Prev Chapter Isaiah 56 Next Chapter
1
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Peliharalah
4wrms
<8104>
keadilan
5jpsm
<4941>
dan
 
 
lakukanlah
6wvew
<6213>
kebenaran
7hqdu
<6666>
Sebab
8yk
<3588>
keselamatan-Ku
10ytewsy
<3444>
akan
 
 
segera
9hbwrq
<7138>
datang
11awbl
<935>
dan
 
 
kebenaran-Ku
12ytqduw
<6666>
akan segera
 
 
dinyatakan
13twlghl
<1540>
2
Diberkatilah
1yrsa
<835>
orang
2swna
<376>
yang
 
 
melakukan
3hvey
<6213>
hal
 
 
ini
4taz
<2063>
dan
 
 
anak
5Nbw
<1121>
manusia
6Mda
<120>
yang
 
 
berpegang
7qyzxy
<2388>
kepadanya
8hb
<0>
yang
 
 
memelihara
9rms
<8104>
hari
 
 
Sabat
10tbs
<7676>
dan tidak
 
 
mencemarkannya
11wllxm
<2490>
serta
 
 
menjaga
12rmsw
<8104>
tangannya
13wdy
<3027>
dari
 
 
melakukan
14twvem
<6213>
apa
 
 
pun
15lk
<3605>
yang
 
 
jahat
16er
<7451>
 
17o
<0>
3
Jangan
1law
<408>
biarkan
2rmay
<559>
orang
3Nb
<1121>
asing
4rknh
<5236>
yang telah
 
 
menggabungkan
5hwlnh
<3867>
diri
 
 
kepada
6la
<413>
TUHAN
7hwhy
<3068>
berkata
8rmal
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
pasti akan
 
 
memisahkan
10ynlydby 9ldbh
<914> <914>
aku
 
 
dari
12lem
<5921>
umat-Nya
13wme
<5971>
ataupun
14law
<408>
seorang
 
 
kasim
16oyroh
<5631>
berkata
15rmay
<559>
Sesungguhnya
17Nh
<2005>
aku
18yna
<589>
hanyalah sebatang
 
 
pohon
19Ue
<6086>
kering
20sby
<3002>
 
21o
<0>
4
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
perkataan
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Kepada para
 
 
kasim
5Myoyrol
<5631>
yang
6rsa
<834>
memelihara
7wrmsy
<8104>
 
8ta
<853>
hari-hari Sabat-Ku
9ytwtbs
<7676>
yang
 
 
memilih
10wrxbw
<977>
hal-hal
 
 
yang
11rsab
<834>
berkenan
12ytupx
<2654>
kepada-Ku dan
 
 
berpegang
13Myqyzxmw
<2388>
pada
 
 
perjanjian-Ku
14ytyrbb
<1285>
5
Aku akan
 
 
memberikan
1yttnw
<5414>
di dalam
2Mhl
<0>
rumah-Ku
3ytybb
<1004>
di dalam tembok-tembok-Ku
4ytmwxbw
<2346>
suatu
 
 
tanda peringatan
5dy
<3027>
dan suatu
 
 
nama
6Msw
<8034>
yang
 
 
lebih baik
7bwj
<2896>
daripada
 
 
anak-anak laki-laki
8Mynbm
<1121>
dan
 
 
perempuan
9twnbmw
<1323>
Aku akan
 
 
memberikan
12Nta
<5414>
kepada mereka satu
 
 
nama
10Ms
<8034>
yang
 
 
abadi
11Mlwe
<5769>
 
13wl
<0>
yang
14rsa
<834>
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
dilenyapkan
16trky
<3772>
 
