Prev Chapter Numbers 29 Next Chapter
1
Pada hari
 
 
pertama
3dxab
<259>
bulan
1sdxbw
<2320>
ketujuh
2yeybsh
<7637>
kamu harus
 
 
mengadakan
7hyhy
<1961>
 
4sdxl
<2320>
pertemuan
5arqm
<4744>
kudus
6sdq
<6944>
Janganlah
12al
<3808>
melakukan
13wvet
<6213>
 
9lk 8Mkl
<3605> <0>
pekerjaan
10tkalm
<4399>
yang
 
 
berat
11hdbe
<5656>
Itulah
16hyhy
<1961>
hari
14Mwy
<3117>
raya Peniupan Trompet
15hewrt
<8643>
 
17Mkl
<0>
2
Persembahkanlah
1Mtyvew
<6213>
kurban bakaran
2hle
<5930>
yang
 
 
harum
4xxyn
<5207>
baunya
3xyrl
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
Persembahkan
8rqb
<1241>
seekor
9dxa
<259>
anak
7Nb
<1121>
sapi jantan
6rp
<6499>
seekor
11dxa
<259>
domba jantan
10lya
<352>
dan
 
 
7
15hebs
<7651>
ekor
 
 
domba
12Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
13ynb
<1121>
setahun
14hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
16Mmymt
<8549>
3
Persembahkan
1Mtxnmw
<4503> ==>
juga
 
 
sajiannya
1Mtxnmw
<== <4503>
tepung halus
2tlo
<5560>
dicampur
3hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
4Nmsb
<8081>
3/10
6Mynrve 5hsls
<6241> <7969>
efa untuk setiap
 
 
sapi jantan
7rpl
<6499>
2/10
9Mynrve 8yns
<6241> <8147>
efa untuk setiap
 
 
domba jantan
10lyal
<352>
4
dan
 
 
1/10
1Nwrvew
<6241>
efa untuk
 
 
setiap
4dxah
<259>
7
5tebsl
<7651>
ekor
2dxa
<259>
domba
6Myvbkh 3vbkl
<3532> <3532>
5
Persembahkan juga seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryevw
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajx
<2403>
sebagai
 
 
pendamaian
5rpkl
<3722>
bagimu
6Mkyle
<5921>
6
selain
1dblm
<905>
kurban bakaran
2tle
<5930>
Bulan Baru
3sdxh
<2320>
dan
 
 
kurban sajiannya
4htxnmw
<4503>
kurban bakaran
5tlew
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
kurban sajian
7htxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
8Mhykonw
<5262>
Sesuai
 
 
peraturannya
9Mjpsmk
<4941>
kurban dengan api
12hsa
<801>
yang
 
 
harum
11xxyn
<5207>
baunya
10xyrl
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
 
14o
<0>
7
Pada hari
 
 
kesepuluh
1rwvebw
<6218>
pada
 
 
bulan
2sdxl
<2320>
ketujuh
3yeybsh
<7637>
kamu harus
 
 
mengadakan
7hyhy
<1961>
 
4hzh
<2088>
pertemuan
5arqm
<4744>
kudus
6sdq
<6944>
dan hendaklah kamu
8Mkl
<0>
merendahkan
9Mtynew
<6031>
 
10ta
<853>
diri
11Mkytspn
<5315>
dengan berpuasa

Janganlah
14al
<3808>
melakukan
15wvet
<6213>
pekerjaan
13hkalm
<4399>
apa pun
12lk
<3605>
8
Persembahkanlah
1Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
2hle
<5930>
yang
 
 
harum
5xxyn
<5207>
baunya
4xyr
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
Persembahkan
8rqb 7Nb
<1241> <1121>
seekor
9dxa
<259>
sapi jantan
6rp
<6499>
seekor
11dxa
<259>
domba jantan
10lya
<352>
dan
 
