Prev Chapter Hosea 2 Next Chapter Show all verses
1
Katakanlah
1wrma
<559>
kepada
 
 
saudara laki-lakimu
2Mkyxal
<251>
Ami
3yme
<5971>
dan kepada
 
 
saudari perempuanmu
4Mkytwxalw
<269>
Ruhama
5hmxr
<7355>
2
Mengadulah
1wbyr
<7378>
kepada
 
 
ibumu
2Mkmab
<517>
mengadulah
3wbyr
<7378>
kepadanya
 
 
sebab
4yk
<3588>
dia
5ayh
<1931>
bukan
6al
<3808>
istri-Ku
7ytsa
<802>
dan
 
 
Aku
8yknaw
<595>
bukan
9al
<3808>
suaminya
10hsya
<376>
Biarlah dia
 
 
membuang
11rotw
<5493>
sundal
12hynwnz
<2183>
dari
 
 
wajahnya
13hynpm
<6440>
dan
 
 
perzinahan
14hypwpanw
<5005>
dari
 
 
antara
15Nybm
<996>
buah dadanya
16hyds
<7699>
3
Jangan
1Np
<6435>
sampai Aku
 
 
menelanjanginya
3hmre 2hnjyspa
<6174> <6584>
dan
 
 
memperlihatkannya
4hytguhw
<3322>
seperti
 
 
saat
5Mwyk
<3117>
ia
 
 
dilahirkan
6hdlwh
<3205>
Aku akan
 
 
membuatnya
7hytmvw
<7760>
seperti
 
 
padang belantara
8rbdmk
<4057>
membuatnya
9htsw
<7896>
seperti
 
 
tanah
10Urak
<776>
yang
 
 
tandus
11hyu
<6723>
lalu
 
 
membunuhnya
12hytmhw
<4191>
dengan
 
 
kehausan
13amub
<6772>
4
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
mengasihani
4Mxra
<7355>
 
1taw
<853>
anak-anaknya
2hynb
<1121>
sebab
5yk
<3588>
mereka
 
 
anak-anak
6ynb
<1121>
dari
 
 
persundalan
7Mynwnz
<2183>
 
8hmh
<1992>
5
Sebab
1yk
<3588>
ibu
3Mma
<517>
mereka telah
 
 
bersundal
2htnz
<2181>
dia yang
 
 
mengandung
5Mtrwh
<2029>
mereka telah
 
 
bertindak secara memalukan
4hsybh
<3001>
Sebab
6yk
<3588>
katanya
7hrma
<559>
Aku akan
 
 
pergi
8hkla
<1980>
kepada
9yrxa
<310>
kekasih-kekasihku
10ybham
<157>
yang
 
 
memberi
11yntn
<5414>
rotiku
12ymxl
<3899>
dan
 
 
airku
13ymymw
<4325>
bulu dombaku
14yrmu
<6785>
dan
 
 
kain linenku
15ytspw
<6593>
minyakku
16ynms
<8081>
dan
 
 
minumanku
17yywqsw
<8250>