Prev Chapter Proverbs 27 Next Chapter
1
Jangan
1la
<408>
berbangga
2llhtt
<1984>
atas
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
esok
4rxm
<4279>
karena
5yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
tahu
7edt
<3045>
apa
8hm
<4100>
yang akan
 
 
terjadi
9dly
<3205>
pada
 
 
hari itu
10Mwy
<3117>
2
Biarlah
1Kllhy
<1984>
orang lain
2rz
<2114>
yang memujimu dan
 
 
bukan
3alw
<3808>
mulutmu
4Kyp
<6310>
sendiri
 
 
seorang asing
5yrkn
<5237>
dan
 
 
bukan
6law
<408>
bibirmu
7Kytpv
<8193>
sendiri
 
 
3
Batu
2Nba
<68>
itu
 
 
berat
1dbk
<3514>
dan
 
 
pasir
4lwxh
<2344>
pun
 
 
berbobot
3ljnw
<5192>
tetapi
 
 
kemarahan
5oekw
<3708>
orang
 
 
bodoh
6lywa
<191>
lebih
 
 
berat
7dbk
<3515>
dari
 
 
keduanya
8Mhynsm
<8147>
4
Kemurkaan
2hmx
<2534>
itu
 
 
kejam
1twyrzka
<395>
kemarahan
4Pa
<639>
itu
 
 
air bah
3Pjsw
<7858>
tetapi
 
 
siapa
5ymw
<4310>
sanggup
 
 
bertahan
6dmey
<5975>
di hadapan
7ynpl
<6440>
kecemburuan
8hanq
<7068>
5
Lebih baik
1hbwj
<2896>
teguran
2txkwt
<8433>
yang
 
 
diungkapkan
3hlgm
<1540>
daripada
 
 
kasih
4hbham
<160>
yang
 
 
disembunyikan
5trtom
<5641>
6
Luka-luka
2yeup
<6482>
seorang
 
 
sahabat
3bhwa
<157>
dapat
 
 
dipercaya
1Mynman
<539>
tetapi
 
 
ciuman
5twqysn
<5390>
musuh
6anwv
<8130>
berlimpah-limpah
4twrtenw
<6280>
7
Jiwa
1spn
<5315>
yang
 
 
kenyang
2hebv
<7649>
menginjak-injak
3owbt
<947>
madu
4tpn
<5317>
tetapi bagi
 
 
jiwa
5spnw
<5315>
yang
 
 
lapar
6hber
<7457>
segala
7lk
<3605>
yang
 
 
pahit
8rm
<4751>
terasa manis
9qwtm
<4966>
8
Bagaikan
 
 
burung
1rwpuk
<6833>
yang
 
 
lari
2tddwn
<5074>
dari
3Nm
<4480>
sarangnya
4hnq
<7064>
seperti
 
 
itulah
5Nk
<3651>
orang
6sya
<376>
yang
 
 
lari
7ddwn
<5074>
dari
 
 
tempat
8wmwqmm
<4725>
tinggalnya
 
 
9
Minyak
1Nms
<8081>
dan
 
 
wewangian
2trjqw
<7004>
itu
 
 
menyenangkan
3xmvy
<8055>
hati
4bl
<3820>
begitu juga
 
 
manisnya
5qtmw
<4986>
seorang
 
 
teman
6wher
<7453>
datang dari
 
 
nasihatnya
7tuem
<6098>
yang
 
 
tulus
8spn
<5315>
10
Jangan
4la
<408>
meninggalkan
5bzet
<5800>
temanmu
1Ker
<7453>
dan
 
 
teman
2*erw {herw}
<7463>
ayahmu
3Kyba
<1>
dan
 
 
jangan
8la
<408>
datang
9awbt
<935>
ke
 
 
rumah
6tybw
<1004>
saudaramu
7Kyxa
<251>
pada
 
 
saat
10Mwyb
<3117>
kemalanganmu
11Kdya
<343>
Lebih
 
 
baik
12bwj
<2896>
tetangga
13Nks
<7934>
yang
 
 
dekat
14bwrq
<7138>
daripada
 
 
saudara
15xam
<251>
yang
 
 
jauh
16qwxr
<7350>
11
Jadilah berhikmat
1Mkx
<2449>
anakku
2ynb
<1121>
dan
 
 
senangkanlah
3xmvw
<8056>
hatiku
4ybl
<3820>
supaya aku dapat
 
 
menjawab
7rbd 5hbysaw
<1697> <7725>
orang yang
 
 
mencelaku
6yprx
<2778>
12
Orang bijak
1Mwre
<6175>
melihat
2har
<7200>
bahaya
3her
<7451>
lalu
 
 
bersembunyi
4rton
<5641>
tetapi
 
 
orang naif
5Myatp
<6612>
melintasinya
6wrbe
<5674>
lalu
 
 
kena celaka
7wsnen
<6064>
13
Ambillah
1xq
<3947>
pakaian
2wdgb
<899>
orang yang
3yk
<3588>
menanggung jaminan
4bre
<6148>
bagi
 
 
orang asing
5rz
<2114>
sedangkan
 
 
bagi
6debw
<1157>
orang asing
7hyrkn
<5237>
tahanlah sebagai sandera
8whlbx
<2254>
14
Siapa
 
