Prev Chapter Numbers 36 Next Chapter
1
Para
1wbrqyw
<7126>
kepala
2ysar
<7218>
keluarga
3twbah
<1>
dari
 
 
kaum
4txpsml
<4940>
keturunan
5ynb
<1121>
Gilead
6delg
<1568>
anak
7Nb
<1121>
Makhir
8rykm
<4353>
anak
9Nb
<1121>
Manasye
10hsnm
<4519>
salah satu
 
 
kaum
11txpsmm
<4940>
keturunan
12ynb
<1121>
Yusuf
13Powy
<3130>
datang dan
 
 
berbicara
14wrbdyw
<1696>
di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
Musa
16hsm
<4872>
para
17ynplw
<6440>
pemimpin
18Myavnh
<5387>
kepala
19ysar
<7218>
suku
20twba
<1>
orang
21ynbl
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
2
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
telah
 
 
memerintahkan
4hwu
<6680>
 
2ta
<853>
tuan
3ynda
<113>
untuk
 
 
memberikan
6ttl
<5414>
 
7ta
<853>
tanah
8Urah
<776>
pusaka
9hlxnb
<5159>
kami dengan membuang
 
 
undi
10lrwgb
<1486>
Dan
 
 
TUHAN
15hwhyb
<3068>
telah
 
 
memerintahkan
14hwu
<6680>
kepada
12larvy 11ynbl
<3478> <1121>
tuan
13yndaw
<113>
bahwa
17ta
<853>
tanah pusaka
18tlxn
<5159>
milik
 
 
Zelafehad
19dxplu
<6765>
saudara
20wnyxa
<251>
kami
 
 
diberikan
16ttl
<5414>
kepada
 
 
anak-anaknya perempuan
21wytnbl
<1323>
3
Apabila anak Zelafehad tersebut
6larvy 5ynb
<3478> <1121>
menikah
7Mysnl 1wyhw
<802> <1961>
dengan
 
 
seorang
3ynbm 2dxal
<1121> <259>
dari
 
 
suku
4yjbs
<7626>
lain tentunya

tanah pusaka
9Ntlxn
<5159>
mereka akan
 
 
diambil
8hergnw
<1639>
dari
 
 
milik pusaka
10tlxnm
<5159>
bapa leluhur
11wnytba
<1>
kami lalu
 
 
ditambahkan
12Pownw
<3254>
pada
13le
<5921>
tanah pusaka
14tlxn
<5159>
suku
15hjmh
<4294>
yang
16rsa
<834>
akan
 
 
dimasukinya
17hnyyht
<1961>
sehingga
 
 
milik pusaka
20wntlxn
<5159>
yang
18Mhl
<0>
diundikan
19lrgmw
<1486>
kepada kami akan
 
 
berkurang
21ergy
<1639>
4
Pada tahun
2hyhy 1Maw
<1961> <518>
Yobel
3lbyh
<3104>
bagi
 
 
umat
4ynbl
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
tanah pusaka
7Ntlxn
<5159>
milik perempuan itu akan
 
 
ditambahkan
6hpownw
<3254>
kepada
8le
<5921>
tanah
9tlxn
<5159>
dari
 
 
suku
10hjmh
<4294>
yang
11rsa
<834>
akan mereka
 
 
masuki
12hnyyht
<1961>
Sedangkan
13Mhl
<0>
tanah pusaka
18Ntlxn 14tlxnmw
<5159> <5159>
milik
15hjm
<4294>
leluhur
16wnytba
<1>
kami akan
 
 
berkurang
17ergy
<1639>
5
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memberikan perintah
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
sesuai
 
 
dengan
6le
<5921>
perintah
7yp
<6310>
TUHAN
8hwhy
<3068>

10Nk 9rmal
<3651> <559>
Orang-orang
11hjm
<4294>
dari
 
 
keturunan
12ynb
<1121>
Yusuf
13Powy
<3130>
ini
 
 
berkata
14Myrbd
<1696>
yang benar
 
 
6
Inilah
1hz
<2088>
 
2rbdh
<1697>
yang
3rsa
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
perintahkan
4hwu
<6680>
kepada
 
 
anak-anak perempuan
6twnbl
<1323>
ZelafehadKamu
7dxplu
<6765>
boleh
 
 
menikah
12Mysnl 11hnyyht
<802> <1961>
dengan siapa pun yang
8rmal
<559>
suka
10Mhynyeb 9bwjl
<5869> <2896>
kepadamu
 
