Prev Chapter Proverbs 28 Next Chapter
1
Orang fasik
4esr
<7563>
melarikan diri
1won
<5127>
walaupun
 
 
tidak ada
2Nyaw
<369>
yang
 
 
mengejarnya
3Pdr
<7291>
tetapi
 
 
orang benar
5Myqyduw
<6662>
merasa berani
7xjby
<982>
seperti
 
 
singa muda
6rypkk
<3715>
2
Ketika suatu
 
 
negeri
2Ura
<776>
memberontak
1espb
<6588>
ada
 
 
banyak
3Mybr
<7227>
penguasanya
4hyrv
<8269>
tetapi dengan
 
 
orang
5Mdabw
<120>
yang
 
 
berpengertian
6Nybm
<995>
dan
 
 
berpengetahuan
7edy
<3045>
negeri
 
 
itu
8Nk
<3651>
akan tetap
 
 
bertahan
9Kyray
<748>
3
Orang
1rbg
<1397>
miskin
2sr
<7326>
yang
 
 
menindas
3qsew
<6231>
orang lemah
4Myld
<1800>
bagaikan
 
 
hujan
5rjm
<4306>
deras
6Pxo
<5502>
yang
 
 
tidak
7Nyaw
<369>
menyisakan
 
 
makanan
8Mxl
<3899>
4
Orang yang
 
 
mengabaikan
1ybze
<5800>
hukum
2hrwt
<8451>
memuji
3wllhy
<1984>
orang fasik
4esr
<7563>
tetapi orang yang
 
 
memelihara
5yrmsw
<8104>
hukum
6hrwt
<8451>
melawan
7wrgty
<1624>
 
8Mb
<0>
mereka
9P
<0>
5
Orang
1ysna
<582>
jahat
2er
<7451>
tidak
3al
<3808>
mengerti
4wnyby
<995>
keadilan
5jpsm
<4941>
tetapi mereka yang
 
 
mencari
6ysqbmw
<1245>
TUHAN
7hwhy
<3069>
mengerti
8wnyby
<995>
segala
9lk
<3605>
sesuatu
 
 
6
Lebih baik
1bwj
<2896>
orang miskin
2sr
<7326>
yang
 
 
berjalan
3Klwh
<1980>
dalam
 
 
kejujuran
4wmtb
<8537>
daripada
7awhw
<1931>
orang kaya
8ryse
<6223>
yang
 
 
bengkok
5sqem
<6141>
jalannya
6Mykrd
<1870>
7
Orang yang
 
 
memelihara
1ruwn
<5341>
hukum
2hrwt
<8451>
adalah
 
 
anak
3Nb
<1121>
yang
 
 
berpengertian
4Nybm
<995>
tetapi siapa
 
 
bergaul
5herw
<7462>
dengan orang yang
 
 
rakus
6Myllwz
<2151>
mempermalukan
7Mylky
<3637>
ayahnya
8wyba
<1>
8
Orang yang
 
 
memperbanyak
1hbrm
<7235>
hartanya
2wnwh
<1952>
dengan
 
 
riba
3Ksnb
<5392>
dan
 
 
bunga uang
4*tybrtw {tybrtbw}
<8636>
mengumpulkannya
7wnubqy
<6908>
bagi orang yang
 
 
berbelaskasihan
5Nnwxl
<2603>
kepada
 
 
orang miskin
6Myld
<1800>
9
Orang yang
 
 
memalingkan
1ryom
<5493>
telinganya
2wnza
<241>
dari
 
 
mendengarkan
3emsm
<8085>
hukum
4hrwt
<8451>
bahkan
5Mg
<1571>
doanya
6wtlpt
<8605>
adalah
 