 
memberkati
1Krbm
<1288>
sesamanya
2wher
<7453>
dengan
 
 
suara
3lwqb
<6963>
nyaring
4lwdg
<1419>
pagi-pagi
6Myksh 5rqbb
<7925> <1242>
sekali itu akan
 
 
dihitungkan
8bsxt
<2803>
sebagai
 
 
kutuk
7hllq
<7045>
 
9wl
<0>
15
Istri
5tsaw
<802>
yang suka
 
 
bertengkar
6*Mynydm {Mynwdm}
<4066>
seperti
7hwtsn
<7737>
tetes-tetes air
1Pld
<1812>
yang
 
 
tiada hentinya
2drwj
<2956>
pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
hujan
4ryrgo
<5464>
16
Menahannya
1hynpu
<6845>
sama seperti
 
 
menahan
2Npu
<6845>
angin
3xwr
<7307>
atau
 
 
menggenggam
6arqy
<7121>
minyak
4Nmsw
<8081>
dengan
 
 
tangan kanannya
5wnymy
<3225>
17
Besi
2lzrbb
<1270>
menajamkan
3dxy
<2300>
besi
1lzrb
<1270>
dan
 
 
orang
4syaw
<376>
menajamkan
5dxy
<2300>
wajah
6ynp
<6440>
sesamanya
7wher
<7453>
18
Siapa
 
 
memelihara
1run
<5341>
pohon ara
2hnat
<8384>
akan
 
 
memakan
3lkay
<398>
buahnya
4hyrp
<6529>
dan siapa
 
 
menjaga
5rmsw
<8104>
tuannya
6wynda
<113>
akan
 
 
dihormati
7dbky
<3513>
19
Seperti
 
 
air
1Mymk
<4325>
mencerminkan
2Mynph
<6440>
wajah
3Mynpl
<6440>
begitu
4Nk
<3651>
juga
 
 
hati
5bl
<3820>
manusia
6Mdah
<120>
mencerminkan
 
 
manusia
7Mdal
<120>
itu
 
 
20
Dunia orang mati
1lwas
<7585>
dan
 
 
kebinasaan
2*wdbaw {hdbaw}
<10>
tidak
3al
<3808>
akan pernah
 
 
puas
4hnebvt
<7646>
begitu juga
 
 
mata
5ynyew
<5869>
manusia
6Mdah
<120>
tidak
7al
<3808>
akan pernah
 
 
puas
8hnebvt
<7646>
21
Kui
1Prum
<4715>
peleburan untuk
 
 
perak
2Pokl
<3701>
dan
 
 
perapian
3rwkw
<3564>
untuk
 
 
emas
4bhzl
<2091>
begitu juga
 
 
seseorang
5syaw
<376>
diuji melalui
6ypl
<6310>
pujian
7wllhm
<4110>
baginya
 
 
22
Sekalipun
1Ma
<518>
kamu
 
 
menumbuk
2swtkt
<3806>
 
3ta
<853>
orang bodoh
4lywah
<191>
dengan
 
 
alu
8yleb
<5940>
di dalam
6Kwtb
<8432>
lesung
5stkmb
<4388>
bersama-sama
 
 
gandum
7twpyrh
<7383>
kebodohannya
12wtlwa
<200>
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
lenyap
10rwot
<5493>
darinya
11wylem
<5921>
 
13P
<0>
23
Kenallah baik-baik
2edt 1edy
<3045> <3045>
keadaan
3ynp
<6440>
kawanan dombamu
4Knau
<6629>
dan
 
 
taruhlah
5tys
<7896>
hati
6Kbl
<3820>
pada
 
 
kawanan ternakmu
7Myrdel
<5739>
24
Sebab
1yk
<3588>
harta benda
4Nox
<2633>
tidaklah
2al
<3808>
abadi
3Mlwel
<5769>
dan
 
 
tidak
5Maw
<518>
pula
 
 
mahkota
6rzn
<5145>
bertahan dari
 
 
generasi
7rwdl
<1755>
ke
 
 
generasi
8*rwdw {rwd}
<1755>
25
Ketika
 
 
rumput
2ryux
<2682>
menghilang
1hlg
<1540>
tunas muda
4asd
<1877>
muncul
3harnw
<7200>
dan
 
 
tumbuh-tumbuhan
6twbve
<6212>
gunung
7Myrh
<2022>
dikumpulkan
5wpoanw
<622>
26
domba-domba muda
1Myvbk
<3532>
akan menyediakan
 
 
pakaianmu
2Kswbll
<3830>
dan
 
 
kambing-kambing jantan
5Mydwte
<6260>
menjadi
 
 
harga
3ryxmw
<4242>
untuk
 
 
ladang
4hdv
<7704>
27
Akan ada
 
 
cukup
1ydw
<1767>
susu
2blx
<2461>
kambing
3Myze
<5795>
untuk
 
 
makananmu
4Kmxll
<3899>
dan
 
 
makanan
5Mxll
<3899>
keluargamu
6Ktyb
<1004>
dan
 
 
penghidupan
7Myyxw
<2416>
bagi
 
 
pelayan-pelayanmu perempuan
8Kytwrenl
<5291>