Prev Chapter Ezekiel 43 Next Chapter
1
Lalu dia
 
 
menuntunku
1ynklwyw
<1980>
ke
2la
<413>
pintu gerbang
3resh
<8179>
pintu gerbang
4res
<8179>
yang
5rsa
<834>
menghadap
6hnp
<6437>
ke
7Krd
<1870>
sebelah timur
8Mydqh
<6921>
2
dan
 
 
lihatlah
1hnhw
<2009>
kemuliaan
2dwbk
<3519>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
datang
5ab
<935>
dari
6Krdm
<1870>
timur
7Mydqh
<6921>
Dan
 
 
suara-Nya
8wlwqw
<6963>
seperti
 
 
suara
9lwqk
<6963>
air
10Mym
<4325>
yang
 
 
besar
11Mybr
<7227>
dan
 
 
bumi
12Urahw
<776>
bersinar
13hryah
<215>
karena
 
 
kemuliaan-Nya
14wdbkm
<3519>
3
Dan
 
 
seperti
1harmkw
<4758>
penglihatan
2harmh
<4758>
yang
3rsa
<834>
kulihat
4ytyar
<7200>
seperti
 
 
penglihatan
5harmk
<4758>
yang
6rsa
<834>
kulihat
7ytyar
<7200>
ketika
 
 
datang
8yabb
<935>
untuk
 
 
menghancurkan
9txsl
<7843>
 
10ta
<853>
kota
11ryeh
<5892>
dan penglihatan-penglihatan
 
 
seperti
12twarmw
<4758>
penglihatan
13harmk
<4758>
yang
14rsa
<834>
aku
 
 
lihat
15ytyar
<7200>
di
16la
<413>
tepi
 
 
Sungai
17rhn
<5104>
Kebar
18rbk
<3529>
dan aku
 
 
bersujud
19lpaw
<5307>
dengan muka
 
 
ke
20la
<413>
tanah
21ynp
<6440>
4
Kemuliaan
1dwbkw
<3519>
TUHAN
2hwhy
<3068>
datang
3ab
<935>
ke dalam
4la
<413>
Bait Suci
5tybh
<1004>
melalui
6Krd
<1870>
pintu gerbang
7res
<8179>
yang
8rsa
<834>
menghadap
9wynp
<6440>
ke
10Krd
<1870>
timur
11Mydqh
<6921>
5
Dan
1ynavtw
<5375>
Roh
2xwr
<7307>
mengangkatku dan
 
 
membawaku
3ynaybtw
<935>
ke
4la
<413>
pelataran
5ruxh
<2691>
bagian
 
 
dalam
6ymynph
<6442>
dan
 
 
lihatlah
7hnhw
<2009>
kemuliaan
9dwbk
<3519>
TUHAN
10hwhy
<3068>
memenuhi
8alm
<4390>
Bait
 
 
Suci
11tybh
<1004>
6
Lalu aku
 
 
mendengar
1emsaw
<8085>
seseorang
 
 
berbicara
2rbdm
<1696>
kepadaku
3yla
<413>
dari
 
 
Bait
4tybhm
<1004>
Suci sementara
 
 
laki-laki
5syaw
<376>
itu
6hyh
<1961>
berdiri
7dme
<5975>
di
 
 
sampingku
8ylua
<681>
7
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
inilah
5ta
<853>
tempat
6Mwqm
<4725>
takhta-Ku
7yaok
<3678>
dan
8taw
<853>
tempat
9Mwqm
<4725>
tumpuan
10twpk
<3709>
kaki-Ku
11ylgr
<7272>
di
 
 
mana
12rsa
<834>
Aku akan
 
 
tinggal
13Nksa
<7931>
di
14Ms
<8033>
tengah-tengah
15Kwtb
<8432>
bangsa
16ynb
<1121>
Israel
17larvy
<3478>
selama-lamanya
18Mlwel
<5769>
Dan
 
