Prev Chapter Deuteronomy 28 Next Chapter Show all verses
1
Sekarang
1hyhw
<1961>
jika
2Ma
<518>
kamu dengan
 
 
sungguh-sungguh patuh
5lwqb 4emst 3ewms
<6963> <8085> <8085>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
melakukan
9twvel
<6213>
dengan
 
 
setia
8rmsl
<8104>
 
10ta
<853>
seluruh
11lk
<3605>
perintah-Nya
12wytwum
<4687>
seperti
 
 
yang
13rsa
<834>
telah
14ykna
<595>
kukatakan
15Kwum
<6680>
kepadamu
 
 
hari
16Mwyh
<3117>
ini Dengan demikian
 
 
TUHAN
18hwhy
<3068>
Allahmu
19Kyhla
<430>
akan
 
 
menjadikanmu
17Kntnw
<5414>
lebih tinggi
20Nwyle
<5945>
daripada
 
 
segala
22lk
<3605>
bangsa
23yywg
<1471>
di atas
21le
<5921>
bumi
24Urah
<776>
2
Seluruh
3lk
<3605>
berkat
4twkrbh
<1293>
ini
5hlah
<428>
akan
 
 
datang
1wabw
<935>
kepadamu
2Kyle
<5921>
dan
 
 
menjadi milikmu
6Kgyvhw
<5381>
jika
7yk
<3588>
kamu
 
 
mematuhi
9lwqb 8emst
<6963> <8085>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Kyhla
<430>
3
Diberkatilah
1Kwrb
<1288>
kamu
2hta
<859>
di
 
 
kota
3ryeb
<5892>
dan
 
 
diberkatilah
4Kwrbw
<1288>
kamu
5hta
<859>
di
 
 
ladang
6hdvb
<7704>
4
Diberkatilah
1Kwrb
<1288>
buah
2yrp
<6529>
kandunganmu
3Knjb
<990>
hasil
4yrpw
<6529>
tanahmu
5Ktmda
<127>
dan
 
 
hasil
6yrpw
<6529>
ternakmu
7Ktmhb
<929>
yaitu
8rgs
<7698>
sapi
9Kypla
<504>
dan
10twrtsew
<6251>
dombamu
11Knau
<6629>
5
Diberkatilah
1Kwrb
<1288>
bakulmu
2Kanj
<2935>
dan
 
 
tempat adonanmu
3Ktrasmw
<4863>