 
7
15hebs
<7651>
ekor
 
 
domba
12Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
13ynb
<1121>
setahun
14hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
16Mmymt
<8549>
 
18Mkl 17wyhy
<0> <1961>
9
Kamu juga harus
 
 
mempersembahkan
1Mtxnmw
<4503>
tepung halus
2tlo
<5560>
dicampur
3hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
4Nmsb
<8081>
3/10
6Mynrve 5hsls
<6241> <7969>
efa untuk setiap
 
 
sapi jantan
7rpl
<6499>
2/10
9Mynrve 8yns
<6241> <8147>
efa untuk
 
 
setiap
11dxah
<259>
domba jantan
10lyal
<352>
10
dan
 
 
1/10
2Nwrve 1Nwrve
<6241> <6241>
efa untuk
 
 
setiap
4dxah
<259>
7
5tebsl
<7651>
ekor
 
 
domba
6Myvbkh 3vbkl
<3532> <3532>
11
Juga seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
sebagai
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajx
<2403>
Selain
5dblm
<905>
kurban penghapus dosa
6tajx
<2403>
untuk
 
 
pendamaian
7Myrpkh
<3725>
kurban bakaran
8tlew
<5930>
tetap
9dymth
<8548>
kurban sajian
10htxnmw
<4503>
serta
 
 
persembahan curahannya
11Mhykonw
<5262>
 
12P
<0>
12
Pada
 
 
hari
3Mwy
<3117>
kelima
1hsmxbw
<2568>
belas
2rve
<6240>
bulan
4sdxl
<2320>
ketujuh
5yeybsh
<7637>
adakanlah
8hyhy
<1961>
pertemuan
6arqm
<4744>
kudus
7sdq
<6944>
Janganlah
13al
<3808>
melakukan
14wvet
<6213>
 
10lk 9Mkl
<3605> <0>
pekerjaan
11tkalm
<4399>
yang
 
 
berat
12hdbe
<5656>
Kamu harus
 
 
mengadakan perayaan
16gx 15Mtgxw
<2282> <2287>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3069>
selama
 
 
tujuh
18tebs
<7651>
hari
19Mymy
<3117>
13
Persembahkanlah
1Mtbrqhw
<7126>
kurban dengan api
3hsa
<801>
sebagai
 
 
kurban bakaran
2hle
<5930>
yang
 
 
harum
5xxyn
<5207>
baunya
4xyr
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
Persiapkan
9rqb 8ynb
<1241> <1121>
13
11rve 10hsls
<6240> <7969>
sapi jantan
7Myrp
<6499>
2
13Myns
<8147>
domba jantan
12Mlya
<352>
dan
 
 
14
18rve 17hebra
<6240> <702>
anak domba
14Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
15ynb
<1121>
setahun
16hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
19Mmymt
<8549>
 
20wyhy
<1961>
14
beserta
 
 
kurban sajiannya
1Mtxnmw
<4503>
tepung halus
2tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
3hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
4Nmsb
<8081>
3/10
6Mynrve 5hsls
<6241> <7969>
efa untuk
 
 
setiap
8dxah
<259>
sapi
7rpl
<6499>
dari
 
 
ketiga
9hslsl
<7969>
belas
10rve
<6240>
sapi jantan
11Myrp
<6499>
2/10
13Mynrve 12yns
<6241> <8147>
efa untuk
 
 
setiap
15dxah
<259>
domba
14lyal
<352>
dari
 
 
2
16ynsl
<8147>
domba jantan
17Mlyah
<352>
itu
 
 
15
dan
 
 
1/10
2Nwrve 1Nwrvew
<6241> <6241>
efa untuk
 
 
setiap
4dxah
<259>
domba
3vbkl
<3532>
dari
 
 
keempat
5hebral
<702>
belas
6rve
<6240>
anak domba
7Myvbk
<3532>
16
Juga seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryevw
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajx
<2403>
selain
5dblm
<905>
kurban bakaran
6tle
<5930>
yang
 
 
tetap
7dymth
<8548>
kurban sajian
8htxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
9hkonw
<5262>
itu
10o
<0>
17
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
kedua
2ynsh
<8145>
 
