Prev Chapter Isaiah 45 Next Chapter Show all verses
1
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
kepada
 
 
yang diurapi-Nya
4wxysml
<4899>
kepada
 
 
Koresh
5srwkl
<3566>
yang
6rsa
<834>
tangan kanannya
8wnymyb
<3225>
Aku
 
 
pegang
7ytqzxh
<2388>
untuk
 
 
menundukkan
9drl
<7286>
bangsa-bangsa
11Mywg
<1471>
di hadapannya
10wynpl
<6440>
dan untuk
 
 
membuka
14xtpa
<6605>
ikat pinggang
12yntmw
<4975>
para
 
 
raja
13Myklm
<4428>
untuk
 
 
membuka
15xtpl
<6605>
pintu-pintu
17Mytld
<1817>
di hadapannya
16wynpl
<6440>
sehingga
 
 
pintu-pintu gerbang
18Myresw
<8179>
tidak
19al
<3808>
akan
 
 
ditutup
20wrgoy
<5462>
2
Aku
1yna
<589>
akan
 
 
berjalan
3Kla
<1980>
di depanmu
2Kynpl
<6440>
dan membuat
 
 
tempat-tempat yang bergelombang
4Myrwdhw
<1921>
menjadi rata
5*rsya {rswa}
<3474>
Aku akan
 
 
menghancurkan berkeping-keping
8rbsa
<7665>
pintu
6twtld
<1817>
perunggu
7hswxn
<5154>
dan
 
 
memotong
11edga
<1438>
jeruji
9yxyrbw
<1280>
besi
10lzrb
<1270>
mereka
 
 
3
Aku akan
 
 
memberikan
1yttnw
<5414>
kepadamu
2Kl
<0>
harta karun
3twruwa
<214>
di tempat yang

gelap
4Ksx
<2822>
dan
 
 
kekayaan tersembunyi
5ynmjmw
<4301>
yang disimpan di
 
 
tempat-tempat rahasia
6Myrtom
<4565>
supaya
7Neml
<4616>
kamu
 
 
tahu
8edt
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
yang
 
 
memanggil
12arwqh
<7121>
kamu dengan
 
 
namamu
13Kmsb
<8034>
4
Demi
1Neml
<4616>
hamba-Ku
2ydbe
<5650>
Yakub
3bqey
<3290>
dan demi
 
 
Israel
4larvyw
<3478>
umat pilihan-Ku
5yryxb
<972>
Aku
 
 
memanggilmu
6arqaw
<7121>
dengan menyebut
7Kl
<0>
namamu
8Kmsb
<8034>
Aku
 
 
memberimu gelar
9Knka
<3655>
meskipun kamu
 
 
tidak
10alw
<3808>
mengenal
11yntedy
<3045>
Aku
 
 
5
Akulah
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak ada
3Nyaw
<369>
yang
 
 
lain
4dwe
<5750>
Selain
5ytlwz
<2108>
Aku
 
 
tidak ada
6Nya
<369>
Allah
7Myhla
<430>
Aku
 
 
memperlengkapi
8Krzaa
<247>
kamu sekalipun kamu
 
 
tidak
9alw
<3808>
mengenal
10yntedy
<3045>
Aku