17o
<0>
6
Juga kepada
 
 
orang-orang
1ynbw
<1121>
asing
2rknh
<5236>
yang
 
 
menggabungkan
3Mywlnh
<3867>
diri kepada
4le
<5921>
TUHAN
5hwhy
<3068>
untuk
 
 
melayani
6wtrsl
<8334>
Dia untuk
 
 
mengasihi
7hbhalw
<157>
 
8ta
<853>
nama
9Ms
<8034>
TUHAN
10hwhy
<3068>
dan untuk
 
 
menjadi
11twyhl
<1961>
 
12wl
<0>
hamba-hamba-Nya
13Mydbel
<5650>
semua
14lk
<3605>
orang yang
 
 
memelihara
15rms
<8104>
hari
 
 
Sabat
16tbs
<7676>
dan tidak
 
 
mencemarkannya
17wllxm
<2490>
serta
 
 
memegang
18Myqyzxmw
<2388>
teguh
 
 
perjanjian-Ku
19ytyrbb
<1285>
7
mereka akan
 
 
Kubawa
1Mytwaybhw
<935>
ke
2la
<413>
gunung-Ku
3rh
<2022>
yang
 
 
kudus
4ysdq
<6944>
dan Aku akan membuat mereka
 
 
bersukacita
5Mytxmvw
<8055>
di
 
 
rumah
6tybb
<1004>
doa-Ku
7ytlpt
<8605>
Kurban-kurban bakaran
8Mhytlwe
<5930>
dan
 
 
kurban-kurban sembelihan
9Mhyxbzw
<2077>
mereka akan
 
 
diterima
10Nwurl
<7522>
di atas
11le
<5921>
mazbah-Ku
12yxbzm
<4196>
Sebab
13yk
<3588>
rumah-Ku
14ytyb
<1004>
akan
 
 
disebut
17arqy
<7121>
rumah
15tyb
<1004>
doa
16hlpt
<8605>
bagi
 
 
segala
18lkl
<3605>
bangsa
19Mymeh
<5971>
8
Tuhanku
2ynda
<136>
TUHAN
3hwhy
<3069>
yang
 
 
mengumpulkan
4Ubqm
<6908>
Israel
6larvy
<3478>
yang
 
 
terbuang
5yxdn
<1760>
berfirman
1Man
<5002>
Aku
 
 
masih
7dwe
<5750>
akan
 
 
mengumpulkan
8Ubqa
<6908>
orang-orang lain lagi
 
 
di samping
9wyle
<5921>
mereka yang sudah
 
 
terkumpul
10wyubqnl
<6908>
9
Hai
 
 
semua
1lk
<3605>
binatang
2wtyx
<2416>
di
 
 
padang
3ydv
<7704>
datanglah
4wyta
<857>
untuk
 
 
melahap
5lkal
<398>
hai
 
 
semua
6lk
<3605>
binatang
7wtyx
<2416>
di
 
 
hutan
8reyb
<3293>
 
9o
<0>
10
Para
 
 
penjaganya
1*wypu {wpu}
<6822>
buta
2Myrwe
<5787>
mereka
 
 
semua
3Mlk
<3605>
tidak
4al
<3808>
tahu
5wedy
<3045>
apa-apa Mereka
 
 
semua
6Mlk
<3605>
adalah
 
 
anjing
7Myblk
<3611>
bisu
8Mymla
<483>
tidak
9al
<3808>
dapat
10wlkwy
<3201>
menggonggong
11xbnl
<5024>
Mereka
 
 
berbaring
13Mybks
<7901>
berkhayal
12Myzh
<1957>
dan
 
 
suka
14ybha
<157>
tidur
15Mwnl
<5123>
11
Anjing-anjing
1Myblkhw
<3611>
yang
 
 
serakah
3spn 2yze
<5315> <5794>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
pernah
5wedy
<3045>
puas
6hebv
<7646>
Mereka
7hmhw
<1992>
adalah
 
 
gembala
8Myer
<7462>
yang
 
 
tidak
9al
<3808>
memiliki
10wedy
<3045>
pengertian
11Nybh
<995>
Mereka
 
 
semua
12Mlk
<3605>
berbelok
14wnp
<6437>
ke
 
 
jalan
13Mkrdl
<1870>
mereka sendiri
 
 
masing-masing
15sya
<376>
mencari keuntungan sendiri
16weubl
<1215>
tidak ada yang terkecuali
17whuqm
<7097>
12
Kemarilah
1wyta
<857>
kata mereka aku akan

mengambil
2hxqa
<3947>
anggur
3Nyy
<3196>
Marilah kita
 
 
minum
4habonw
<5433> ==>
minuman keras
5rks
<7941>
sebanyak
4habonw
<== <5433>
mungkin
 
 
Besok
9rxm
<4279>
akan sama
6hyhw
<1961>
seperti
 
 
hari
8Mwy
<3117>
ini
7hzk
<2088>
bahkan lebih lagi
12dam 11rty 10lwdg
<3966> <3499> <1419>