Prev Chapter Ezra 3 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
1egyw
<5060>
bulan
2sdxh
<2320>
ketujuh
3yeybsh
<7637>
tiba dan keturunan-keturunan
4ynbw
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
berada di
 
 
kota-kota
6Myreb
<5892>
mereka
8Meh
<5971>
orang-orang
9syak
<376>
berkumpul
7wpoayw o
<622>
menjadi
 
 
satu
10dxa
<259>
di
11la
<413>
kota
 
 
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
 
13o
<0>
2
Lalu
 
 
Yesua
2ewsy
<3442>
anak
3Nb
<1121>
Yozadak
4qduwy
<3136>
dan
 
 
saudara-saudaranya
5wyxaw
<251>
para
 
 
imam
6Mynhkh
<3548>
dan
 
 
Zerubabel
7lbbrzw
<2216>
anak
8Nb
<1121>
Sealtiel
9laytlas
<7597>
dan
 
 
saudara-saudaranya
10wyxaw
<251>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
membangun
11wnbyw
<1129>
 
12ta
<853>
mazbah
13xbzm
<4196>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
untuk
 
 
mempersembahkan
16twlehl
<5927>
 
17wyle
<5921>
kurban bakaran
18twle
<5930>
di atasnya seperti yang
 
 
tertulis
19bwtkk
<3789>
dalam
 
 
Taurat
20trwtb
<8451>
Musa
21hsm
<4872>
abdi
22sya
<376>
Allah
23Myhlah
<430>
3
Mereka
 
 
membangun
1wnykyw
<3559>
mazbah
2xbzmh
<4196>
itu
 
 
di
3le
<5921>
tempat semula
4wytnwkm
<4350>
karena
5yk
<3588>
mereka
 
 
takut
6hmyab
<367>
kepada
7Mhyle
<5921>
penduduk
8ymem
<5971>
negeri
9twurah
<776>
itu Mereka
 
 
mempersembahkan
10*wleyw {leyw}
<5927>
kurban bakaran
12twle
<5930>
kepada
11wyle
<5921>
TUHAN
13hwhyl
<3068>
yakni
 
 
kurban bakaran
14twle
<5930>
pagi
15rqbl
<1242>
dan
 
 
petang
16brelw
<6153>
4
Mereka juga
 
 
merayakan
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
Hari Raya
3gx
<2282>
Pondok Daun
4twkoh
<5521>
sebagaimana
 
 
tertulis
5bwtkk
<3789>
dan mempersembahkan
 
 
kurban bakaran
6tlew
<5930>
setiap
 
 
hari
8Mwyb 7Mwy
<3117> <3117>
sesuai dengan
 
 
jumlah
9rpomb
<4557>
yang ditetapkan dalam
 
 
peraturan
10jpsmk
<4941>
 
11rbd
<1697>
setiap
12Mwy
<3117>
hari
13wmwyb
<3117>
5
Setelah
1Nkyrxaw
<310>
itu mereka mempersembahkan

kurban bakaran
2tle
<5930>
secara tetap
3dymt
<8548>
baik pada
 
 
bulan baru
4Mysdxlw
<2320>
maupun pada
 
 
semua
5lklw
<3605>
hari raya
6ydewm
<4150>
yang telah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
kuduskan
8Mysdqmh
<6942>
dan kurban dari

setiap orang
9lklw
<3605>
yang
 
 
mempersembahkan
10bdntm
<5068> ==>
persembahan
11hbdn
<5071>
sukarela
11hbdn 10bdntm
<== <5071> <5068>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>