Prev Chapter Proverbs 30 Next Chapter
1
Perkataan
1yrbd
<1697>
Agur
2rwga
<94>
anak
3Nb
<1121>
Yake
4hqy
<3348>
dari
 
 
Masa
5avmh
<4853>
Kata
6Man
<5002>
orang
7rbgh
<1397>
itu
 
 
Aku lelah ya Allah
8laytyal
<384>
Aku lelah ya Allah
9laytyal
<384>
sampai
 
 
habis tenagaku
10lkaw
<401>
2
Sebab
1yk
<3588>
aku ini terlalu
 
 
bodoh
2reb
<1198>
untuk menjadi
 
 
manusia
4syam
<376>
aku
3ykna
<595>
tidak
5alw
<3808>
memiliki
 
 
pengertian
6tnyb
<998>
manusia
7Mda
<120>
 
8yl
<0>
3
Aku
 
 
tidak
1alw
<3808>
pernah
 
 
mempelajari
2ytdml
<3925>
hikmat
3hmkx
<2451>
atau
 
 
mengenal
6eda
<3045>
pengetahuan
4tedw
<1847>
tentang
 
 
Yang Mahakudus
5Mysdq
<6918>
4
Siapa
1ym
<4310>
yang pernah
 
 
naik
2hle
<5927>
ke
 
 
surga
3Myms
<8064>
lalu
 
 
turun
4dryw
<3381>
Siapa
5ym
<4310>
yang
 
 
mengumpulkan
6Poa
<622>
angin
7xwr
<7307>
dalam
 
 
genggaman-Nya
8wynpxb
<2651>
Siapa
9ym
<4310>
yang
 
 
membungkus
10rru
<6887>
air
11Mym
<4325>
dengan
 
 
kain-Nya
12hlmvb
<8071>
Siapa
13ym
<4310>
yang
 
 
menegakkan
14Myqh
<6965>
segala
15lk
<3605>
ujung
16yopa
<657>
bumi
17Ura
<776>
Siapa
18hm
<4100>
nama-Nya
19wms
<8034>
dan
 
 
siapa
20hmw
<4100>
nama
21Ms
<8034>
Anak-Nya
22wnb
<1121>
Engkau
 
 
pasti
23yk
<3588>
tahu
24edt
<3045>
5
Seluruh
1lk
<3605>
firman
2trma
<565>
Allah
3hwla
<433>
itu
 
 
teruji
4hpwru
<6884>
Dia adalah
 
 
perisai
5Ngm
<4043>
bagi mereka
 
 
yang
6awh
<1931>
berlindung
7Myoxl
<2620>
pada-Nya
8wb
<0>
6
Jangan
1la
<408>
menambahi
2Powt
<3254>
 
3le
<5921>
firman-Nya
4wyrbd
<1697>
supaya
 
 
jangan
5Np
<6435>
sampai Dia
 
 
menegurmu
6xykwy
<3198>
dan kamu didapati
7Kb
<0>
berdusta
8tbzknw
<3576>
 
9P
<0>
7
Dua
1Myts
<8147>
hal aku
 
 
minta
2ytlas
<7592>
kepada-Mu
3Ktam
<853>
jangan
4la
<408>
menahannya
5enmt
<4513>
dariku
6ynmm
<4480>
sebelum
7Mrjb
<2962>
aku
 
 
mati
8twma
<4191>
8
Jauhkanlah
4qxrh
<7368>
kesia-siaan
1aws
<7723>
dan
 
 
perkataan
2rbdw
<1697>
bohong
3bzk
<3577>
dariku
5ynmm
<4480>
jangan
8la
<408>
memberiku
9Ntt
<5414>
kemiskinan
6sar
<7389>
atau
 
 
kekayaan
7rsew
<6239>
berilah aku
10yl
<0>
makan
11ynpyrjh
<2963>
makanan
12Mxl
<3899>
yang menjadi
 
 
bagianku
13yqx
<2706>
9
Jangan
1Np
<6435>
sampai aku
 
 
menjadi kenyang
2ebva
<7646>
lalu
 
 
menyangkal-Mu
3ytsxkw
<3584>
dengan
 
 
berkata
4ytrmaw
<559>
Siapakah
5ym
<4310>
TUHAN
6hwhy
<3069>
Jangan
7Npw
<6435>
sampai aku menjadi
 