 
keturunan
22tyb
<1004>
Israel
23larvy
<3478>
tidak
19alw
<3808>
akan
 
 
lagi
21dwe
<5750>
menajiskan
20wamjy
<2930>
nama-Ku
24Ms
<8034>
yang
 
 
kudus
25ysdq
<6944>
baik
 
 
mereka
26hmh
<1992>
maupun
 
 
raja-raja
27Mhyklmw
<4428>
mereka dengan
 
 
persundalan
28Mtwnzb
<2184>
mereka maupun dengan
 
 
mayat-mayat
29yrgpbw
<6297>
raja-raja
30Mhyklm
<4428>
mereka di
 
 
tempat-tempat tinggi
31Mtwmb
<1116>
mereka
 
 
8
dengan
 
 
memasang
1Mttb
<5414>
ambang pintu
2Mpo
<5592>
mereka di samping
3ta
<853>
ambang pintu-Ku
4ypo
<5592>
dan
 
 
tiang pintu
5Mtzwzmw
<4201>
mereka di
 
 
dekat
6lua
<681>
tiang pintu-Ku
7ytzwzm
<4201>
dengan
 
 
tembok
8ryqhw
<7023>
saja di
 
 
antara
9ynyb
<996>
Aku dan mereka
 
 
Dan
10Mhynybw
<996>
mereka telah
 
 
menajiskan
11wamjw
<2930>
 
12ta
<853>
nama-Ku
13Ms
<8034>
yang
 
 
kudus
14ysdq
<6944>
dengan
 
 
kekejian-kekejian
15Mtwbewtb
<8441>
mereka
 
 
yang
16rsa
<834>
telah mereka
 
 
lakukan
17wve
<6213>
Demikianlah Aku telah
 
 
membinasakan
18lkaw
<398>
mereka dalam
19Mta
<853>
kemarahan-Ku
20ypab
<639>
9
Sekarang
1hte
<6258>
biarlah mereka
 
 
menjauhkan
2wqxry
<7368>
 
3ta
<853>
persundalan
4Mtwnz
<2184>
mereka dan
 
 
mayat-mayat
5yrgpw
<6297>
raja-raja
6Mhyklm
<4428>
mereka
 
 
dari
7ynmm
<4480>
Aku dan Aku akan
 
 
tinggal
8ytnksw
<7931>
di
 
 
tengah-tengah
9Mkwtb
<8432>
mereka
 
 
selamanya
10Mlwel
<5769>
 
11o
<0>
10
Sedangkan
 
 
kamu
1hta
<859>
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
gambarkanlah
4dgh
<5046>
 
8ta
<853>
Bait Suci
9tybh
<1004>
itu kepada
5ta
<853>
keturunan
6tyb
<1004>
Israel
7larvy
<3478>
supaya mereka
 
 
malu
10wmlkyw
<3637>
karena
 
 
kesalahan-kesalahan
11Mhytwnwem
<5771>
mereka dan biarlah mereka
 
 
mengukur
12wddmw
<4058>
 
13ta
<853>
polanya
14tynkt
<8508>
11
Dan
 
 
jika
1Maw
<518>
mereka
 
 
malu
2wmlkn
<3637>
atas
 
 
semua
3lkm
<3605>
kejahatan
 
 
yang
4rsa
<834>
telah mereka
 
 
lakukan
5wve
<6213>
tunjukkanlah
20edwh
<3045>
kepada mereka
 
 
bentuk
6trwu
<6699>
Bait
7tybh
<1004>
Suci
 
 
susunannya
8wtnwktw
<8498>
pintu-pintu
 
 
keluar
9wyauwmw
<4161>
dan pintu-pintu

masuknya
10wyabwmw
<4126>
yaitu
 
 
semua
11lkw
<3605>
rancangannya
12*wtrwu
<6699>
 
13taw
<853>
semua
14lk
<3605>
ketetapannya
15wytqx
<2708>
dan
17*wytrwu {ytrwu} 16lkw
<6699> <3605>
semua
18lkw
<3605>
hukumnya
19*wytrwt {wtrwt}
<8451>
Dan
21Mtwa
<853>
tuliskanlah
22btkw
<3789>
itu
 
