Prev Chapter Numbers 30 Next Chapter
1
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
semua
 
 
pemimpin
4ysar
<7218>
suku
5twjmh
<4294>
 
6ynbl
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
Demikianlah
11rsa 10rbdh 9hz 8rmal
<834> <1697> <2088> <559>
perintah
12hwu
<6680>
TUHAN
13hwhy
<3068>
2
jika
2yk
<3588>
seorang lelaki
1sya
<376>
bersumpah
4rdn 3rdy
<5088> <5087>
atau
6wa
<176>
berjanji
8hebs 7ebsh
<7621> <7650>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3069>
dia
12wspn 11le 10roa 9roal
<5315> <5921> <632> <631>
tidak boleh
13al
<3808>
melanggar
14lxy
<2490>
ucapannya
15wrbd
<1697>
dia harus
 
 
melakukan
19hvey
<6213>
semua
16lkk
<3605>
yang
 
 
diucapkannya
18wypm 17auyh
<6310> <3318>
3
Jika
2yk
<3588>
seorang
 
 
perempuan
1hsaw
<802>
mengikat suatu nazar
4rdn 3rdt
<5088> <5087>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
pada
 
 
waktu masih gadis
10hyrenb
<5271>
dan masih tinggal di
7roa 6hroaw
<632> <631>
rumah
8tybb
<1004>
ayahnya
9hyba
<1>
4
dan
 
 
ayahnya
2hyba
<1>
mendengar
1emsw
<8085>
 
3ta
<853>
nazar
5hroaw 4hrdn
<632> <5088>
dan
6rsa
<834>
janji
7hroa
<631>
itu tetapi dia
9hspn 8le
<5315> <5921>
tidak mencegahnya
10syrxhw
<2790>
maka
13wmqw 12hyba 11hl
<6965> <1> <0>
segala
14lk
<3605>
 
16lkw
<3605>
nazar
17roa 15hyrdn
<632> <5088>
dan
18rsa
<834>
janjinya
19hroa
<631>
itu akan
21hspn 20le
<5315> <5921>
tetap berlaku
22Mwqy
<6965>
5
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
ayahnya
3hyba
<1>
tidak menyetujui
2aynh
<5106>
ketika dia
5Mwyb 4hta
<3117> <853>
mendengar
6wems
<8085>
 
7lk
<3605>
nazar
9hyroaw 8hyrdn
<632> <5088>
dan
10rsa
<834>
janji
11hroa
<631>
itu perempuan itu bebas dari nazar dan janjinya
15Mwqy 14al 13hspn 12le
<6965> <3808> <5315> <5921>
TUHAN
16hwhyw
<3068>
akan
 
 
mengampuninya
17xloy
<5545>
 
18hl
<0>
karena
19yk
<3588>
ayahnya
21hyba
<1>
telah
 
 
melarang
20aynh
<5106>
dia
22hta
<853>
6
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
perempuan itu
2wyh
<1961>
menikah
4syal 3hyht
<376> <1961>
sementara
6hyle
<5921>
dia masih
 
 
terikat
11hroa
<631>
dengan
12le
<5921>
nazar
5hyrdnw
<5088>
atau
7wa
<176>
janji
8ajbm
<4008> ==>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
diucapkan
9hytpv
<8193>
sebelumnya
 
 
tanpa berpikir panjang
8ajbm
<== <4008>
 
13hspn
<5315>
7
dan
 
 
suaminya
2hsya
<376>
mendengar
1emsw
<8085>
sumpah atau janji itu dan
4wems 3Mwyb
<8085> <3117>
tidak mencegahnya
5syrxhw
<2790>
maka dia harus
6hl
<0>
tetap melaksanakan
7wmqw
<6965>
nazar
9hroaw 8hyrdn
<632> <5088>
dan
10rsa
<834>
janjinya
11hroa
<631>
 
14wmqy 13hspn 12le
<6965> <5315> <5921>
8
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
suaminya
4hsya
<376>
 
2Mwyb
<3117>
mendengar
3ems
<8085>
nazar atau janji itu dan

tidak menyetujuinya
5ayny
<5106>
maka suaminya itu telah
6htwa
<853>
membatalkan
7rphw
<6565>
 
8ta
<853>
nazar
9hrdn
<5088>
dan
12taw 11hyle 10rsa
<853> <5921> <834>
janji
13ajbm
<4008>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
diucapkan
14hytpv
<8193>
 