 
miskin
8srwa
<3423>
lalu
 
 
mencuri
9ytbngw
<1589>
lalu
 
 
mencemarkan
10ytvptw
<8610>
nama
11Ms
<8034>
Allahku
12yhla
<430>
 
13P
<0>
10
Jangan
1la
<408>
memfitnah
2Nslt
<3960>
seorang
 
 
hamba
3dbe
<5650>
kepada
4la
<413>
tuannya
5*wynda {wnda}
<113>
supaya
 
 
jangan
6Np
<6435>
sampai dia
 
 
mengutukimu
7Kllqy
<7043>
dan kamu
 
 
didapati bersalah
8tmsaw
<816>
11
Ada
 
 
generasi
1rwd
<1755>
yang
 
 
mengutuki
3llqy
<7043>
ayahnya
2wyba
<1>
dan
 
 
tidak
6al
<3808>
memberkati
7Krby
<1288>
 
4taw
<853>
ibunya
5wma
<517>
12
Ada
 
 
generasi
1rwd
<1755>
yang
 
 
suci
2rwhj
<2889>
menurut
 
 
pandangannya
3wynyeb
<5869>
sendiri tetapi
 
 
tidak
5al
<3808>
dibasuh
6Uxr
<7364>
dari
 
 
kotorannya
4wtaumw
<6675>
sendiri
 
 
13
Ada
 
 
generasi
1rwd
<1755>
yang
2hm
<4100>
matanya
4wynye
<5869>
sombong
3wmr
<7311>
yang
 
 
kelopak matanya
5wypepew
<6079>
diangkat tinggi-tinggi
6wavny
<5375>
14
Ada
 
 
generasi
1rwd
<1755>
yang
 
 
giginya
3wyns
<8127>
seperti
 
 
pedang
2twbrx
<2719>
yang
 
 
gigi taringnya
5wyteltm
<4973>
seperti
 
 
pisau
4twlkamw
<3979>
untuk
 
 
melahap
6lkal
<398>
orang-orang miskin
7Myyne
<6041>
dari
 
 
bumi
8Uram
<776>
dan
 
 
orang-orang melarat
9Mynwybaw
<34>
dari antara
 
 
manusia
10Mdam
<120>
 
11P
<0>
15
Si
 
 
lintah
1hqwlel
<5936>
memiliki
 
 
dua
2yts
<8147>
anak perempuan
3twnb
<1323>
Berikan
4bh
<3051>
berikan
5bh
<3051>
Ada
 
 
tiga
6swls
<7969>
hal
7hnh
<2007>
yang
 
 
tidak
8al
<3808>
akan pernah
 
 
puas
9hnebvt
<7646>
empat
10ebra
<702>
hal yang
 
 
tidak
11al
<3808>
pernah
 
 
berkata
12wrma
<559>
Cukup
13Nwh
<1952>
16
Dunia orang mati
1lwas
<7585>
rahim
3Mxr
<7356>
yang
 
 
mandul
2ruew
<6115>
bumi
4Ura
<776>
yang
 
 
tidak
5al
<3808>
pernah
 
 
puas
6hebv
<7646>
dengan
 
 
air
7Mym
<4325>
dan
 
 
api
8saw
<784>
yang
 
 
tidak
9al
<3808>
pernah
 
 
berkata
10hrma
<559>
Cukup
11Nwh
<1952>
17
Mata
1Nye
<5869>
yang
 
 
mengolok-olok
2gelt
<3932>
ayah
3bal
<1>
dan
 
 
menghina
4zwbtw
<936>
ketaatan
5thqyl
<3349>
terhadap
 
 
ibu
6Ma
<517>
akan
 
 
dipatuk
7hwrqy
<5365>
oleh
 
 
burung gagak
8ybre
<6158>
lembah
9lxn
<5158>
dan
 
 
dimakan
10hwlkayw
<398>
oleh
 
 
anak-anak
11ynb
<1121>
rajawali
12rsn
<5404>
 
13P
<0>
18
Ada
 
 
tiga
1hsls
<7969>
 
2hmh
<1992>
hal yang terlalu ajaib
3walpn
<6381>
bagiku
4ynmm
<4480>
empat
5*hebraw {ebraw}
<702>
hal yang
 
 
tidak
6al
<3808>
aku
 
 
mengerti
7Mytedy
<3045>
19
Jalan
1Krd
<1870>
rajawali
2rsnh
<5404>
di
 
 
udara
3Mymsb
<8064>
jalan
4Krd
<1870>
ular
5sxn
<5175>
di atas
6yle
<5921>
batu karang
7rwu
<6697>
jalan
8Krd
<1870>
kapal
9hyna
<591>
di
 
 
tengah
10blb
<3820>
lautan
11My
<3220>
dan
 
 
jalan
12Krdw
<1870>
seorang laki-laki
13rbg
<1397>
dengan
 
 
anak gadis
14hmleb
<5959>
20
Inilah
1Nk
<3651>
jalan
2Krd
<1870>
perempuan
3hsa
<802>
yang
 
