Prev Chapter Isaiah 35 Next Chapter
1
Padang belantara
2rbdm
<4057>
dan
 
 
tanah gersang
3hyuw
<6723>
akan
 
 
bersukacita
1Mwvvy
<7797>
Padang gurun
5hbre
<6160>
akan
 
 
bergirang
4lgtw
<1523>
dan
 
 
mekar
6xrptw
<6524>
seperti
 
 
mawar
7tlubxk
<2261>
2
Itu akan
 
 
bermekaran
2xrpt 1xrp
<6524> <6524>
dan
 
 
bergirang
3lgtw
<1523>
dengan
4Pa
<637>
sukacita
5tlyg
<1525>
dan
 
 
nyanyian
6Nnrw
<7442>
Kemuliaan
7dwbk
<3519>
Lebanon
8Nwnblh
<3844>
akan
 
 
diberikan
9Ntn
<5414>
kepadanya
10hl
<0>
kemegahan
11rdh
<1926>
Karmel
12lmrkh
<3760>
dan
 
 
Saron
13Nwrshw
<8289>
Mereka
14hmh
<1992>
akan
 
 
melihat
15wary
<7200>
kemuliaan
16dwbk
<3519>
TUHAN
17hwhy
<3068>
keagungan
18rdh
<1926>
Allah
19wnyhla
<430>
kita
20o
<0>
3
Kuatkanlah
1wqzx
<2388>
tangan
2Mydy
<3027>
yang
 
 
lemah
3twpr
<7504>
teguhkanlah
6wuma
<553>
lutut
4Mykrbw
<1290>
yang
 
 
goyah
5twlsk
<3782>
4
Katakanlah
1wrma
<559>
kepada orang-orang yang
2yrhmnl
<4116>
hatinya
3bl
<3820>
cemas Kuatlah
4wqzx
<2388>
Jangan
5la
<408>
takut
6waryt
<3372>
Lihatlah
7hnh
<2009>
Allahmu
8Mkyhla
<430>
akan datang
 
 
membawa
10awby
<935>
pembalasan
9Mqn
<5359>
Pembalasan
11lwmg
<1576>
Allah
12Myhla
<430>
akan
13awh
<1931>
datang
14awby
<935>
tetapi Dia akan
 
 
menyelamatkanmu
15Mkesyw
<3467>
5
Oleh sebab itu
 
 
mata
3ynye
<5869>
orang buta
4Myrwe
<5787>
akan
1za
<227>
dibukakan
2hnxqpt
<6491>
dan
 
 
telinga
5ynzaw
<241>
orang tuli
6Mysrx
<2795>
akan
 
 
dibukakan
7hnxtpt
<6605>
6
Oleh sebab itu
1za
<227>
Orang lumpuh
4xop
<6455>
akan
 
 
meloncat
2gldy
<1801>
seperti
 
 
rusa
3lyak
<354>
dan
 
 
lidah
6Nwsl
<3956>
orang bisu
7Mla
<483>
akan
 
 
bersukacita
5Nrtw
<7442>
Sebab
8yk
<3588>
air
11Mym
<4325>
akan
 
 
memancar
9weqbn
<1234>
di
 
 
padang belantara
10rbdmb
<4057>
dan
 
 
aliran-aliran air
12Mylxnw
<5158>
di
 
 
padang gurun
13hbreb
<6160>
7
Tanah yang
1hyhw
<1961>
panas
2brsh
<8273>
akan menjadi
 
 
kolam
3Mgal
<98>
tanah yang
 
 
gersang
4Nwamuw
<6774>
akan mengeluarkan
 
 
mata
5yewbml
<4002>
air
6Mym
<4325>
Di
 
 
tempat
7hwnb
<5116>
serigala
8Mynt
<8577>
berbaring
9hubr
<7258>
akan tumbuh
 
 
rumput
10ryux
<2682>
buluh
11hnql
<7070>
dan
 
 
papirus
12amgw
<1573>
8
Sebuah
 
 
jalan raya
3lwlom
<4547>
akan
 
 
berada
1hyhw
<1961>
di sana
2Ms
<8033>
sebuah
 
 
jalan
4Krdw
<1870>
yang akan
 
 
disebut
7arqy
<7121>
Jalan
5Krdw
<1870>
Kekudusan
6sdqh
<6944>
Orang yang
 
 
najis
11amj
<2931>
 
8hl
<0>
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
melewati
10wnrbey
<5674>
 
14Klh 13wml 12awhw
<1980> <0> <1931>
jalan
15Krd
<1870>
itu Orang
 
 
bodoh
16Mylywaw
<191>
tidak
17al
<3808>
akan pernah
 
 
melintasinya
18wety
<8582>
9
Tidak
1al
<3808>
akan
 
 
ada
2hyhy
<1961>
 
3Ms
<8033>
singa
4hyra
<738>
di
 
 
jalan
5Uyrpw
<6530>
itu
 
 
ataupun
7lb
<1077>
binatang
6twyx
<2416>
buas
 
 
datang
8hnley
<5927>
ke sana Binatang-binatang itu
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
berada
10aumt
<4672>
di sana
11Ms
<8033>
tetapi orang-orang yang
 
 
ditebus
13Mylwag
<1350>
akan
 
 
melintasi
12wklhw
<1980>
jalan itu
 
 
10
Orang-orang yang
 
 
ditebus
1yywdpw
<6299>
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
pulang
3Nwbsy
<7725>
dan
 
 
datang
4wabw
<935>
ke
 
 
Sion
5Nwyu
<6726>
dengan
 
 
sorak-sorai
6hnrb
<7440>
dengan
 
 
sukacita
7txmvw
<8057>
kekal
8Mlwe
<5769>
di atas
9le
<5921>
kepala
10Msar
<7218>
mereka Mereka akan
 
 
memperoleh
13wgyvy
<5381>
kegirangan
11Nwvv
<8342>
dan
 
 
kegembiraan
12hxmvw
<8057>
kesedihan
15Nwgy
<3015>
dan
 
 
keluhan
16hxnaw
<585>
akan
 
 
lenyap
14wonw
<5127>
 
17P
<0>