17le 16hroa
<5921> <631>
istrinya
18hspn
<5315>
itu
 
 
TUHAN
19hwhyw
<3068>
akan
 
 
mengampuni
20xloy
<5545>
istrinya
21hl
<0>
9
Namun
 
 
nazar
1rdnw
<5088>
seorang
 
 
janda
2hnmla
<490>
atau
4lk
<3605>
yang
5rsa
<834>
sudah
 
 
bercerai
3hswrgw
<1644>
yang telah diucapkannya akan tetap
8hspn 7le 6hroa
<5315> <5921> <631>
berlaku
9Mwqy
<6965>
 
10hyle
<5921>
10
Jika
1Maw
<518>
seorang perempuan yang

tinggal bersama
2tyb
<1004>
suaminya
3hsya
<376>
terikat
6hroa
<631>
dengan
 
 
nazar
4hrdn
<5087>
atau
5wa
<176>
janji
7roa
<632>
yang diucapkannya dengan
9hspn 8le
<5315> <5921>
bersumpah
10hebsb
<7621>
11
dan
 
 
suaminya
2hsya
<376>
mendengar
1emsw
<8085>
tentang nazar dan janji itu tetapi
4hl 3srxhw
<0> <2790>
tidak
5al
<3808>
mencegahnya
6aynh
<5106>
maka
8wmqw 7hta
<6965> <853>
segala
9lk
<3605>
nazar
10hyrdn
<5088>
dan
11lkw
<3605>
janjinya
12roa
<632>
akan tetap
16hspn 15le 14hroa 13rsa
<5315> <5921> <631> <834>
berlaku
17Mwqy
<6965>
12
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
 
4Mta
<853>
suaminya
5hsya
<376>
tidak menyetujui
3rpy 2rph
<6565> <6565>
ketika
6Mwyb
<3117>
dia
 
 
mendengar
7wems
<8085>
 
10hytpv 9auwm 8lk
<8193> <4161> <3605>
nazar
11hyrdnl
<5088>
dan
 
 
janji
12roalw
<632>
itu perempuan itu
13hspn
<5315>
bebas
15Mwqy 14al
<6965> <3808>
dari nazar dan janjinya sebab

TUHAN
18hwhyw
<3068>
akan
 
 
mengampuni
19xloy
<5545>
karena
 
 
suaminya
16hsya
<376>
telah
 
 
membatalkannya
17Mrph
<6565>
 
20hl
<0>
13
Setiap
1lk
<3605>
nazar
2rdn
<5088>
dan
3lkw
<3605>
janji
5roa 4tebs
<632> <7621>
untuk
 
 
merendahkan
6tnel
<6031>
diri
7spn
<5315>
yang diucapkan oleh seorang istri

suaminya
8hsya
<376>
berhak untuk menyetujui
9wnmyqy
<6965>
atau
10hsyaw
<376>
melarangnya
11wnrpy
<6565>
14
Jika
1Maw
<518>
 
4hl
<0>
suaminya
5hsya
<376>

24Mwyb 23hl 22srxh 21yk 20Mta 19Myqh 18hyle 17rsa
<3117> <0> <2790> <3588> <853> <6965> <5921> <834>
mendengar
25wems
<8085>
janji itu dan

tidak mengatakan
3syrxy 2srxh
<2790> <2790>
apa pun dari
 
 
hari
6Mwym
<3117>
ke
7la
<413>
hari
8Mwy
<3117>
maka dia telah
 
 
memberlakukan
9Myqhw
<6965>

11lk 10ta
<3605> <853>
nazar
12hyrdn
<5088>
atau
13wa
<176>

15lk 14ta
<3605> <853>
janji
16hyroa
<632>
istrinya itu

15
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
suaminya
 
 
membatalkannya
3rpy 2rph
<6565> <6565>
 
4Mta
<853>
setelah
5yrxa
<310>
nazar dan janji itu

diucapkan
6wems
<8085>
maka dia akan
 
 
menanggung
7avnw
<5375>
 
8ta
<853>
kesalahan
9hnwe
<5771>
istrinya
 
 
16
Itulah
1hla
<428>
ketetapan
2Myqxh
<2706>
yang
3rsa
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
perintahkan
4hwu
<6680>
kepada
6ta
<853>
Musa
7hsm
<4872>
mengenai
8Nyb
<996>
suami
9sya
<376>
dan
 
 
istri
10wtsal
<802>
serta
 
 
mengenai
11Nyb
<996>
ayah
12ba
<1>
dan
 
 
anak perempuannya
13wtbl
<1323>
yang
 
 
masih tinggal
14hyrenb
<5271>
di
 
 
rumahnya
15tyb
<1004>

17P 16hyba
<0> <1>