Prev Chapter Hosea 6 Next Chapter
1
Mari
1wkl
<1980>
kita
 
 
berbalik
2hbwsnw
<7725>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
sebab
5yk
<3588>
Dia
6awh
<1931>
telah
 
 
mencabik-cabik
7Prj
<2963>
kita biarlah Dia
 
 
menyembuhkan
8wnapryw
<7495>
kita Dia telah
 
 
menyerang
9Ky
<5221>
kita dan Dia akan
 
 
membalut
10wnsbxyw
<2280>
kita
 
 
2
Setelah
1wnyxy
<2421>
dua
 
 
hari
2Mymym
<3117>
Dia akan menghidupkan kita Pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketiga
4ysylsh
<7992>
Dia akan
 
 
membangkitkan
5wnmqy
<6965>
kita Supaya kita boleh
 
 
hidup
6hyxnw
<2421>
di
 
 
hadirat-Nya
7wynpl
<6440>
3
Marilah kita
 
 
mengenal
1hednw
<3045>
marilah kita
 
 
mengejar
2hpdrn
<7291>
untuk
 
 
mengenal
3tedl
<3045>
 
4ta
<853>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Kemunculannya
8wauwm
<4161>
sepasti terbitnya
7Nwkn
<3559>
fajar
6rxsk
<7837>
dan Dia akan
 
 
datang
9awbyw
<935>
kepada kita seperti
 
 
hujan
10Msgk
<1653>
seperti
11wnl
<0>
hujan pada akhir musim
12swqlmk
<4456>
yang
 
 
mengairi
13hrwy
<3138>
bumi
14Ura
<776>
4
Apa
1hm
<4100>
yang harus Aku
 
 
lakukan
2hvea
<6213>
kepadamu
3Kl
<0>
hai
 
 
Efraim
4Myrpa
<669>
Apa
5hm
<4100>
yang harus Aku
 
 
lakukan
6hvea
<6213>
kepadamu
7Kl
<0>
hai
 
 
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Kesetiaanmu
9Mkdoxw
<2617>
seperti
 
 
awan
10Nnek
<6051>
pagi
11rqb
<1242>
seperti
 
 
embun
12ljkw
<2919>
yang menghilang lebih
 
 
awal
13Myksm
<7925>
 
14Klh
<1980>
5
Oleh
1le
<5921>
sebab itu
2Nk
<3651>
Aku telah
 
 
memotong
3ytbux
<2672>
mereka melalui para
 
 
nabi
4Myaybnb
<5030>
Aku telah
 
 
membunuh
5Mytgrh
<2026>
mereka dengan
 
 
perkataan
6yrmab
<561>
dari
 
 
mulut-Ku
7yp
<6310>
dan
 
 
penghukuman-Ku
8Kyjpsmw
<4941>
menembus
10auy
<3318>
seperti
 
 
cahaya
9rwa
<216>
6
Sebab
1yk
<3588>
Aku
 
 
menginginkan
3ytupx
<2654>
kesetiaan
2dox
<2617>
bukan
4alw
<3808>
kurban
5xbz
<2077>
pengenalan
6tedw
<1847>
akan
 
 
Allah
7Myhla
<430>
bukan
 
 
kurban-kurban bakaran
8twlem
<5930>
7
Namun seperti
 
 
Adam
2Mdak
<121>
mereka
1hmhw
<1992>
melanggar
3wrbe
<5674>
perjanjian
4tyrb
<1285>
Di sana
5Ms
<8033>
mereka
 
 
berlaku dengan tidak setia
6wdgb
<898>
terhadap Aku
7yb
<0>
8
Gilead
1delg
<1568>
adalah
 
 
kota
2tyrq
<7151>
pembuat
3ylep
<6466>
kejahatan
4Nwa
<205>
ditandai
5hbqe
<6121>
dengan jejak
 
 
darah
6Mdm
<1818>
9
Seperti
 
 
gerombolan perampok
3Mydwdg
<1416>
yang
 
 
mengintai
1ykxkw
<2442>
seseorang
2sya
<376>
demikianlah
 
 
perkumpulan
4rbx
<2267>
para
 
 
imam
5Mynhk
<3548>
mereka
 
 
membunuh
7wxury
<7523>
dalam
 
 
perjalanan
6Krd
<1870>
ke
 
 
Sikhem
8hmks
<7927>
mereka
 
 
melakukan
11wve
<6213>
 
9yk
<3588>
kejahatan persundalan
10hmz
<2154>
10
Dalam
 
 
kaum
1tybb
<1004>
Israel
2larvy
<3478>
telah
 
 
Kulihat
3ytyar
<7200>
hal yang
 
 
mengerikan
4*hyrwres {hyryres}
<8186>
 
5Ms
<8033>
Persundalan
6twnz
<2184>
Efraim
7Myrpal
<669>
ada di sana
8amjn
<2930>
Israel
9larvy
<3478>
tercemar
 
 
11
Juga
1Mg
<1571>
untukmu hai
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
penuaian
4ryuq
<7105>
telah
 
 
ditetapkan
3ts
<7896>
bagimu ketika Aku
5Kl
<0>
memulihkan
6ybwsb
<7725>
kemakmuran
7twbs
<7622>
umat-Ku
8yme
<5971>
 
9P
<0>