 
di hadapan
23Mhynyel
<5869>
mereka sehingga mereka dapat
 
 
mengamati
24wrmsyw
<8104>
 
25ta
<853>
semua
26lk
<3605>
rancangannya
27wtrwu
<6699>
dan
28taw
<853>
semua
29lk
<3605>
ketetapannya
30wytqx
<2708>
dan
 
 
melakukannya
31wvew
<6213>
 
32Mtwa
<853>
12
Inilah
1taz
<2063>
hukum
2trwt
<8451>
Bait Suci
3tybh
<1004>
seluruh
7lk
<3605>
daerah
8wlbg
<1366>
di
4le
<5921>
puncak
5sar
<7218>
gunung
6rhh
<2022>
dan
 
 
sekelilingnya
10bybo 9bybo
<5439> <5439>
akan menjadi
 
 
paling kudus
12Mysdq 11sdq
<6944> <6944>
Ketahuilah
13hnh
<2009>
inilah
14taz
<2063>
hukum
15trwt
<8451>
Bait Suci
16tybh
<1004>
13
Inilah
1hlaw
<428>
ukuran
2twdm
<4060>
mazbah
3xbzmh
<4196>
menurut ukuran
 
 
hasta
4twmab
<520>
hasta
5hma
<520>
adalah
 
 
satu hasta
6hma
<520>
dan
 
 
setapak tangan
7xpjw
<2948>
bagian dasar
8qyxw
<2436>
adalah
 
 
satu hasta
9hmah
<520>
tingginya dan
 
 
satu hasta
10hmaw
<520>
lebarnya
11bxr
<7341>
dan
 
 
batas
12hlwbgw
<1366>
pada
13la
<413>
tepi
14htpv
<8193>
sekelilingnya
15bybo
<5439>
adalah
 
 
satu
17dxah
<259>
jengkal
16trz
<2239>
dan
 
 
ini
18hzw
<2088>
akan menjadi
 
 
tinggi dasar
19bg
<1354>
mazbah
20xbzmh
<4196>
14
Dari
 
 
dasar
1qyxmw
<2436>
tanah
2Urah
<776>
ke
3de
<5704>
pinggiran sempit
4hrzeh
<5835>
yang
 
 
lebih rendah
5hnwtxth
<8481>
adalah
 
 
dua
6Myts
<8147>
hasta
7twma
<520>
dan
 
 
satu
10txa
<259>
hasta
9hma
<520>
lebarnya
8bxrw
<7341>
dan dari
 
 
pinggiran sempit
11hrzehmw
<5835>
yang
 
 
lebih kecil
12hnjqh
<6996>
ke
13de
<5704>
pinggiran sempit
14hrzeh
<5835>
yang
 
 
lebih besar
15hlwdgh
<1419>
adalah
 
 
empat
16ebra
<702>
hasta
17twma
<520>
dan
 
 
satu hasta
19hmah
<520>
lebarnya
18bxrw
<7341>
15
Maka
 
 
altar perapian
1larhhw
<741>
akan berukuran
 
 
empat
2ebra
<702>
hasta
3twma
<520>
dan dari
 
 
altar perapian
4*layrahmw {lyarahmw}
<741>
akan menjulang

ke atas
5hlemlw
<4605>
empat
7ebra
<702>
tanduk
6twnrqh
<7161>
16
Dan
 
 
altar perapian
1*layrahw {lyarahw}
<741>
akan
 
 
berbentuk persegi
8ewbr
<7251>
 
9la
<413>
empat
10tebra
<702>
dua
2Myts
<8147>
belas
3hrve
<6240>
hasta
 
 
panjangnya
4Kra
<753>
dan
 
 
dua
5Mytsb
<8147>
belas
6hrve
<6240>
hasta
7bxr
<7341>
lebarnya
11wyebr
<7253>
17
Pinggirannya
1hrzehw
<5835>
juga berukuran
 
