Prev Chapter 1 Chronicles 18 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2yrxa
<310>
itu
3Nk
<3651>
Daud
5dywd
<1732>
mengalahkan
4Kyw
<5221>
orang
6ta
<853>
Filistin
7Mytslp
<6430>
dan
 
 
menaklukkan
8Meynkyw
<3665>
mereka Dia
 
 
merebut
9xqyw
<3947>
 
10ta
<853>
Gat
11tg
<1661>
dan
 
 
desa-desanya
12hytnbw
<1323>
dari
 
 
tangan
13dym
<3027>
orang
 
 
Filistin
14Mytslp
<6430>
2
Daud juga

mengalahkan
1Kyw
<5221>
 
2ta
<853>
Moab
3bawm
<4124>
sehingga orang
 
 
Moab
5bawm
<4124>
menjadi
4wyhyw
<1961>
hamba
6Mydbe
<5650>
Daud
7dywdl
<1732>
dan wajib
 
 
memberikan
8yavn
<5375>
upeti
9hxnm
<4503>
3
Daud
2dywd
<1732>
juga
 
 
mengalahkan
1Kyw
<5221>
 
3ta
<853>
Hadadezer
4rzeddh
<1909>
raja
5Klm
<4428>
Zoba
6hbwu
<6678>
dekat
 
 
Hamat
7htmx
<2574>
saat dia
 
 
maju
8wtklb
<1980>
untuk
 
 
mengukuhkan
9byuhl
<5324>
kekuasaannya
10wdy
<3027>
di
 
 
Sungai
11rhnb
<5104>
Efrat
12trp
<6578>
4
Daud
2dywd
<1732>
mengambil
1dklyw
<3920>
dari
3wnmm
<4480>
Hadadezer
 
 
1.000
4Pla
<505>
kereta
5bkr
<7393>
perang
 
 
7.000
7Mypla 6tebsw
<505> <7651>
orang
 
 
pasukan berkuda
8Mysrp
<6571>
dan
 
 
20.000
10Pla 9Myrvew
<505> <6242>
orang
11sya
<376>
pasukan berjalan kaki
12ylgr
<7273>
Daud
14dywd
<1732>
juga
 
 
mengeting
13rqeyw
<6131>
 
15ta
<853>
semua
16lk
<3605>
kuda kereta perang
17bkrh
<7393>
tetapi
 
 
menyisakan
18rtwyw
<3498>
 
19wnmm
<4480>
seratus
20ham
<3967>
kereta perang
21bkr
<7393>
5
Ketika
1abyw
<935>
orang
 
 
Aram
2Mra
<758>
dari
 
 
Damsyik
3qvmrd
<1834>
datang
 
 
menolong
4rwzel
<5826>
Hadadezer
5rzeddhl
<1909>
raja
6Klm
<4428>
Zoba
7hbwu
<6678>
Daud
9dywd
<1732>
menewaskan
8Kyw
<5221>
22.000
13Pla 12Mynsw 11Myrve
<505> <8147> <6242>
orang dari antara
 
 
orang
14sya
<376>
Aram
10Mrab
<758>
itu