Prev Chapter Ezra 10 Next Chapter Show all verses
1
Sementara
 
 
Ezra
2arze
<5830>
berdoa
1llpthkw
<6419>
dan membuat
 
 
pengakuan
3wtdwthkw
<3034>
serta
 
 
menangis
4hkb
<1058>
dan
 
 
menjatuhkan
5lpntmw
<5307>
dirinya sendiri
 
 
di depan
6ynpl
<6440>
Bait
7tyb
<1004>
Allah
8Myhlah
<430>
orang
 
 
Israel
11larvym
<3478>
berkumpul
9wubqn
<6908>
kepadanya
10wyla
<413>
dalam
 
 
jumlah
12lhq
<6951>
yang
 
 
sangat
14dam
<3966>
besar
13br
<7227>
baik
 
 
laki-laki
15Mysna
<582>
perempuan
16Mysnw
<802>
maupun
 
 
anak-anak
17Mydlyw
<3206>
Mereka
20Meh
<5971>
 
18yk
<3588>
menangis
19wkb
<1058>
dengan
 
 
suara keras
22hkb 21hbrh
<1059> <7235>
 
23o
<0>
2
Kemudian
 
 
Sekhanya
2hynks
<7935>
anak
3Nb
<1121>
Yehiel
4layxy
<3171>
keturunan
5ynbm
<1121>
Elam
6*Mlye {Mlwe}
<5867>
berkata
1Neyw
<6030>
kepada
7rmayw
<559>
Ezra
8arzel
<5830>
Kami
9wnxna
<587>
telah
 
 
berbuat tidak setia
10wnlem
<4603>
kepada
 
 
Allah
11wnyhlab
<430>
kita dan
 
 
mengawini
12bsnw
<3427>
perempuan
13Mysn
<802>
asing
14twyrkn
<5237>
bangsa-bangsa
15ymem
<5971>
negeri
16Urah
<776>
ini Namun
 
 
sekarang
17htew
<6258>
masih
 
 
ada
18sy
<3426>
harapan
19hwqm
<4723>
untuk
 
 
Israel
20larvyl
<3478>
mengenai
21le
<5921>
hal
 
 
ini
22taz
<2063>
3
Sekarang
1htew
<6258>
mari kita
 
 
mengikat
2trkn
<3772>
perjanjian
3tyrb
<1285>
dengan
 
 
Allah
4wnyhlal
<430>
kita untuk mengusir
5ayuwhl
<3318>
semua
6lk
<3605>
istri
7Mysn
<802>
beserta
 
 
anak-anaknya
8dlwnhw
<3205>
sesuai
9Mhm
<1992>
nasihat
10tueb
<6098>
tuanku
11ynda
<113>
dan orang-orang yang
 
 
gemetar
12Mydrxhw
<2730>
terhadap
 
 
perintah
13twumb
<4687>
Allah
14wnyhla
<430>
kita Biarlah hal ini dilakukan sesuai dengan
 
 
Hukum Taurat
15hrwtkw
<8451>
 
16hvey
<6213>
4
Bangkitlah
1Mwq
<6965>
Karena
2yk
<3588>
 
3Kyle
<5921>
perkara
4rbdh
<1697>
ini adalah tugasmu
 
 
Kami
5wnxnaw
<587>
akan mendampingimu Jadilah
6Kme
<5973>
kuat
7qzx
<2388>
dan lakukanlah
9P 8hvew
<0> <6213>
5
Ezra
2arze
<5830>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
menyuruh
3ebsyw
<7650> ==>
para
 
 
imam
6Mynhkh
<3548>
 
4ta
<853>
kepala
5yrv
<8269>
orang-orang Lewi
7Mywlh
<3881>
dan
 
 
semua
8lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
9larvy
<3478>
berjanji
3ebsyw
<== <7650>
bahwa mereka akan
 
 
berbuat
10twvel
<6213>
sesuai dengan
 
 
perkataan
11rbdk
<1697>
itu
12hzh
<2088>
Mereka pun
 
 
bersumpah
13websyw
<7650>