 
berzina
4tpanm
<5003>
dia
 
 
makan
5hlka
<398>
dan
6htxmw
<4229>
menyeka
 
 
mulutnya
7hyp
<6310>
lalu
 
 
berkata
8hrmaw
<559>
Aku
 
 
tidak
9al
<3808>
berbuat
10ytlep
<6466>
jahat
11Nwa
<205>
 
12P
<0>
21
Oleh
 
 
karena
1txt
<8478>
tiga
2swls
<7969>
hal
 
 
bumi
4Ura
<776>
gemetar
3hzgr
<7264>
karena
5txtw
<8478>
empat
6ebra
<702>
hal ia
 
 
tidak
7al
<3808>
dapat
8lkwt
<3201>
tahan
9tav
<5375>
22
karena
1txt
<8478>
seorang
 
 
budak
2dbe
<5650>
ketika
3yk
<3588>
dia
 
 
menjadi raja
4Kwlmy
<4427>
orang bodoh
5lbnw
<5036>
ketika
6yk
<3588>
dia
 
 
dikenyangkan
7ebvy
<7646>
oleh
 
 
makanan
8Mxl
<3899>
23
karena
1txt
<8478>
seorang perempuan yang
 
 
tidak disukai
2hawnv
<8130>
orang
 
 
ketika
3yk
<3588>
dia mendapatkan
 
 
suami
4lebt
<1166>
dan seorang
 
 
budak perempuan
5hxpsw
<8198>
ketika
6yk
<3588>
dia menggantikan kedudukan
7sryt
<3423>
nyonyanya
8htrbg
<1404>
 
9P
<0>
24
Ada
 
 
empat
1hebra
<702>
yang
2Mh
<1992>
kecil
3ynjq
<6996>
di atas
 
 
bumi
4Ura
<776>
tetapi
 
 
mereka
5hmhw
<1992>
sangat bijaksana
7Mymkxm 6Mymkx
<2449> <2450>
25
Semut
1Mylmnh
<5244>
bangsa
2Me
<5971>
yang
 
 
tidak
3al
<3808>
kuat
4ze
<5794>
tetapi
 
 
menyediakan
5wnykyw
<3559>
makanannya
7Mmxl
<3899>
pada
 
 
musim panas
6Uyqb
<7019>
26
Pelanduk
1Mynps
<8227>
bangsa
2Me
<5971>
yang
 
 
tidak
3al
<3808>
perkasa
4Mwue
<6099>
tetapi
 
 
membuat
5wmyvyw
<7760>
rumahnya
7Mtyb
<1004>
di
 
 
bukit batu
6elob
<5553>
27
Belalang
3hbral
<697>
yang
 
 
tidak punya
2Nya
<369>
raja
1Klm
<4428>
tetapi
 
 
semuanya
6wlk
<3605>
 
4auyw
<3318>
berbaris dengan teratur
5Uux
<2686>
28
Cicak
1tymmv
<8079>
yang dapat kamu
 
 
tangkap
3vptt
<8610>
dengan
 
 
tangan
2Mydyb
<3027>
tetapi
 
 
ia
4ayhw
<1931>
ada di
 
 
istana-istana
5ylkyhb
<1964>
raja
6Klm
<4428>
 
7P
<0>
29
Ada
 
 
tiga
1hsls
<7969>
yang
2hmh
<1992>
gagah
3ybyjym
<3190>
langkahnya
4deu
<6806>
empat
5hebraw
<702>
yang gagah
6ybjym
<3190>
jalannya
7tkl
<1980>
30
Singa
1syl
<3918>
yang
 
 
terkuat
2rwbg
<1368>
di antara
 
 
binatang buas
3hmhbb
<929>
dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
undur
5bwsy
<7725>
terhadap
6ynpm
<6440>
apa pun
7lk
<3605>
31
ayam jantan
1ryzrz
<2223>
yang
 
 
angkuh
2Myntm
<4975>
juga
3wa
<176>
kambing jantan
4syt
<8495>
dan seorang
 
 
raja
5Klmw
<4428>
di hadapan
7wme
<5973>
rakyatnya
6Mwqla
<510>
32
Jika
1Ma
<518>
kamu telah
 
 
menjadi bodoh
2tlbn
<5034>
dengan
 
 
meninggikan
3avnthb
<5375>
dirimu sendiri
 
 
jika
4Maw
<518>
kamu telah
 
 
merencanakan
5twmz
<2161>
kejahatan taruhlah

tanganmu
6dy
<3027>
pada
 
 
mulutmu
7hpl
<6310>
33
Sebab
1yk
<3588>
seperti
 
 
susu
3blx
<2461>
yang
 
 
ditekan
2Uym
<4330>
menghasilkan
4ayuwy
<3318>
mentega
5hamx
<2529>
dan
 
 
hidung
7Pa
<639>
yang
 
 
ditekan
6Uymw
<4330>
mengeluarkan
8ayuwy
<3318>
darah
9Md
<1818>
kemarahan
11Mypa
<639>
yang
 
 
ditekan
10Uymw
<4330>
menimbulkan
12ayuwy
<3318>
pertengkaran
13byr
<7379>
 
14P
<0>