>
orang fasik
6Myesr
<7563>
menelan
7elby
<1104>
kejahatan
8Nwa
<205>
29
Hukuman
3Myjps
<8201>
tersedia bagi
1wnwkn
<3559>
pencemooh
2Myull
<3887>
dan
 
 
pukulan
4twmlhmw
<4112>
bagi
 
 
punggung
5wgl
<1460>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>