 
namun
13Ka
<389>
kamu harus
 
 
menikah
18Mysnl 17hnyyht
<802> <1961>
dengan
 
 
orang
14txpsml
<4940>
dari
 
 
sukumu
16Mhyba 15hjm
<1> <4294>
sendiri
 
 
7
Dengan demikian
 
 
tanah
3hlxn
<5159>
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
beralih
2bot
<5437>
dari
5larvy 4ynbl
<3478> <1121>
suku
6hjmm
<4294>
ke
7la
<413>
suku
8hjm
<4294>
Sebab
9yk
<3588>
setiap
10sya
<376>
umat
15ynb
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
harus
 
 
memelihara
14wqbdy
<1692>
tanah pusaka
11tlxnb
<5159>
milik
12hjm
<4294>
nenek moyangnya
13wytba
<1>
8
Jika
1lkw
<3605>
seorang perempuan
2tb
<1323>
memperoleh
3tsry
<3423>
tanah
4hlxn
<5159>
dari
 
 
ayahnya
5twjmm
<4294>
dia harus
 
 
menikah
13hsal 12hyht
<802> <1961>
dengan
7larvy 6ynb
<3478> <1121>
orang
8dxal
<259>
dari
9txpsmm
<4940>
suku
10hjm
<4294>
ayahnya
11hyba
<1>
Dengan
 
 
cara itu
14Neml
<4616>
 
17larvy 16ynb
<3478> <1121>
setiap orang
18sya
<376>
menjaga
15wsryy
<3423>
tanah pusaka milik
19tlxn
<5159>
nenek moyangnya
20wytba
<1>
9
Sebab
 
 
tanah pusaka
3hlxn
<5159>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
dapat
 
 
dialihkan
2bot
<5437>
dari
 
 
suku
4hjmm
<4294>
ke
 
 
suku
5hjml
<4294>
di
 
 
tengah
6rxa
<312>
orang Israel
7yk
<3588>
Setiap
8sya
<376>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
menjaga
10wqbdy
<1692>
tanah milik
9wtlxnb
<5159>
nenek moyangnya
11twjm
<4294>
10
 
7wve 6Nk
<6213> <3651>
Anak-anak perempuan
8twnb
<1323>
Zelafehad
9dxplu
<6765>
 
1rsak
<834>
mematuhi perintah
2hwu
<6680>
TUHAN
3hwhy
<3069>
kepada
4ta
<853>
Musa
5hsm
<4872>
11
Anak-anak
7twnb
<1323>
Zelafehad
8dxplu
<6765>
yaitu
1hnyyhtw
<1961>
Mahla
2hlxm
<4244>
Tirza
3hurt
<8656>
Hogla
4hlgxw
<2295>
Milka
5hklmw
<4435>
dan
 
 
Noa
6henw
<5270>
menikah
11Mysnl
<802>
dengan
 
 
saudara sepupunya
9ynbl
<1121>
dari
 
 
keluarga ayahnya
10Nhydd
<1730>
12
Mereka
6wyh
<1961>
menikah
7Mysnl
<802>
dengan
 
 
keluarga
2ynb 1txpsmm
<1121> <4940>
Manasye
3hsnm
<4519>
anak
4Nb
<1121>
Yusuf
5Powy
<3130>
Jadi
 
 
tanah pusaka
9Ntlxn
<5159>
mereka
 
 
tetap menjadi
8yhtw
<1961>
 
10le
<5921>
milik
11hjm
<4294>
keluarga
12txpsm
<4940>
dari
 
 
ayah
13Nhyba
<1>
mereka
 
 
13
Itulah
1hla
<428>
perintah
2twumh
<4687>
dan
 
 
hukum
3Myjpsmhw
<4941>
yang
4rsa
<834>
diberikan
5hwu
<6680>
TUHAN
6hwhy
<3068>
kepada
9la
<413>
umat
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
melalui
7dyb
<3027>
Musa
8hsm
<4872>
di
 
 
dataran
12tbreb
<6160>
Moab
13bawm
<4124>
di
 
 
tepi
14le
<5921>
Sungai Yordan
15Ndry
<3383>
seberang
 
 
Yerikho
16wxry
<3405>