Prev Chapter Daniel 2 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
tahun
1tnsbw
<8141>
kedua
2Myts
<8147>
pemerintahan
3twklml
<4438>
Nebukadnezar
4rundkbn
<5019>
Nebukadnezar
6rundkbn
<5019>
memimpikan
5Mlx
<2492>
suatu
 
 
mimpi
7twmlx
<2472>
Jiwanya
9wxwr
<7307>
gelisah
8Mepttw
<6470>
dan dia tidak
 
 
dapat
11htyhn
<1961>
tidur
10wtnsw
<8142>
 
12wyle
<5921>
2
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
1rmayw
<559>
untuk
 
 
memanggil
3arql
<7121>
para
 
 
ahli ilmu gaib
4Mymjrxl
<2748>
para
 
 
ahli nujum
5Mypsalw
<825>
para
 
 
ahli ilmu sihir
6Mypskmlw
<3784>
dan
 
 
orang-orang Kasdim
7Mydvklw
<3778>
untuk
 
 
menjelaskan
8dyghl
<5046>
kepada
 
 
raja
9Klml
<4428>
tentang
 
 
mimpinya
10wytmlx
<2472>
Lalu mereka
 
 
datang
11wabyw
<935>
dan
 
 
berdiri
12wdmeyw
<5975>
di hadapan
13ynpl
<6440>
raja
14Klmh
<4428>
3
Berkatalah
1rmayw
<559>
raja
3Klmh
<4428>
kepada
 
 
mereka
2Mhl
<1992>
Aku
 
 
memimpikan
5ytmlx
<2492>
suatu
 
 
mimpi
4Mwlx
<2472>
dan
 
 
hatiku
7yxwr
<7307>
gelisah
6Meptw
<6470>
ingin
 
 
memahami
8tedl
<3045>
 
9ta
<853>
mimpi
10Mwlxh
<2472>
itu
 
 
4
Kemudian
 
 
berbicaralah
1wrbdyw
<1696>
orang-orang
 
 
Kasdim
2Mydvkh
<3778>
kepada
 
 
raja
3Klml
<4428>
dalam
 
 
bahasa Aram
4tymra
<762>
Ya
 
 
Raja
5aklm
<4430>
hiduplah
7yyx
<2418>
selama-lamanya
6Nymlel
<5957>
Ceritakanlah
8rma
<560>
mimpi
9amlx
<2493>
itu kepada
 
 
hamba-hambamu
10*Kdbel {Kydbel}
<5649>
ini dan kami akan
 
 
memberitahukan
12awxn
<2324>
maknanya
11arspw
<6591>
5
Raja
2aklm
<4430>
menjawab
1hne
<6032>
dan
 
 
berkata
3rmaw
<560>
kepada
 
 
orang-orang Kasdim
4*yadvkl {aydvkl}
<3779>
itu
 
 
Hal
5atlm
<4406>
itu sudah
 
 
pergi
7adza
<230>
dariku
6ynm
<4481>
Jika
8Nh
<2006>
kamu
 
 
tidak
9al
<3809>
memberitahukan
10ynnwedwht
<3046>
mimpi
11amlx
<2493>
itu dan
 
 
maknanya
12hrspw
<6591>
kamu akan
 
 
dipenggal
14Nwdbett 13Nymdh
<5648> <1917> ==>
menjadi
 
 
beberapa bagian
13Nymdh
<== <1917>
dan
 
 
rumahmu
15Nwkytbw
<1005>
akan
 
 
dijadikan
17Nwmvty
<7761>
timbunan puing
16ylwn
<5122>