Prev Chapter 1 Chronicles 17 Next Chapter Show all verses
1
Sesudah
1yhyw
<1961>
Daud
4dywd
<1732>
 
2rsak
<834>
tinggal
3bsy
<3427>
di
 
 
istananya
5wtybb
<1004>
dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
 
7dywd
<1732>
kepada
8la
<413>
Nabi
10aybnh
<5030>
Natan
9Ntn
<5416>
Lihatlah
11hnh
<2009>
aku
12ykna
<595>
tinggal
13bswy
<3427>
dalam
 
 
istana
14tybb
<1004>
dari
 
 
kayu aras
15Myzrah
<729>
sementara
 
 
Tabut
16Nwraw
<727>
Perjanjian
17tyrb
<1285>
TUHAN
18hwhy
<3068>
tinggal
 
 
di dalam
19txt
<8478>
tenda
20tweyry
<3407>
2
Natan
2Ntn
<5416>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dywd
<1732>
Lakukanlah
8hve
<6213>
segala
5lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
6rsa
<834>
ada dalam
 
 
hatimu
7Kbblb
<3824>
sebab
9yk
<3588>
Allah
10Myhlah
<430>
besertamu
11Kme
<5973>
 
12o
<0>
3
Namun
1yhyw
<1961>
malam
2hlylb
<3915>
itu
3awhh
<1931>
 
4yhyw
<1961>
firman
5rbd
<1697>
Allah
6Myhla
<430>
datang
 
 
kepada
7la
<413>
Natan
8Ntn
<5416>
yang
 
 
berbunyi
9rmal
<559>
4
Pergi
1Kl
<1980>
dan
 
 
katakanlah
2trmaw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dywd
<1732>
hamba-Ku
5ydbe
<5650>
Inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Bukan
9al
<3808>
kamu
10hta
<859>
yang akan
 
 
membangun
11hnbt
<1129>
 
12yl
<0>
rumah
13tybh
<1004>
untuk
 
 
Kudiami
14tbsl
<3427>
5
Aku
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
pernah
 
 
tinggal
3ytbsy
<3427>
dalam
 
 
rumah
4tybb
<1004>
sejak
5Nm
<4480>
 
7rsa 6Mwyh
<834> <3117>
menuntun
8ytyleh
<5927>
orang
9ta
<853>
Israel
10larvy
<3478>
keluar dari Mesir
 
 
sampai
11de
<5704>
hari
12Mwyh
<3117>
ini
13hzh
<2088>
Aku
 
 
berpindah
14hyhaw
<1961>
dari
 
 
tenda
15lham
<168>
ke
16la
<413>
tenda
17lha
<168>
dari satu
 
 
tempat tinggal
18Nksmmw
<4908>
ke tempat tinggal yang lain