5rqb 4ynb
<1241> <1121>
12
7rve 6Myns
<6240> <8147>
ekor
 
 
sapi jantan
3Myrp
<6499>
2
9Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
8Mlya
<352>
dan
 
 
14
14rve 13hebra
<6240> <702>
ekor
 
 
anak domba
10Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
11ynb
<1121>
setahun
12hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
15Mmymt
<8549>
18
serta
 
 
kurban sajian
1Mtxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
2Mhykonw
<5262>
yaitu
 
 
sapi jantan
3Myrpl
<6499>
domba jantan
4Mlyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7jpsmk
<4941>
19
Juga seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryevw
<5795> <8163>
sebagai
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajx
<2403>
selain
5dblm
<905>
kurban bakaran
6tle
<5930>
yang
 
 
tetap
7dymth
<8548>
kurban sajian
8htxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
9Mhykonw
<5262>
 
10o
<0>
20
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
ketiga
2ysylsh
<7992>
11
5rve 4ytse
<6240> <6249>
ekor
 
 
sapi jantan
3Myrp
<6499>
2
7Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
6Mlya
<352>
dan
 
 
14
12rve 11hebra
<6240> <702>
ekor
 
 
anak domba
8Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
9ynb
<1121>
setahun
10hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
13Mmymt
<8549>
21
serta
 
 
kurban sajian
1Mtxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
2Mhykonw
<5262>
untuk
 
 
sapi jantan
3Myrpl
<6499>
domba jantan
4Mlyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7jpsmk
<4941>
22
juga seekor
 
 
kambing
1ryevw
<8163>
jantan sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
2tajx
<2403>
 
3dxa
<259>
selain
4dblm
<905>
kurban bakaran
5tle
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
kurban sajian
7htxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
8hkonw
<5262>
 
9o
<0>
23
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
keempat
2yeybrh
<7243>
10
4hrve
<6235>
ekor
 
 
sapi jantan
3Myrp
<6499>
2
6Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
dan
 
 
14
11rve 10hebra
<6240> <702>
ekor
 
 
anak domba
7Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
8ynb
<1121>
setahun
9hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
12Mmymt
<8549>
24
serta
 
 
kurban sajian
1Mtxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
2Mhykonw
<5262>
untuk
 
 
sapi jantan
3Myrpl
<6499>
domba jantan
4Mlyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7jpsmk
<4941>
25
juga seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryevw
<5795> <8163>
sebagai
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajx
<2403>
selain
5dblm
<905>
kurban bakaran
6tle
<5930>
yang
 
 
tetap
7dymth
<8548>
kurban sajian
8htxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
9hkonw
<5262>
 
10o
<0>
26
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
kelima
2ysymxh
<2549>
9
4hest
<8672>
ekor
 
 
sapi jantan
3Myrp
<6499>
2
6Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
dan
 
 
14
11rve 10hebra
<6240> <702>
ekor
 
 
anak domba
7Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
8ynb
<1121>
setahun
9hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
12Mmymt
<8549>
27
serta
 
 
kurban sajian
1Mtxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
2Mhykonw
<5262>
untuk
 
 
sapi jantan
3Myrpl
<6499>
domba jantan
4Mlyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7jpsmk
<4941>
28
juga seekor
 
 
kambing
1ryevw
<8163>
jantan sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
2tajx
<2403>
 
3dxa
<259>
selain
4dblm
<905>
kurban bakaran
5tle
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
kurban sajian
7htxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
8hkonw
<5262>
 
9o
<0>
29
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
keenam
2yssh
<8345>
8
4hnms
<8083>
ekor
 
 
sapi jantan
3Myrp
<6499>
2
6Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
dan
 
