Prev Chapter Joshua 16 Next Chapter
1
 
1auyw
<3318>
Undian
2lrwgh
<1486>
bagi
 
 
keturunan
3ynbl
<1121>
Yusuf
4Powy
<3130>
keluar Batas mereka dimulai dari
 
 
Sungai Yordan
5Ndrym
<3383>
dekat
 
 
Yerikho
6wxyry
<3405>
di sebelah
 
 
timur
9hxrzm
<4217>
mata
 
 
air
7yml
<4325>
Yerikho
8wxyry
<3405>
sampai ke
 
 
padang belantara
10rbdmh
<4057>
lalu
 
 
naik
11hle
<5927>
dari
 
 
Yerikho
12wxyrym
<3405>
ke
 
 
pegunungan
13rhb
<2022>
ke
14tyb
<0>
Betel
15la
<1008>
2
Dari
2tybm
<0>
Betel
3la
<1008>
keluar
1auyw
<3318>
menuju
 
 
Lus
4hzwl
<3870>
melewati
5rbew
<5674>
Atarot
9twrje
<5852>
 
6la
<413>
daerah
7lwbg
<1366>
orang Arki
8ykrah
<757>
3
Kemudian
 
 
turun
1dryw
<3381>
ke
 
 
barat
2hmy
<3220>
ke
3la
<413>
daerah
4lwbg
<1366>
orang
 
 
Yaflet
5yjlpyh
<3311>
sampai
6de
<5704>
daerah
7lwbg
<1366>
 
8tyb
<0>
Bet-Horon
9Nrwx
<1032>
Hilir
10Nwtxt
<8481>
lalu
 
 
ke
11dew
<5704>
Gezer
12rzg
<1507>
dan
13wyhw
<1961>
berakhir
14*wytaut {wtaut}
<8444>
di
 
 
laut
15hmy
<3220>
4
Inilah
 
 
keturunan
2ynb
<1121>
Yusuf
3Powy
<3130>
yakni suku
 
 
Manasye
4hsnm
<4519>
dan suku
 
 
Efraim
5Myrpaw
<669>
menerima milik pusaka
1wlxnyw
<5157>
mereka
 
 
5
 
1yhyw
<1961>
Daerah
2lwbg
<1366>
keturunan
3ynb
<1121>
Efraim
4Myrpa
<669>
menurut
 
 
keluarga-keluarga
5Mtxpsml
<4940>
mereka
6yhyw
<1961>
Batas
7lwbg
<1366>
milik pusaka
8Mtlxn
<5159>
mereka di sebelah
 
 
timur
9hxrzm
<4217>
adalah
10twrje
<0>
Atarot-Adar
11rda
<5853>
sampai
12de
<5704>
 
13tyb
<0>
Bet-Horon
14Nrwx
<1032>
Hulu
15Nwyle
<5945>
6
Kemudian
 
 
batas
2lwbgh
<1366>
itu
 
 
keluar
1auyw
<3318>
ke
 
 
laut
3hmyh
<3220>
dengan
 
 
Mikhmetat
4ttmkmh
<4366>
di
 
 
sebelah utaranya
5Nwpum
<6828>
Kemudian
 
 
batas
7lwbgh
<1366>
itu
 
 
membelok
6bonw
<5437>
ke
 
 
timur
8hxrzm
<4217>
ke
9tnat
<0>
Taanat-Silo
10hls
<8387>
terus
 
 
melewati
11rbew
<5674>
 
12wtwa
<853>
sebelah timur
13xrzmm
<4217>
Yanoah
14hxwny
<3239>
7
Dari
 
 
Yanoah
2hxwnym
<3239>
turun
1dryw
<3381>
ke
 
 
Atarot
3twrje
<5852>
dan
 
 
Naharat
4htrenw
<5292>
menyinggung
5egpw
<6293>
daerah
 
 
Yerikho
6wxyryb
<3405>
lalu
 
 
berakhir
7auyw
<3318>
di
 
 
Sungai Yordan
8Ndryh
<3383>
8
Dari
 
 
Tapuah
1xwptm
<8599>
 
2Kly
<1980>
batas
3lwbgh
<1366>
itu terus ke
 
 
barat
4hmy
<3220>
ke
 
 
anak sungai
5lxn
<5158>
Kana
6hnq
<7071>
dan
7wyhw
<1961>
berakhir
8wytaut
<8444>
ke
 
 
laut
9hmyh
<3220>
Inilah
10taz
<2063>
milik pusaka
11tlxn
<5159>
suku
12hjm
<4294>
keturunan
13ynb
<1121>
Efraim
14Myrpa
<669>
menurut
15Mtxpsml
<4940>
keluarga-keluarga mereka
 
 
9
termasuk
 
 
kota-kota
1Myrehw
<5892>
yang
 
 
terpisah
2twldbmh
<3995>
di
4Myrpa 3ynbl
<669> <1121>
tengah-tengah
5Kwtb
<8432>
milik pusaka
6tlxn
<5159>
keturunan
7ynb
<1121>
Manasye
8hsnm
<4519>
semua
9lk
<3605>
kota
10Myreh
<5892>
dengan
 
 
desa-desanya
11Nhyruxw
<2691>
10
Akan tetapi mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mengusir
2wsyrwh
<3423>
 
3ta
<853>
orang Kanaan
4ynenkh
<3669>
yang
 
 
tinggal
5bswyh
<3427>
di
 
 
Gezer
6rzgb
<1507>
sehingga
 
 
orang Kanaan
8ynenkh
<3669>
tinggal
7bsyw
<3427>
di tengah-tengah
9brqb
<7130>
suku
 
 
Efraim
10Myrpa
<669>
sampai
11de
<5704>
hari
12Mwyh
<3117>
ini
13hzh
<2088>
dan
 
 
menjadi
14yhyw
<1961>
pekerja paksa
15oml
<4522>

17P 16dbe
<0> <5647>