 
kekejian
7hbewt
<8441>
10
Orang yang
 
 
menyesatkan
1hgsm
<7686>
orang jujur
2Myrsy
<3477>
ke
 
 
jalan
3Krdb
<1870>
yang
 
 
jahat
4er
<7451>
akan
 
 
jatuh
7lwpy
<5307>
ke
 
 
lubangnya
5wtwxsb
<7816>
sendiri
6awh
<1931>
tetapi orang yang
 
 
tidak bercela
8Mymymtw
<8549>
akan
 
 
mewarisi
9wlxny
<5157>
kebaikan
10bwj
<2896>
11
Orang
3sya
<376>
kaya
4ryse
<6223>
itu
 
 
berhikmat
1Mkx
<2450>
menurut
 
 
pandangannya
2wynyeb
<5869>
sendiri tetapi
 
 
orang miskin
5ldw
<1800>
yang
 
 
berpengertian
6Nybm
<995>
menyelidiki
7wnrqxy
<2713>
dia
 
 
12
Ketika
 
 
orang benar
2Myqydu
<6662>
menang
1Uleb
<5970>
ada
 
 
kemuliaan
4trapt
<8597>
besar
3hbr
<7227>
tetapi ketika
 
 
orang fasik
6Myesr
<7563>
bangkit
5Mwqbw
<6965>
orang-orang
8Mda
<120>
menyembunyikan
7vpxy
<2664>
dirinya
 
 
13
Orang yang
 
 
menyembunyikan
1hokm
<3680>
pelanggarannya
2wyesp
<6588>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
beruntung
4xyluy
<6743>
tetapi orang yang
 
 
mengakui
5hdwmw
<3034>
dan
 
 
meninggalkannya
6bzew
<5800>
akan beroleh
 
 
belas kasihan
7Mxry
<7355>
14
Berbahagialah
1yrsa
<835>
orang
2Mda
<120>
yang
 
 
senantiasa
4dymt
<8548>
waspada
3dxpm
<6342>
tetapi orang yang
 
 
mengeraskan
5hsqmw
<7185>
hatinya
6wbl
<3820>
akan
 
 
jatuh
7lwpy
<5307>
ke dalam
 
 
kejahatan
8herb
<7451>
15
Bagaikan
 
 
singa
1yra
<738>
yang
 
 
meraung
2Mhn
<5098>
atau
 
 
beruang
3bdw
<1677>
yang
 
 
menyerbu
4qqws
<8264>
seperti itulah
 
 
orang fasik
6esr
<7563>
yang
 
 
memerintah
5lsm
<4910>
atas
7le
<5921>
rakyat
8Me
<5971>
miskin
9ld
<1800>
16
Seorang
 
 
pemimpin
1dygn
<5057>
yang
 
 
kekurangan
2rox
<2638>
pengertian
3twnwbt
<8394>
adalah
 
 
seorang penindas
5twqsem
<4642>
besar
4brw
<7227>
tetapi
 
 
orang yang membenci
6*anv {yanv}
<8130>
laba yang tidak jujur
7eub
<1215>
memperpanjang
8Kyray
<748>
hari-harinya
9Mymy
<3117>
 