 
empat
2ebra
<702>
belas
3hrve
<6240>
hasta
 
 
panjangnya
4Kra
<753>
dengan
 
 
empat
5ebrab
<702>
belas
6hrve
<6240>
lebarnya
7bxr
<7341>
di
8la
<413>
keempat
9tebra
<702>
sisinya
10hyebr
<7253>
dan
 
 
pinggiran
11lwbghw
<1366>
yang
 
 
mengelilingnya
12bybo
<5439>
berukuran
13htwa
<853>
setengah
14yux
<2677>
hasta
15hmah
<520>
dan
 
 
dasarnya
16qyxhw
<2436>
berukuran
17hl
<0>
satu hasta
18hma
<520>
sekelilingnya
19bybo
<5439>
dan
 
 
anak-anak tangganya
20whtlemw
<4609>
akan
 
 
menghadap
21twnp
<6437>
ke
 
 
timur
22Mydq
<6921>
18
Dan Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
demikianlah
5hk
<3541>
firman
6rma
<559>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3069>
Inilah
9hla
<428>
ketetapan-ketetapan
10twqx
<2708>
untuk
 
 
mazbah
11xbzmh
<4196>
pada
 
 
hari
12Mwyb
<3117>
itu dibangun
 
 
untuk
13wtwveh
<6213>
mempersembahkan
14twlehl
<5927>
 
15wyle
<5921>
persembahan bakaran
16hlwe
<5930>
di atasnya dan
 
 
memercikkan
17qrzlw
<2236>
 
18wyle
<5921>
darah
19Md
<1818>
di atasnya
 
 
19
Kamu akan
 
 
memberikan
1httnw
<5414>
kepada
2la
<413>
imam-imam
3Mynhkh
<3548>
Lewi
4Mywlh
<3881>
yang
5rsa
<834>
berasal dari
6Mh
<1992>
keturunan
7erzm
<2233>
Zadok
8qwdu
<6659>
yang
 
 
mendekat
9Mybrqh
<7138>
kepadaku
10yla
<413>
untuk
 
 
melayani
14yntrsl
<8334>
Aku
 
 
firman
11Man
<5002>
Tuhan
13hwhy
<3068>
ALLAH
12ynda
<136>
seekor
 
 
sapi jantan
15rp
<6499>
muda
16Nb
<1121>
untuk
17rqb
<1241>
persembahan penebus dosa
18tajxl
<2403>
20
Kamu akan
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
sedikit
 
 
darahnya
2wmdm
<1818>
dan
 
 
mengoleskannya
3httnw
<5414>
pada
4le
<5921>
keempat
5ebra
<702>
tanduknya
6wytnrq
<7161>
dan
 
 
pada
7law
<413>
keempat
8ebra
<702>
sudut
9twnp
<6438>
pinggiran
10hrzeh
<5835>
dan
 
 
pada
11law
<413>
batas
12lwbgh
<1366>
sekeliling
13bybo
<5439>
demikianlah kamu akan
 
 
menyucikannya
14tajxw
<2398> ==>
dan
15wtwa
<853>
mengadakan penebusan
16whtrpkw
<3722>
dosa
14tajxw
<== <2398>
untuknya
 