 
14
11rve 10hebra
<6240> <702>
ekor
 
 
anak domba
7Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
8ynb
<1121>
setahun
9hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
12Mmymt
<8549>
30
juga
 
 
kurban sajian
1Mtxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
2Mhykonw
<5262>
untuk
 
 
sapi jantan
3Myrpl
<6499>
domba jantan
4Mlyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7jpsmk
<4941>
31
juga seekor
 
 
kambing
1ryevw
<8163>
jantan sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
2tajx
<2403>
 
3dxa
<259>
selain
4dblm
<905>
kurban bakaran
5tle
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
kurban sajian
7htxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
8hykonw
<5262>
 
9P
<0>
32
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
ketujuh
2yeybsh
<7637>
7
4hebs
<7651>
ekor
 
 
sapi jantan
3Myrp
<6499>
2
6Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
dan
 
 
14
11rve 10hebra
<6240> <702>
ekor
 
 
anak domba
7Myvbk
<3532>
berumur
8ynb
<1121>
setahun
9hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
12Mmymt
<8549>
33
serta
 
 
kurban sajian
1Mtxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
2Mhkonw
<5262>
untuk
 
 
sapi jantan
3Myrpl
<6499>
domba jantan
4Mlyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7Mjpsmk
<4941>
34
juga seekor
 
 
kambing
1ryevw
<8163>
jantan sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
2tajx
<2403>
 
3dxa
<259>
selain
4dblm
<905>
kurban bakaran
5tle
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
kurban sajian
7htxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
8hkonw
<5262>
 
9P
<0>
35
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kedelapan
2ynymsh
<8066>
menjadi
 
 
perayaan besar
3true
<6116>
bagimu
8hdbe
<5656>
Jangan
9al
<3808>
melakukan
10wvet
<6213>

6lk 5Mkl 4hyht
<3605> <0> <1961>
pekerjaan
7tkalm
<4399>
apa pun
 
 
36
Kamu harus
 
 
mempersembahkan
1Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
2hle
<5930>
kurban dengan api
3hsa
<801>
yang
 
 
harum
5xxyn
<5207>
baunya
4xyr
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
seekor
8dxa
<259>
sapi jantan
7rp
<6499>
seekor
10dxa
<259>
domba jantan
9lya
<352>
dan
 
 
7
14hebs
<7651>
ekor
 
 
domba
11Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
12ynb
<1121>
setahun
13hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
15Mmymt
<8549>
37
juga
 
 
kurban sajian
1Mtxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
2Mhykonw
<5262>
untuk
 
 
sapi jantan
3rpl
<6499>
domba jantan
4lyal
<352>
dan
 
 
anak domba
5Myvbklw
<3532>
menurut
 
 
jumlah
6Mrpomb
<4557>
yang telah
 
 
ditetapkan
7jpsmk
<4941>
38
juga seekor
 
 
kambing
1ryevw
<8163>
jantan sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
2tajx
<2403>
 
3dxa
<259>
selain
4dblm
<905>
kurban bakaran
5tle
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
kurban sajian
7htxnmw
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
8hkonw
<5262>
39
Pada
 
 
hari perayaan
4Mkydewmb
<4150>
itulah
1hla
<428>
yang kamu
 
 
persiapkan
2wvet
<6213>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
yang telah ditetapkan sebagai
7Mkytbdnw
<5071>
kurban bakaran
8Mkytlel
<5930>
kurban sajian
9Mkytxnmlw
<4503>
persembahan curahan
10Mkykonlw
<5262>
dan
 
 
kurban pendamaian
11Mkymlslw
<8002>
terpisah
5dbl
<905>
dari segala
 
 
nazarmu
6Mkyrdnm
<5088>
40
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menyampaikannya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
sesuai dengan
6lkk
<3605>
yang
7rsa
<834>
TUHAN
9hwhy
<3068>
perintahkan
8hwu
<6680>
 
10ta
<853>
kepadanya
11hsm
<4872>
 
12P
<0>