10P
<0>
17
Orang
1Mda
<120>
yang
 
 
menanggung
2qse
<6231>
darah
3Mdb
<1818>
orang lain
4spn
<5315>
akan
 
 
melarikan diri
7owny
<5127>
sampai
5de
<5704>
ke
 
 
liang kubur
6rwb
<953>
jangan
8la
<408>
ada orang yang
 
 
menolongnya
9wkmty
<8551>
 
10wb
<0>
18
Orang yang
 
 
berjalan
1Klwh
<1980>
tanpa cela
2Mymt
<8549>
akan
 
 
diselamatkan
3eswy
<3467>
tetapi orang yang
 
 
bengkok
4sqenw
<6140>
jalannya
5Mykrd
<1870>
akan
 
 
jatuh
6lwpy
<5307>
seketika
7txab
<259>
19
Siapa
 
 
mengerjakan
1dbe
<5647>
tanahnya
2wtmda
<127>
akan
 
 
kenyang
3ebvy
<7646>
dengan
 
 
makanan
4Mxl
<3899>
tetapi dia yang
 
 
mengejar
5Pdrmw
<7291>
kesia-siaan
6Myqr
<7386>
akan
 
 
kenyang
7ebvy
<7646>
dengan
 
 
kemiskinan
8syr
<7389>
20
Orang
1sya
<376>
yang
 
 
setia
2twnwma
<530>
akan memperoleh
 
 
banyak
3br
<7227>
berkat
4twkrb
<1293>
tetapi dia yang
 
 
tergesa-gesa
5Uaw
<213>
menjadi kaya
6rysehl
<6238>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
terlepas dari hukuman
8hqny
<5352>
21
Memandang
1rkh
<5234>
muka
2Mynp
<6440>
itu
 
 
tidak
3al
<3808>
baik
4bwj
<2896>
karena demi
5lew
<5921>
sepotong
6tp
<6595>
roti
7Mxl
<3899>
orang
9rbg
<1397>
dapat
 
 
melakukan pelanggaran
8espy
<6586>
22
Orang
3sya
<376>
yang
 
 
jahat
4er
<7451>
matanya
5Nye
<5869>
tergesa-gesa
1lhbn
<926>
mengejar
 
 
harta
2Nwhl
<1952>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
mengetahui
7edy
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
kemiskinan
9rox
<2639>
akan
 
 
menimpanya
10wnaby
<935>
23
Orang yang
 
 
menegur
1xykwm
<3198>
orang lain
2Mda
<120>
akan lebih
 
 
diperkenan
5aumy 4Nx
<4672> <2580>
sesudahnya
3yrxa
<310>
daripada orang yang
 
 
menjilat
6qylxmm
<2505>
dengan
 
 
lidahnya
7Nwsl
<3956>
24
Orang yang
 
 
merampasi
1lzwg
<1497>
ayahnya
2wyba
<1>
atau
 
 
ibunya
3wmaw
<517>
dan
 
 
berkata
4rmaw
<559>
Itu
 
 
bukan
5Nya
<369>
pelanggaran
6esp
<6588>
dia
 
 
itulah
8awh
<1931>
kawan
7rbx
<2270>
manusia
9syal
<376>
perusak
10tyxsm
<7843>
25
Jiwa
2spn
<5315>
yang
 
 
serakah
1bxr
<7342>
menimbulkan
3hrgy
<1624>
pertengkaran
4Nwdm
<4066>
tetapi orang yang
 
 
percaya
5xjwbw
<982>
dalam
6le
<5921>
TUHAN
7hwhy
<3068>
diberi kelimpahan
8Nsdy
<1878>
26
Orang yang
 
 
percaya
1xjwb
<982>
kepada
 
 
hatinya
2wblb
<3820>
sendiri
 
 
adalah
3awh
<1931>
orang bodoh
4lyok
<3684>
tetapi orang yang
 
 
berjalan
5Klwhw
<1980>
dalam
 
 
hikmat
6hmkxb
<2451>
dia
7awh
<1931>
akan
 
 
diselamatkan
8jlmy
<4422>
27
Orang yang
 
 
memberi
1Ntwn
<5414>
kepada
 
 
orang miskin
2srl
<7326>
tidak
3Nya
<369>
akan
 
 
kekurangan
4rwoxm
<4270>
tetapi siapa
 
 
menutup
5Mylemw
<5956>
matanya
6wynye
<5869>
akan
 
 
mendapat
8twram
<3994> ==>
banyak
7br
<7227>
kutukan
8twram
<== <3994>
28
Ketika
 
 
orang fasik
2Myesr
<7563>
bangkit
1Mwqb
<6965>
orang-orang
 
 
menyembunyikan
3rtoy
<5641>
dirinya tetapi ketika mereka
4Mda
<120>
binasa
5Mdbabw
<6>
orang
 
 
benar
7Myqydu
<6662>
bertambah
6wbry
<7235>
banyak