 
21
Kamu juga akan
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
 
2ta
<853>
sapi jantan
3rph
<6499>
untuk
 
 
persembahan penebus dosa
4tajxh
<2403>
dan itu akan
 
 
dibakar
5wprvw
<8313>
di tempat yang
 
 
ditentukan
6dqpmb
<4662>
di
 
 
Bait
7tybh
<1004>
Suci di
 
 
bagian luar
8Uwxm
<2351>
tempat kudus
9sdqml
<4720>
22
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
kedua
2ynsh
<8145>
kamu akan
 
 
mempersembahkan
3byrqt
<7126>
seekor
 
 
kambing jantan
4ryev
<8163>
yaitu
 
 
kambing
5Myze
<5795>
yang
 
 
tidak bercacat
6Mymt
<8549>
untuk
 
 
persembahan penebusan dosa
7tajxl
<2403>
dan mereka akan
 
 
menyucikan
8wajxw
<2398>
 
9ta
<853>
mazbah
10xbzmh
<4196>
seperti
11rsak
<834>
mereka telah
 
 
menyucikannya
12wajx
<2398>
dengan
 
 
sapi jantan
13rpb
<6499>
23
Apabila kamu sudah
 
 
selesai
1Ktwlkb
<3615>
menyucikannya
2ajxm
<2398>
kamu akan
 
 
mempersembahkan
3byrqt
<7126>
sapi jantan
4rp
<6499>
muda
5Nb
<1121>
yaitu seekor
 
 
sapi jantan
6rqb
<1241>
yang
 
 
tidak bercacat
7Mymt
<8549>
dan seekor
 
 
domba jantan
8lyaw
<352>
dari
9Nm
<4480>
kawanan
10Nauh
<6629>
yang
 
 
tidak bercacat
11Mymt
<8549>
24
Kamu akan
 
 
mempersembahkan
1Mtbrqhw
<7126>
mereka
 
 
di hadapan
2ynpl
<6440>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan
 
 
imam-imam
5Mynhkh
<3548>
akan
 
 
membubuhkan
4wkylshw
<7993>
garam
7xlm
<4417>
ke atas
6Mhyle
<5921>
mereka dan mereka akan
 
 
mempersembahkannya
8wlehw
<5927>
sebagai
9Mtwa
<853>
persembahan bakaran
10hle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
25
Selama
 
 
tujuh
1tebs
<7651>
hari
2Mymy
<3117>
kamu akan
 
 
mempersiapkan
3hvet
<6213>
seekor
 
 
kambing
4ryev
<8163>
setiap
 
 
hari
6Mwyl
<3117>
untuk
 
 
persembahan penebusan dosa
5tajx
<2403>
juga seekor
 
 
sapi jantan
7rpw
<6499>
muda
9rqb 8Nb
<1241> <1121>
dan seekor
 
 
domba jantan
10lyaw
<352>
dari
11Nm
<4480>
kawanan
12Nauh
<6629>
yang
 
 
tidak bercacat
13Mymymt
<8549>
akan
 
 
disediakan
14wvey
<6213>
26
Selama
 
 
tujuh
1tebs
<7651>
hari
2Mymy
<3117>
mereka akan mengadakan
 
 
penebusan
3wrpky
<3722>
dosa untuk
4ta
<853>
mazbah
5xbzmh
<4196>
itu dan menyucikannya demikianlah mereka akan menguduskannya
9*wydy {wdy} 8walmw 7wta 6wrhjw
<3027> <4390> <853> <2891>
27
Setelah
4hyhw o
<1961>
 
2ta
<853>
hari-hari
3Mymyh
<3117>
itu
 
 
berakhir
1wlkyw
<3615>
maka pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
kedelapan
6ynymsh
<8066>
dan
 
 
seterusnya
7halhw
<1973>
imam-imam
9Mynhkh
<3548>
akan
 
 
mempersembahkan
8wvey
<6213>
 
12ta
<853>
persembahan bakaranmu
13Mkytwlwe
<5930>
di atas
10le
<5921>
mazbah
11xbzmh
<4196>
dan
14taw
<853>
persembahan perdamaianmu
15Mkymls
<8002>
dan Aku akan
 
 
menerimamu
16ytaurw
<7521>
 
17Mkta
<853>
firman
18Man
<5002>
Tuhan
19ynda
<136>
ALLAH
20hwhy
<3069>
 
21o
<0>